Ettevalmistus Rioks

antidopingbackRio suveolümpiamängud

6. – 21. august 2016

Antidopingu meelespea sportlastele

Materjal on koostatud juhendi „IOC Anti-Doping Rules applicable to the Olympic Games Rio 2016“ põhjal 30.mail 2016.

 

Peamised põhimõtted

• ROK-i Rio OM-i dopinguvastaste reeglite aktsepteerimine on võistlustel osalemise eeltingimuseks. Need on kooskõlas WADA koodeksi ja rahvusvaheliste standarditega.
• Rio OM-il kehtib WADA keelatud ainete nimekiri

 

Tähelepanekud ROK-i Rio OM-i dopinguvastastest reeglitest

• Tehke kindlaks, kas vajate ravimi kasutamiseks raviotstarbelise kasutuse erandit TUE, vt lisaks siit. Kui sportlasel on kehtiv TUE või on vajalik see taotleda, tuleb sellest OM-i TUE-komisjonile teada anda hiljemalt 30 päeva enne võistlusperioodi algust ADAMSi kaudu. UUS! Lae siit TUE-vorm alla.
• Ürituse aeg ehk võistluste periood (the period of the Rio 2016 Olympic Games) on 26. juuli – 21. august 2016, siis võib kõiki sportlasi testida, olenemata asukohast.
• Võistlussisene periood on ajavahemik, mis algab 12 tundi enne võistlust, milles sportlane on osalejana registreeritud, ning kestab vastava võistluse ja võistlusega seotud proovi võtmise lõpuni. Võistlusväline periood on mis tahes ajavahemik, mis ei ole võistlussisene.
• Sportlased peavad teavitama oma asukohast, soovitatavalt ADAMSis, kirjeldades asukohta nii detailselt kui võimalik (lisada olümpiaküla kvartal, toa number, treeningu ajad ja kohad).
• Rio olümpiamängud on „süstlavabad“ („needle free“), välja arvatud meditsiinilisele personalile või neile, kel on vaja oma meditsiinilise seisundi tõttu ise süstida (nt diabeetikud), aga viimasel juhul on vajalik TUE olemasolu ning eelnevalt tuleb täita eraldi ankeet (injection declaration form).
• Keelatud on simuleeritud mäestikutreeningu vahendid (alpitelgid, hüpoksilised magamisseadmed) ja hapnikuballoonid jm.
• Dopingukontrolliprotseduur ning sportlase õigused ja kohustused dopingukontrollis on tavapärased. Eesti Antidoping soovitab alati kaasa võtta esindaja, vajadusel küsida küsimusi protseduuri kohta. Eelnevalt on hea üles märkida 7 päeva jooksul tarvitatud ravimid ja toidulisandid. Rio Olümpiamängudel toimib kaelakaart isikut tõendava dokumendina nii sportlase kui ka dopingukontrolliametniku jaoks.

 

Soovite antidopingu kohta rohkem teada?

• Sündmuse ajal on sportlastele ja tugipersonalile avatud WADA antidopingu väljapanek „Say NO! to Doping“.
• Eesti Antidopingu ravimite andmebaas
• Lisa võib uurida Eesti Antidopingu kodulehelt, samuti võib pöörduda Eesti Antidoping töötajate ja EOK kontaktisikute poole.

Ülaltoodud info on võimalik endale siit ühelehelise dokumendina välja printida.

 

3. juunil saadeti Rio olümpialastele EAD poolt uudiskiri juuresoleva infoga, vaata uudiskirja. Üks uudiskiri tuleb Rio lähenedes veel – kui soovite seda enda postkasti, andke teada elina.kivinukk@antidoping.ee.

 

ROK-i väljaantud Rio OM-i dopinguvastaste reeglite täistekst (inglise keeles, PDF)

 

Rio süstlavabad põhimõtted ja süsti deklaratsioonivorm (inglise keeles, PDF)

 

Rios kehtivad põhimõtted simuleeritud mäestikutreeningu vahendite kohta (inglise keeles, PDF)

 

ROK-i avaldus Zika viiruse kohta (jaanuar 2016)

 

Märtsis täiendati Rio OM-i dopinguvastaseid reegleid asjaoluga, et Rio dopingujuhtumeid (sh ka hilisemat proovide taasavamist) menetleb Spordiarbitraažikohtu (CAS) juurde loodav antidopingu divisjon. See muudab OM-iga seonduva dopinguvastase võitluse sõltumatumaks. Allpool on toodud divisjoni töökord.

 

Spordiarbitraažikohtu (CAS) antidopingu divisjoni reeglite täistekst (inglise keeles, PDF)