Ravimite otsing

Kõik
 
Lubatud
Hoiatused puuduvad
Keelatud
Kõik variandid keelatud
Keelatud
Võistluste ajal
Keelatud
Teatud spordialadel
Keelatud
Meessportlastel
Ravimite andmebaas (RA) on loodud lihtsustamaks infootsinguid, et kontrollida Eesti Ravimiametis registreeritud ravimites sisalduvate toimeainete kuuluvust WADA keelatud ainete nimekirja.

· RA-s olevaid ravimeid saab otsida nende nime ja toimeaine järgi.

· Ravimite staatus on määratud 2018.a. WADA keelatud ainete ja meetodite nimekirja alusel (kusjuures erinevuste esinemisel eesti- ja ingliskeelsete tõlgete vahel kehtib ingliskeelne versioon).

· Lihtsustamaks informatsiooni edasiandmist on ravimite staatus näidatud ka värvide abil: roheline - lubatud; punane – keelatud jne.

· Andmebaas ei sisalda informatsiooni veterinaarravimite, taimsete ravimite ja traditsiooniliste taimsete ravimite, droogide, homöopaatiliste preparaatide, toidulisandite ja taimsete preparaatide kohta.

NB! Eesti Antidoping ei kanna vastutust mistahes otsese või kaudse kahju eest, mis on põhjustatud andmebaasi kasutamisest ja andmetes sisalduvatest ebatäpsustest. Vastutus keelatud ainete tarvitamisel lasub alati sportlasel.