NADO Leader Summit, Farmleigh House, Dublin 10/1/2017
Mandatory Credit ©INPHO/Ryan Byrne

Mitmendat korda on erinevates maailma nurkades kohtunud antidopingu agentuuride esindajad, et jagada oma mõtteid seoses üsna kriitilise olukorraga antidopingu maailmas.

Kohtumine oli neljas algatus, kolmandal osales ka Eesti Antidopingu esindaja. Et hoida Eesti spordiavalikkust asjade arenguga kursis, on allpool toodud iNADO levitatud pressiteade muutmata kujul.

——

Dopingukriis ohustab 2018. aasta taliolümpiamänge


Juhtivad puhta spordi eest seisjad nõuavad, et Rahvusvaheline Olümpiakomitee täidaks oma kohustust karistada Venemaad ning kaitsta dopingut mittetarvitavaid sportlasi ja olümpiamänge


Denver, Colorado (14. september 2017). Vähem kui viis kuud enne 2018. aasta taliolümpiamängude algust toimus seitsmeteistkümne riikliku dopinguvastase organisatsiooni juhi neljas erakorraline kohtumine pärast 2016. aasta Rio olümpiamänge. Kohtumisel arutati Rahvusvahelise Olümpiakomitee (ROK) kestvat keeldumist võtta Venemaa spordiajaloo ühe suurema dopinguskandaali eest vastutusele ning asuti seisukohale, et ROKi tegevusetus ohustab dopingut mittetarvitavaid sportlasi ja olümpialiikumise tulevikku.

 

Kaks päeva kestnud kohtumisel nõudsid riiklike dopinguvastaste organisatsioonide juhid, et ROK keelaks Venemaa Olümpiakomiteel 2018. aasta taliolümpiamängudel osaleda Sotši olümpiamängudel tõendamist leidnud korruptsioonijuhtumite tõttu ning seetõttu, et endiselt ei täida Venemaa Olümpiakomitee oma kohustust tagada puhas sport.

 

„Ühe riigi spordijuhtidele ja organisatsioonidele ei tohiks anda olümpiamängude akrediteeringut, kui nad rikuvad reegleid tahtlikult ja võtavad dopingut mittetarvitavatelt sportlastelt nende võimaluse. See on eriti ebaõiglane olukorras, kus sportlased saavad reeglite rikkumise eest karistada,“ ütlesid riiklike dopinguvastaste organisatsioonide juhid.

 

Nad kinnitasid uuesti oma kavatsust näha kooskõlas IAAFi loodud pretsedendiga ette kindlad kriteeriumid nendele Venemaa sportlastele, kes on järginud rangeid dopinguvastaseid eeskirju, et nad saaksid võistelda Venemaa Olümpiakomiteest sõltumatute neutraalsete sportlastena.

 

„ROK peab lõpetama venitamistaktika ja viivitamata kohaldama rangeid tagajärgi,“ nentisid riiklike dopinguvastaste organisatsioonide juhid. „Suutmatus kiiresti uurida Venemaa sportlaste dopingujuhtumeid ohustab selgelt ja vahetult neid maailma sportlasi, kes dopingut ei tarvita, samuti 2018. aasta taliolümpiamänge. Kahtleme sügavalt, et 2018. aasta mängud on puhtad, sest ulatuslikke tõendeid Vene sportlaste dopingu kasutamise kohta 2014. aasta Sotši olümpiamängudel ei ole põhjalikult uuritud ning materjal Vene sportlaste testimise kohta viimase nelja aasta jooksul on ebapiisav.“

 

Riiklike dopinguvastaste organisatsioonide juhid toetavad Maailma Dopinguvastase Agentuuri (WADA) nõuet, mille kohaselt peab Venemaa võtma avalikult vastutuse McLareni aruandes välja toodud pettuste eest. Sellisel juhul arvataks Venemaa pärast 2018. aasta talimänge uuesti nõuded täitnuks. Eelkõige:

– peavad venelased nõustuma McLareni aruandes sisalduvate järeldustega või esitama usaldusväärsed tõendid nende ümber lükkamiseks kooskõlas IAAFi ja Rahvusvahelise Paraolümpiakomitee sarnaste nõuetega;

– tuleb teha süsteemseid jõupingutusi, et küsitleda Venemaa sportlasi, ametnikke ja teisi tunnistajaid, keda on McLareni aruandes mainitud kui isikuid, kes võisid olla seotud dopingupettusega;

– tuleb tagada juurdepääs Moskva labori proovidele, anda üle elektroonilised andmed, sealhulgas serverid, testimisvahendite andmefailid, arvutifailid ning e-kirjade ja telefonisõnumite arhiivid, mis hõlmavad McLareni aruandes märgitud dopingupettuse perioodi.

 

„ROK ja WADA peavad nõudma, et Venemaa annaks üle need olulised lisatõendid. Ilma selle teabeta ei saa juhtunust täit ülevaadet ega tagada dopingut mittetarvitavate sportlaste õiglast kohtlemist,“ ütlesid riiklike dopinguvastaste organisatsioonide juhid. „Suutmatus dopinguvastaseid reegleid rikkunud isikuid nõuetekohaselt uurida ja vastutusele võtta ilma spordialase poliitilise surveta petab maailmas miljonite puhaste sportlaste usaldust. Niisuguse kohustuste hülgamisega öeldakse küüniliselt, et eelisseisuses olevaid ja olümpialiikumise siseringi kuuluvaid rahvaid ei karistata ega võeta kunagi vastutusele. Sellega rikutakse spordi aluspõhimõtet – ausust.“

 

Olukorras, kus üksikute sportlaste uurimise võimalikud tagajärjed ei ole teada, on kaalukausil kõikide nende maailma sportlaste unistused ja lootused, kes dopingut ei tarvita. Rohkem kui tuhandest Venemaa võimalikust dopingujuhtumist on menetlus lõpetatud vähem kui saja puhul, kusjuures tundub, et seda on tehtud enneaegu enne ROKile või rahvusvahelistele alaliitudele kõikide Moskva labori tõendite esitamist või nendepoolset asjaomaste tunnistajate küsitlemist.

 

„Venemaa dopingukriisi ebapädev menetlemine on pannud maailma sportlasi küsima, kas üleilmsetel dopinguvastastel reeglitel on üldse jõudu ja kas nende põhiõigus nõuda puhast sporti üldse kellelegi korda läheb,“ märkisid juhid. „Just seetõttu ongi reformid praegu hädavajalikud. Kopenhaageni deklaratsioonis kirjeldatud reformidega kaitstakse dopinguvastases võitluses siiani saavutatud edusamme ja tagatakse parem tulevik, kus sedalaadi skandaalide kordumine on välistatud.“

 

Juhtide reformiettepanekus toetatakse WADAt tugeva üleilmse järelevalveorganina, samuti rahvusvahelist kokkulepet luua täiesti sõltumatud dopinguvastased süsteemid. Välja pakutud muudatused ei ole pelgalt kosmeetilised, vaid nendega tagatakse WADA läbipaistev ja sõltumatu juhtimine ning välistatakse huvide konfliktid spordi edendajate ja kontrollijate vahel. Riiklike dopinguvastaste organisatsioonide juhid toetavad vankumatult täieliku sõltumatuse põhimõtet, mis tagab, et üheski dopinguvastases organisatsioonis otsustaval ametikohal olija ei saa ühel spordialal või ‑üritusel põhimõttelisi otsuseid langetavat positsiooni.

 

Kohtumisel kuulasid riiklike dopinguvastaste organisatsioonide juhid ära ka Venemaa rikkumistest teatajad Julia Stepanova ja Vitali Stepanovi ning sihtasutuse FairSport esindaja olümpiasportlase Johann Olav Kossi. Organisatsioonide juhid toetavad täielikult WADA sportlaskomitee esinaist Beckie Scotti ja tema püüdeid kehtestada sportlaste õiguste hartat.

 

„On aeg tegutseda. Sportlased tahavad näha tulemusi, mis ka tegelikult õigustavad nende otsust teha puhast sporti, mitte kuulda järjekordset silmakirjalikku juttu,“ selgitasid riiklike dopinguvastaste organisatsioonide juhid.

 

Kohal olnud ja järeldusi toetanud maailma dopinguvastaste juhtide hulgas olid Austraalia, Austria, Iirimaa, Jaapani, Madalmaade, Norra, Prantsusmaa, Saksamaa, Singapuri, Soome, Taani, USA, Uus-Meremaa ja Ühendkuningriigi, samuti riiklike dopinguvastaste organisatsioonide katusorganisatsiooni iNADO esindajad. Riiklike dopinguvastaste organisatsioonide ainus ja ühemõtteline ülesanne on kaitsta dopingut mittetarvitavaid sportlasi ning neil ei ole sellega vastuollu minevaid kohustusi, näiteks kohustust edendada sporti. Eestkosteorganisatsiooni iNADO 69 liiget esindavad kõiki olümpiamängudel osalevaid piirkondi ja teevad igal aastal ära lõviosa maailma dopinguvastasest tööst.

 

Lisainfo: Elina Kivinukk, EAD juhatuse liige, elina.kivinukk@antidoping.ee, +372 5628 7762.