EAD täpsustab Johaugi juhtumit

Täna ilmus meedias eritahulisi uudiseid Therese Johaugile määratud karistuse kohta. Osad meediakanalid on väitnud, et Norra Antidoping on teinud kõigest omapoolse soovituse 14-kuulise karistuse osas, osad jällegi väidavad, et 14-kuuline võistluskeeld on juba määratud.

 

Eesti Antidoping tegi omalt poolt päringu Norra Antidopingule uurimaks nende karistamise protseduuri. Tänasel hetkel on Norra Antidoping kogunud tõendid, küsinud sportlaselt selgitusi ning selle põhjal on soovitatud 14-kuulist võistluskeeldu. Selline otsus avaldati ka pressiteate vormis.

 

“Segadus on mõistetav, sest tavapäraselt avaldatakse juba määratud karistus, mitte ei kajastata selle poolikut protsessi,” kommenteerib Eesti Antidopingu juhatuse liige Elina Kivinukk.

 

Norra Antidopingu esindaja kommenteeris, et lõpliku otsuse Johaugi juhtumi osas teeb Norra Olümpiakomitee juures tegutsev distsiplinaarkomitee ning juhtumi osapoolte kuulamine toimub suure tõenäosusega järgmise aasta veebruarikuus.

 

Protseduur on Eesti praktikale sarnane, kus Eesti Antidoping kogub omapoolseid tõendeid, sh küsib sportlaselt selgitust, kuidas keelatud aine tema organismi sattus. Tõendid kogutud, esitatakse materjalid Eesti dopinguvastasele distsiplinaarkolleegiumile, kes korraldab osapoolte kuulamise ning teeb maailma dopinguvastasest koodeksist lähtuvalt otsuse karistuse osas. Vt rohkem karistuse määramise kohta.

 

Lisainfo: Elina Kivinukk, tel 5628 7762

Bioloogilise passi konverents

sergei_abp16.-17. novembril toimus Newmarketis (Suurbritannia) rahvusvaheline konverents sportlase bioloogilise passi teemadel. Konverentsi peakorraldaja oli rahvusvaheline dopinguvastaste organisatsioonide katusorganisatsioon iNADO.

 

Eesti Antidopingut esindas konverentsil testijuht Gea Muru ning meditsiinivaldkonna ekspert Sergei Iljukov. EAD-l oli võimalus teha omalt poolt ettekanne, kuidas väheste ressurssidega väikses riigis võib sportlase bioloogilise passi programmiga alustada.

 

Allpool on toodud konverentsi juhataja peamised tähelepanekud ja järeldused (inglise keeles).

 

Matt Fedoruk from USADA who was the moderator of the conference identified the following points as the most important outcomes of the conference:
– Hematological and steroidal ABP programs have become a robust forensic and legal tool to assert ADRVs when implemented effectively
– Execution of an effective ABP program is dependent on specific NADO resources, with most important aspects being process, collaboration and cooperation
– WADA is continually striving to fine-tune and strengthen the ABP program with input from stakeholders – revised ISTI, BSS Score, TDSSA, Endocrine module, Biomarker discovery
– ABP is one tool and requires integration of analytical and non-analytical information to drive intelligence testing and maximizing both detection and deterrence
– Many NADOs, APMUs and IFs have experience and are willing to mentor and help others with capacity building
– WADA-accredited laboratories and lab-associated APMUs provide blood and steroid analysis reports in accordance with WADA TDRMR and TDEAAS, respectively.
– Specific workflows are essential to effectively manage ABP results: APMU->Expert Panel->Evaluation (Normal, Suspicious, Likely Doping, Pathology) ->Results Management
– Legal robustness of the hematological ABP has been upheld by CAS, even in the presence of confounding factors, with length of ineligibility based on intentional violations (4 years or greater)

Kui A-proov on positiivne …

Eesti Antidoping selgitab, mis järgneb peale seda, kui sportlase proovist on leitud halb analüütiline leid. Teksti koostamisel on kasutatud maailma dopinguvastast koodeksit (sel puhul on sulgudes viidatud koodeksi artiklile) ning Eesti Antidopingu seniseid kogemusi. Antakse soovitusi seletuskirja kirjutamiseks, samuti tuuakse lühidalt ära põhimõtted koodeksist.

Loomulikult tuleb arvestada, et lõpliku karistuse määrab Eesti dopinguvastane distsiplinaarkolleegium, arvestades koodeksit ning konkreetse juhtumi asjaolusid.

Loe täpsemalt siit

 

Uus keelatud ainete nimekiri

Maailma Antidopingu Agentuur avaldas 29. septembril uue keelatud ainete nimekirja, mis hakkab kehtima alates 1. jaanuarist 2017. Eesti Antidoping on tõlkinud eesti keelde nii keelatud ainete nimekirja, nimekirja muudatuste kokkuvõtte kui ka seireprogrammi. Lisaks on keelatud ainete nimekiri välja toodud eraldi veebilehel, mis hõlbustab konkreetse aine nimetuse otsimist, samuti on lisatud kommentaarid korduma kippuvate teemade osas.

 

2017. aasta keelatud ainete nimekirjas väga suuri muudatusi ei ole. Täpsustatud on sissehingatava salbutamooli kogust 12 tunni jooksul (varem oli välja toodud ainult 24-tunnine ajaperiood). Erinevate huvigruppidega konsulteeriti glükokortikosteroidide manustamist, aga lõpuks seda osa pole täiendatud. Endiselt on nii võistluste ajal kui võistlusvälisel ajal keelatud trimetasidiin (mis sisaldub ravimis Preductal) ja meldoonium (ravimis Mildronat).

 

Keelatud ainete nimekirja uuendatakse igal aastal ja uus versioon hakkab kehtima 1. jaanuaril. Nimekiri avalikustatakse sügisel, et nii sportlastel kui ka nt arstidel oleks võimalik nimekirjaga tutvuda ning vajadusel ravi muuta. Nimekirja haldab WADA ning selle koostamisel konsulteeritakse üle 1700 eksperdiga eri riikidest. Sel aastal oli ka Eesti ekspertidel võimalik nimekirja projekti kommenteerida.

 

Allpool on leitav nii eesti- kui ingliskeelsed versioonid.

 

Eesti keeles:

Keelatud ainete nimekiri 2017 (PDF, ainult tõlge)

 

Keelatud ainete nimekiri 2017 kommenteeritud veebilehena

 

Muudatuste kokkuvõte

 

Seireprogramm 2017

 

Inglise keeles:

Keelatud ainete nimekiri 2017 (inglise keeles)

 

Olulisemate muudatuste kokkuvõte võrreldes 2016. aastaga

 

Keelatud ainete nimekirja seireprogramm 2017

 

Loe WADA pressiteadet WADA pressiteadet keelatud ainete nimekirja avalikustamisest

 

Lisainfo: Elina Kivinukk, elina.kivinukk(att)antidoping.ee, tel 5628 7762

EAD uurib Zeidaksi juhtumit

Täna (12. novembril) ilmus LP-s ja Delfis artikkel, et Eestis dopinguga vahele jäänud Läti korvpallur eirab võistluskeeldu, mängides USA ülikooliliigas NAIA.

 

Eesti Antidoping hindab Delfi artikli asjaolusid ning konsulteerib erinevate osapooltega. FIBA-poolsed asjatundjad antud küsimuses on kontorist eemal 28. novembrini ning sellega seoses uurimine viibib.

 

Asjade edasine käik hõlmab sportlasepoolsete selgituste küsimist, konsulteerimist FIBA ning WADA-ga ning seejärel – kui tõendid kinnitavad võistluskeelu rikkumist – esitab Eesti Antidoping materjalid Eesti dopinguvastasele distsiplinaarkolleegiumile. Kui distsiplinaarkolleegiumi istung on toimunud ning on leitud, et toimunud on rikkumine, saab juhtumi üksikasjad avalikustada.

 

Lisainfo: Elina Kivinukk, juhatuse liige, tel 5628 7762.

Antidopingu valdkond vajab reforme

psp_slogan_engJuhtivad antidopingu agentuurid kohtusid 26. oktoobril Saksamaal Bonnis, et kinnitada reformide vajalikkust antidopingu valdkonnas. Eesti Antidoping toetab agentuuride ühisavaldust.

 

Kohtumine oli järelkajaks kogunemisele Kopenhaagenis, kus tehti esimesed ettepanekud antidopingu valdkonna rangemaks reguleerimiseks.

 

Teise kohtumise korraldas Saksamaa riiklik antidopingu organisatsioon NADA. Arutellu olid kaasatud juhtivad antidopingu agentuurid üle maailma, sh Austraalia, Austria, Kanada, Horvaatia, Taani, Soome, Belgia Flaami kogukond, Prantsusmaa, Iirimaa, Jaapan, Holland, Uus-Meremaa, Norra, Poola, Puerto Rico, Sloveenia, Lõuna-Aafrika, Rootsi, Šveits, Suurbritannia, Ameerika Ühendriigid. Üks arutelu eestvedajaid on iNADO (riiklike antidopingu agentuuride katusorganisatsioon), mille liikmeks on ka Eesti Antidoping.

 

Allpool on ametlikus pressiteates toodud seisukohtade eestikeelne kokkuvõte. Huvilised saavad lugeda ingliskeelse ametliku pressiteate täisteksti.

 

Juhtivad antidopingu agentuurid leiavad oma ühisavalduses, et:

– vajalik on eristada antidopingu valdkonna erinevaid funktsioone. Eraldi tuleb hoida jälitustegevust, testimist ning tulemuste haldamist, et vältida võimalikke huvide konflikte. Samas on oluline säilitada koostöö antidopingu hariduse, rahastamise ning taustainfo kogumise vahel.

– spordijuhid ei peaks olema otseselt seotud antidopingu täitevtasandiga. Ükski antidopingu organisatsiooni eestvedaja ega otsustaja ei tohiks olla vahetult seotud spordiorganisatsiooni või ürituse korraldaja otsustamistasandiga.

– professor Richard McLareni sõltumatu raporti tulemused on oluline saavutus Venemaa riiklikult toetatud dopingusüsteemi avastamisel. Raportisse tuleb suhtuda täie tõsidusega ning teha sellest vajalikud järeldused, sh kaaluda täiendavate sanktsioonide sisseviimist maailma dopinguvastasesse koodeksisse.

– vihjete andjaid ehk informaatoreid („whistleblowers“) on vaja kaitsta ning toetada.

– küberrünnaku rühmituse Fancy Bears tegevus on taunitav ning sportlaste delikaatsed isikuandmed vajavad tugevamat kaitset.

– oleks vajalik kohtumine WADA täitevkomitee liikmete ja ROK-i presidendi Thomas Bach’iga tagamaks ülemaailmse dopinguvastase võitluse tõhustamine ning arutamaks võimalusi luua sõltumatu dopingukontrolliüksus.

 

Vaata ka WADA vastust agentuuride pöördumisele.

 

Lisainfo: Elina Kivinukk, elina.kivinukk@antidoping.ee

WADA komisjoni kokkuvõte Rio OM-ist

WADA sõltumatud vaatlejad (sh mõned WADA töötajad, rahvusvaheliste alaliitude esindajad jm) jälgisid Rio Olümpiamängude jooksul testimistegevuse läbiviimist: kuidas testimist planeeriti ja mil moel läbi viidi, kuidas sportlased leiti, kui palju testimisi toimus jne. Lisaks tehti tähelepanekuid Rios tegutsenud antidopingu labori töö kohta.

 

Leiti mitmeid vajakajäämisi, aga ka kiitust väärivat.

 

Toome allpool raporti täismahus. Soovitame lugemist, et mõista paremini erinevaid testimise planeerimise ja läbiviimisega seotud üksikasju.

 

Lae ja loe WADA komisjoni tähelepanekuid

Antidopingu info vene keeles

Nüüdsest on võimalik vene keelt kõnelevatel sportlastel ja sportlaste abipersonalil antidopingut puudutava peamise info saada Eesti Antidopingu kodulehelt.

 

Varemgi on Eesti Antidoping mõningaid materjale vene keelde tõlkinud, näiteks voldikut, mis tutvustas muudatusi uues 2015. aasta koodeksis. Koodeks ise ja ka rahvusvahelised standardid on venekeelsena saadaval ka näiteks Venemaa antidopingu agentuuri lehel, sest dokumendid on sisult samad.

 

Eesti Antidopingu venekeelsele lehele saab siit või valides EAD esilehel ikooni Venemaa lipuga.

Ravimite andmebaas uuendatud

Eesti Antidopingu ravimite andmebaasi täiendati vastavalt Ravimiameti registri viimasele versioonile. Nüüd on andmebaas uuendatud 2. oktoobri seisuga. Samuti on ravimite andmebaasi link EAD esilehel hõlpsamini leitav, asudes nüüd ülemises menüüs.

 

Andmebaasi abil saab teada, millised Eestisse toodavad ravimid on igal ajal keelatud, millised vaid võistluste ajal, millised on keelatud teatud spordialadel ja millised vaid meessportlastele. Otsingut saab kasutada nii ravimi nime kui toimeaine järgi. Lubatud ja keelatud staatust näidatakse värvikoodidega.

 

Ravimite otsingut täiendatakse regulaarselt ja viimase versiooni kuupäev on ka kodulehel ära toodud. Andmebaas ei sisalda infot toidulisandite ega taimsete preparaatide kohta, samuti on andmebaasis info vaid nende ravimite kohta, millel on Eestis müügiluba (sel põhjusel ei leia otsingust nt Mildronaati).

 

Eesti Antidoping rõhutab, et kuigi ravimite andmebaas on sportlasele ja tema abipersonalile suureks abiks, siis lõplik vastutus keelatud ainete tarvitamisel lasub alati sportlasel.

 

Vaata andmebaasi