Eesti Antidopingu KeskusestAntidopingualased regulatsioonidSportlasele ja abipersonalileKontaktLingid
Ravimite andmebaas

Käesolev “Ravimite Andmebaas“ (RA) on loodud lihtsustamaks infootsinguid, et kontrollida Eesti Ravimiametis registreeritud ravimites sisalduvate toimeainete kuuluvust WADA keelatud ainete nimekirja. Antud andmebaas ei sisalda informatsiooni toidulisandite ja taimsete preparaatide kohta.

RA-s olevaid ravimeid saab otsida nende tootjanime ja toimeaine järgi. Ravimite staatus on määratud 2006.a. WADA keelatud ainete ja meetodite nimekirja alusel.

Lihtsustamaks informatsiooni edasiandmist on ravimite staatus näidatud ka värvide abil:
Mustas trükis: Lubatud
Punases trükis: Keelatud

NB! RA haldaja ei kanna vastutust mistahes otsese või kaudse kahju eest, mis on põhjustatud andmebaasi kasutamisest ja andmetes sisalduvatest ebatäpsustest.

SA Eesti Antidoping / Maakri 28a, 10145 Tallinn / tel: +3726825985 fax: +3726825986 / info@antidoping.ee