Kutse sügisseminaridele

Spordikoolituse ja –Teabe Sihtasutus plaanib eeloleval sügisel sarja seminare, et anda infot algatatud protsesside arengutest ning neid ühiselt mõjutada parima võimaliku tulemuse nimel.

Palve spordialaliitude ja maakondade/linnade spordiliitude juhtidele:

OSALEGE ISE JA TEAVITAGE NING KUTSUGE OSALEMA OMA MÕJUALA KLUBIDE/KOOLIDE JUHTE!

 

Teisipäev 30.08.2016 TALLINN – Audentese Spordigümnaasiumi suur saal / aadress Tondi 84

Kell 11:00 sihtrühm: spordiliidud, Tallinna, Harjumaa, Järvamaa, Raplamaa spordiklubid ja koolid,

(huvi korral) teiste piirkondade spordiklubid ja –koolid

 

Esmaspäev 05.09.2016 NARVA – Linnavalitsuse saal / aadress Peetri plats 5

Kell 10:00 sihtrühm: Ida-Virumaa, Lääne-Virumaa spordiklubid ja –koolid,

(huvi korral) teiste piirkondade spordiklubid ja –koolid

 

Kolmapäev 07.09.2016 PÄRNU – TÜ Pärnu Kolledži suur lektoorium / aadress Ringi 35

Kell 10:00 sihtrühm: Pärnumaa, Läänemaa, Hiiumaa, Saaremaa, Viljandimaa spordiklubid ja koolid,

(huvi korral) teiste piirkondade spordiklubid ja –koolid

 

Neljapäev 08.09.2016 TARTU – AHHAA Keskuse suures saalis / aadress Sadama 1

Kell 10:00 sihtrühm: Tartumaa, Jõgevamaa, Põlvamaa, Valgamaa, Võrumaa spordiklubid ja koolid,

(huvi korral) teiste piirkondade spordiklubid ja –koolid

Seminaride ajaline kestvus kuni kaks ja pool tundi.

 

Registreerimine:

Osalemiseks SKT SA kevadseminaril palun registreeri end nimeliselt e-posti aadressil: liisa@spordiinfo.ee hiljemalt kolm päeva enne seminari algust!

 

Seminaride teemad:

(1) Spordiorganisatsioonide maksukäitumisest; tulumaksusoodustustega MTÜ/SA nimekirjaga seonduvast; aktuaalsetest maksupoliitika küsimustest.

(2) Treenerite tööjõukulude toetused – kahe aasta kogemused, mõjud, tüüp-eksimused, plaanid 2017. aastaks.

(3) Treenerikutse – üleminek internetipõhisele taotluskeskkonnale.

(4) Ainult Tallinnas: Tallinna Spordikooli kontseptsioon ja tegutsemine; pilootprojekt „Sport Koolis“

(5) Mida on meile dopinguvastases võitluses õpetanud aasta 2016?

(6) Uus spordiportaal www.sport.ee

EAD pressiteade

22.07.2016 

 

Eesti Antidoping toetab ebaausate sportlaste olümpialt eemalejäämist ja taunib pettust spordis

 

Eesti Antidopingu nõukogu mõistab hukka ausa spordi põhimõtete ja neid järgivate sportlaste huvide pikaajalise ning süsteemse kahjustamise. Nädala alguses ilmunud professor McLareni raportist selgunut arvestades nõustub Eesti Antidopingu nõukogu üleskutsega keelata Venemaa sportlastele osavõtt rahvusvahelisest spordist, kuni seal täidetakse ühemõtteliselt riikide vahel kokku lepitud antidopingu reegleid.

 

„Venemaa näitest võib õppida, kuivõrd oluline on riiki esindavate sportlaste huvides omada usaldusväärset ehk tugevat, sõltumatut ja läbipaistvat antidopingu organisatsiooni. Igasugune huvigruppidele allutamine omab pikaajalisi katastroofilisi tagajärgi,“ kommenteerib Kristjan Port, EAD nõukogu liige.

 

Venemaal toimunu ei mõjuta vaid Venemaa sportlasi, vaid on heitnud halba varju kogu antidopingu kogukonnale.

 

„Võtab hulk aega ja eri osapoolte pingutusi, enne kui usaldus antidopingu tegevuste vastu on täielikult taastunud. Selleks peavad eri osapooled, nii sportlased, dopinguvastased organisatsioonid kui spordialaliidud, järgima ranget joont ja oma veendumusi avalikult kinnitama,“ täiendab Elina Kivinukk, EAD juhatuse liige.

 

Eesti Antidopingu missioon on seista Eestis puhta spordi eest koostöös riigi, ühiskondlike ja rahvusvaheliste organisatsioonidega, viies läbi kvaliteetset dopingukontrolli, erinevatele sihtgruppidele mõeldud antidopingu alast haridustööd ning arendades antidopingu valdkonda.

 

 

Lisainfo:

 

Elina Kivinukk

Eesti Antidoping

Juhatuse liige

+372 5628 7762

elina.kivinukk@antidoping.ee

 

EAD sai UNESCOlt toetust

sector_shs_fund_doping_sport_en

SA Eesti Antidopingu projekt sai UNESCOst rahalist toetust

UNESCO haldab spordist dopingu kõrvaldamise fondi, kuhu saab esitada projektitaotlusi. SA Eesti Antidopingu projekt, mille eesmärk on antidopingu valdkonna süsteemsem arendamine ja koostöö tõhustamine, sai fondist toetust 18 790 USD.

 

Uudis vahendatud UNESCO Eesti rahvusliku komisjoni infokirja kaudu.

Ilmunud ajakiri Play True

WADA Issues Latest Edition of Play True Magazine

 

The World Anti-Doping Agency (WADA) today released the latest edition of Play True magazine

 

Every edition of the magazine includes sections on WADA’s main activities: from anti-doping development to athlete outreach, education to compliance, and science to testing.

 

In this edition of Play True Magazine, we acknowledge the tireless work of WADA’s former Director General David Howman, who after 13 years at the Agency, chose not to seek an extension of his mandate in order to return to his native New Zealand. The magazine includes a feature on two truly outstanding Play True Champions who have gone above and beyond in the pursuit of doping free sport, Russian whistleblowers Vitaly and Yuliya Stepanov.

 

You can also read about the latest on WADA’s contributions to testing for gene doping, the Agency’s new power of investigations, a look into the numbers behind all the tests that are performed by WADA laboratories plus much more.

 

The online publication is now available on WADA’s website, and is fully compatible with all digital devices including iPhone, iPad and Android.

 

The new digital-only Play True is released biannually, with the next edition expected at the end of the year.

Ravimite andmebaas uuendatud

Eesti Antidopingu ravimite andmebaasi täiendati vastavalt Ravimiameti registri viimasele versioonile. Nüüd on andmebaas uuendatud 3. juuli seisuga.

 

Andmebaasi abil saab teada, millised Eestisse toodavad ravimid on igal ajal keelatud, millised vaid võistluste ajal, millised on keelatud teatud spordialadel ja millised vaid meessportlastele. Otsingut saab kasutada nii ravimi nime kui toimeaine järgi. Lubatud ja keelatud staatust näidatakse värvikoodidega.

 

Ravimite otsingut täiendatakse regulaarselt ja viimase versiooni kuupäev on ka kodulehel ära toodud. Andmebaas ei sisalda infot toidulisandite ega taimsete preparaatide kohta, samuti on andmebaasis info vaid nende ravimite kohta, millel on Eestis müügiluba (sel põhjusel ei leia otsingust nt Mildronaati).

 

Eesti Antidoping rõhutab, et kuigi ravimite andmebaas on sportlasele ja tema abipersonalile suureks abiks, siis lõplik vastutus keelatud ainete tarvitamisel lasub alati sportlasel.

 

Vaata andmebaasi

EL antidopingu konverents Amsterdamis

eu_konverents15. juunil 2016 toimus Hollandis Amsterdamis ühepäevane kõrgetasemeline antidopingu konverents, mis käsitles hetkel aktuaalseid andmekaitse küsimusi, sportlaste õigusi dopinguvastases võitluses ning koostöö tõhustamist igal tasandil. Eestit esindas konverentsil Eesti Antidopingu juhatuse liige Elina Kivinukk ja toob allpool ülevaate.

Välja võib tuua kolm keskset teemat:

  • Andmekaitse ja dopingukontrolli teemades jääb alati õhku tasakaalu leidmine.

Oluline on kaitsta sportlaste isikuandmeid, neid töödelda delikaatselt, ning esimesel võimalusel kustutada (sh ka nt info kustutamine interneti otsingumootoritest). Samas tuleb mõista, et dopinguvastane võitlus on tegutsemine avalikes huvides ja see toob kaasa vajaduse, et infot kogutaks õigel määral ning et seda ka hoitaks korrektselt. Sportlastel on õigus oma privaatsusele, aga neil on ka õigus osaleda spordis puhtalt ja see avaldab survet ka sportlase privaatsusele.

  • Sportlasi tuleb rohkem kaasata

Kuigi levinud on ütlus “sportlastel on õigus osaleda puhtas spordis” (athletes have the right to participate in clean sport), siis nende häält antidopingu alastes aruteludes on vähe kuulda. Sportlastele tuleb anda rohkem ametlikke võimalusi oma seisukohti välja öelda ning nendega tuleb tõsiselt arvestada.

  • Puhta spordi kaitseks tuleb ühiselt võidelda

Silmapaistvalt hea oli iNADO eestvedaja Joseph de Pencier’i ettekanne (vaata slaide altpoolt), kus ta andis kooliliku hinnangu antidopingu olukorrale. Muuhulgas rõhutas ta ühtse kommunikatsiooni ja meediasõnumite vajalikkust, et nii valitsused, teadlased, aga ka spordirahvas ise räägiks ühtset keelt spordi vaimu kaitseks.

Tutvu konverentsi programmiga

Tutvu konverentsi korraldajate koostatud kokkuvõttega

Vaata konverentsi esimese sessiooni slaide

Vaata Joseph de Pencier’i ettekande slaide, kus ta annab hinnangu antidopingu hetkeolukorrale

Siin on Hollandi Antidopingu hariduseksperdi Bart Coumanise slaidid

Vaata ka Kanada kogemusi nendelt slaididelt

EAD tegevusaruanne 2015

Eelmisel nädalal kinnitas Eesti Antidopingu nõukogu sihtasutuse 2015. aasta majandusaasta aruande. Sellega koos valmis põhjalikum tegevuste ülevaade, kust saab aimu EAD igapäevategevustest, peamistest väljakutsetest ja muudatustest 2015. aastal. Aruandest saab lugeda, kui palju teste 2015. aastal läbi viidi, millised spordialaliidud teste tellisid ja kui palju sportlasi osales koolitustel. Lisaks on toodud väike sissevaade EAD kohalikku ning rahvusvahelisse koostöösse. Aruandes on läbivalt toodud võtmepartnerid, kes 2015. aastal sihtasutuse tegevusse olulise jälje jätnud.

Ava ning lae alla PDF

Aruannet võib ka allpool sirvida:

 

 

 

Lisainfo: Elina Kivinukk, elina.kivinukk@antidoping.ee, 5628 7762

Ilmunud eestikeelne sportlase juhend

Teatavasti hakkas alates 2015. aastast kehtima uus maailma dopinguvastane koodeks. Koodeksi mõistmise hõlbustamiseks on WADA välja andnud sportlase juhendi, mis annab lihtsamas keeles ülevaate peamistest sportlase õigustest ja kohustustest ning dopinguvastase võitluse põhimõtetest.

 

Lisaks on toodud dopingukontrolliprotseduur (sh ka alaealisi ja puudega sportlasi silmas pidades) ning B-proovi avamisega seonduv.

 

Nüüd oleme tõlkinud sportlase juhendi eesti keelde ja tõstnud veebis loetavasse mugavasse vormi.

 

Vaata sportlase juhendit eraldi lehelt siit

 

 

Dopinguvastaste reeglite rikkumiste aruanne 2014

WADA toob ära dopinguvastaste reeglite rikkumise statistika 2014. aastast nii riikide kui spordialade lõikes.

 

• Aruanne toob esile 1693 dopinguvastase reegli rikkumist (ADRV – anti-doping rule violations) 2014. aasta jooksul, mis hõlmab 109 rahvust ja 83 spordiala.
• 1462 rikkumist tuli halbadest analüütilisest leidudest (vastab koodeksis rikkumisele 2.1 ehk keelatud aine või selle metaboliitide või markerite sisaldumine sportlase proovis), 231 tõendus- ja luurepõhistest mitte-analüütilistest tulemustest (vastab 2009. a koodeksis rikkumistele 2.2-2.8 ja 2015. a koodeksis rikkumistele 2.2-2.10)
• 2014. aastal registreeritud 2287 halvast analüütilisest leiust lõppes 1462 rikkumisega, mis on 64%
• 231st mitte-analüütilisest rikkumisest panid 185 toime sportlased ja 46 sportlase abipersonal.
• Aruanne on viimane, mis on koostatud 2009. aasta koodeksi põhjal.

 

Allpool WADA edastatud ingliskeelsed dokumendid.

 

Loe ja lae statistikat 2014. aastast

 

Loe taustainfot, kuidas raportist paremat ülevaadet saada

 

Loe enamlevinud küsimusi raporti ja WADA testimisstatistika kohta