Antidopingu saadikud Sloveenias!

saadikud„Aga kas te teate, miks anaboolsed steroidid üldse on antidopingu testide statistikas nii kõrgel kohal?“ Lovro Žiberna, Sloveenia Antidopingu ekspert, on suunanud küsimuse 50-le antidopingu saadikule, kes on kogunenud Sloveeniasse, et rohkem puhta spordi teemadel teada saada. Vastust saamata jätkab teadlane ise: „Sest WADA akrediteeritud laborid teevad kõige sagedamini kindlaks just anaboolseid steroide.“

 

Soojal suvenädalal juuni keskel toimub rahvusvaheline seminar 50-le antidopingu saadikule viiest riigist – Lätist, Maltast, Sloveeniast, Horvaatiast ja Eestist. Seminar on üks osa rahvusvahelisest projektist prePLAY, mille raames koolitatakse ja rakendatakse igast osalevast riigist 20 antidopingu saadikut, et teha antidopingu haridustööd spordivõistlustel, koolides ja mujal.

 

Kas nende teadmiste saamiseks peab just Sloveeniasse sõitma? Helery, üks saadikutest, on selle idee õigsuses veendunud: „Kui faktilisi teadmisi oleks saanud lihtsalt ka raamatukogust või internetist ammutada, siis laager andis mulle miskit, mida ei oleks saanud leida kuskilt mujalt – nipid, kuidas mõjuda veenvalt; küsimused, millele tuleks leida vastused enne esinemist ja need ka enda jaoks lahti mõtestada.“

 

Seminaril arutatud teemad olid väga mitmekülgsed: jälgiti dopingukontrolliprotseduuri, tutvuti keelatud ainete nimekirja ja dopinguvastaste reeglite rikkumistega, mõtiskleti dopingu tarvitamise psühholoogiliste tegurite üle. Karolin kommenteerib: „Mulle meeldis väga, et loengud olid nii mitmekülgsed ja samuti ka loengute pidajad. Asjaolu, et igas loengus oli meie ees jälle uus inimene, kes rääkis sootuks uuel teemal, muutis loengud tunduvalt huvitavamaks.“ Klaarika täiendab omalt poolt: „Mulle meeldis, et oli arutelu, kus püüti teemale läheneda teisest küljest – äkki peaks doping olema lubatud.“

 

On sõnadetagi selge, et selline seminar mõjus motiveerivalt kogu saadikute meeskonnale. „Meie tiimis on nii erinevad inimesed, kes hoolimata sellest saavad siiski üllatavalt hästi läbi ning koostöö klapib suurepäraselt,“ imetleb Karolin. Ja viskab naljatades: „Mulle meeldis laager/koolitus niivõrd, et teeksin ettepaneku seda ilusa ilma korral kord kvartalis korraldada.“ Nali naljaks, kuid imemõnus suveilm aitas laagrile ja saadikute rahulolule kõvasti kaasa.

 

Henri jääb siiski professionaalseks ja viitab, et hea oli paika panna saadikute edasine tegevuskava. Nii on järgmine suur saadikute etteaste juba saabuval nädalal kergejõustiku U23 EM-il, kus osad saadikutest saavad harida võistlustel osalevaid sportlasi, osad aga tutvustada Eesti Antidopingu tegevusi võistluste pealtvaatajaile.

 

Antidopingu saadikud on valmis tulema teistelegi spordivõistlustele. Oma huvist võiks teada anda Eesti Antidopingule, elina.kivinukk@antidoping.ee. Projekt prePLAY on rahastatud Erasmus+ programmist, nii et tellijate jaoks on saadikute visiit tasuta.

 

palju_logosid

Teaduskonverents Helsingis

Dopinglinkin_banneri_koduleheleAvatud on registreerimine V Põhjamaade konverentsile teemal „Välimust ja sooritust parandavad ained ning dopinguvastane töö“, mis toimub 24. -25. septembril 2015 Helsingis. Konverentsi korraldab Soome organisatsioon Dopinglinkki. Teaduskonverents pakub uusimaid teadmisi antidopingust harrastusspordis ning avab erinevaid aspekte dopingu tarvitamisest ühiskonnas.

 

Kogu programm on kättesaadav siin

 

Programm hõlmab ettekandeid 14-lt peaesinejalt 8 erinevast riigist, näiteks järgmistel teemadel:

  • Anaboolsed androgeensed steroidid (AAS) harrastusspordis
  • Toidulisandid, välimust ja sooritust parandavad ained
  • Antidopingu ennetustöö Põhjamaades
  • Viimased teadusarengud dopingu tarvitamisest harrastusspordis

 

Registreerimistasu on 275 eurot. Osavõtumaks sisaldab konverentsi programmi, lõunasööke, kohvipause ja kokteiliõhtut 24. septembril.

 

Täpsem info registreerimise ja tasumise kohta

 

Lisaküsimuste korral võtke ühendust dopinglinkki (at) a-klinikka.fi

Tule antidopingu vabatahtlikuks!

maijooks_2015Eesti Antidoping otsib endale appi tublisid vabatahtlikke Euroopa U23 meistrivõistlustele kergejõustikus, mis toimuvad 9.-12. juulil Tallinnas Kadrioru staadionil.

 

Kergejõustiku suvise suursündmuse raames on kavas dopingukontroll (nii vere- kui uriiniproovid) ning antidopingu infotelgid sportlastele ja pealtvaatajatele. Kokku ootame 30-40 tublit inimest, kes on vähemalt 18 aastat vanad ja on valmis sportlasi teavitama dopingukontrollist ning läbi viima erinevaid haridustegevusi.

 

Lisaks hüvedele, mis saavad osaks kõigile U23 EM-i vabatahtlikele (toitlustamine oma vahetuse raames, T-särk jm), pakume head võimalust saada rohkem teada antidopingu valdkonnast, kogeda lähedalt tippspordivõistluse köögipoolt ja olla oluline osa dopinguvastasest võitlusest.

 

Eesti Antidoping on rahvusvaheliselt tunnustatud dopingukontrollide läbiviija. Sul on võimalus olla selle meeskonna liige ja meie kvaliteetsele tööle kaasa aidata!

 

Vaata siit kokkuvõtvalt vabatahtlike infot (mõeldud ainult registreeritud vabatahtlikele).

 

Lisainfo: Elina Kivinukk, SA Eesti Antidoping, elina.kivinukk@antidoping.ee, tel 5628 7762

EAD uus nõukogu esimees

PRESSITEADE
5. juuni 2015

 

Eesti Antidopingu nõukogu esimeheks valiti dr Indrek Oro

 

Teisipäevasel Eesti Antidopingu nõukogu koosolekul valiti uueks nõukogu esimeheks Põhja-Eesti Regionaalhaigla onkoloog dr Indrek Oro.

 

Teisipäeval toimunud SA Eesti Antidopingu nõukogu uue koosseisu esimesel koosolekul valiti nõukogu esimeheks Põhja-Eesti Regionaalhaigla kiiritusravi keskuse vanemarst dr Indrek Oro. Indrek Oro on Eestis tunnustatud onkoloog, panustanud eriala arengusse ja osalenud ühiskondlike organisatsioonide töös.

 

„Pakkumine osaleda EAD nõukogu töös on äärmiselt põnev väljakutse. Loodan, et saan oma teadmisi ja senist kogemust kaasata hea potentsiaaliga organisatsiooni arengusse. Usun, et Eesti Antidopingu arenguedu saab tugineda sõltumatul tegevusel ja ladusal koostööl strateegiliste partneritega,“ lausus Oro.

 

Teise päevakorrapunktina oli Eesti Antidopingu nõukogu arutlusel uue juhatuse liikme valimine, sest senine kauaaegne sihtasutuse juht Kristel Berendsen on esitanud lahkumisavalduse ja tema viimane ametlik tööpäev on 15. juuli käesoleval aastal.

 

Eesti Antidopingu missioon on seista Eestis puhta spordi eest koostöös riigi, ühiskondlike ja rahvusvaheliste organisatsioonidega, kasutades ning arendades erialaseid teadmisi ja oskusi. Missiooni elluviimiseks viib sihtasutus läbi kvaliteetset dopingukontrolli, erinevatele sihtgruppidele mõeldud antidopingu alast haridustööd ja annab oma panuse kohalikku ning rahvusvahelisse antidopingu alasesse koostöösse. Sihtasutuse tegevust kavandab ning järelevalvet teostab neljaliikmeline nõukogu koosseisus dr Indrek Oro, Ants Mailend, Kristjan Port ja Tõnu Seil.

 

Lisainfo:
Kristel Berendsen
Juhatuse liige
Tel 528 9062
E-post kristel.berendsen@antidoping.ee

Konkurss EAD juhatuse liikme ametikohale

logo_kasutamiseks

Eesti Antidopingu missioon on seista Eestis puhta spordi eest koostöös riigi, ühiskondlike ja rahvusvaheliste organisatsioonidega, kasutades ning arendades erialaseid teadmisi ja oskusi. Missiooni elluviimiseks viib sihtasutus läbi kvaliteetset dopingukontrolli, erinevatele sihtgruppidele mõeldud antidopingu alast haridustööd ja annab oma panuse kohalikku ning rahvusvahelisse antidopingu alasesse koostöösse. Sihtasutuse töös juhindutakse siseriiklikest ja rahvusvahelistest õigusaktidest ja üldtunnustatud dopinguvastastest põhimõtetest.

 

SA Eesti Antidoping (EAD) otsib oma meeskonda

 

JUHATUSE LIIGET (TEGEVJUHTI)


Peamised tööülesanded:

 

– Dopinguvastase võitluse koordineerimine Eestis lähtudes Maailma antidopingu agentuuri (WADA) koodeksist ja standarditest;

– EAD tegevuse strateegiline planeerimine ja organisatsiooni igapäevase töö juhtimine;

– Finantsjuhtimine, eelarve planeerimine ja personalitöö;

– Aruandlus EAD nõukogule ja koostöö Eesti spordiorganisatsioonidega;

– Osalemine antidopingu poliitika kujundamisel ja koostöö EAD partneritega nii Eestis kui välismaal;

– EAD komisjonide töö koordineerimine;

– Osalemine EAD töövaldkondade suuremates projektides (testimine ja haridustöö);

– EAD esindamine valdkonna rahvusvahelises tegevuses.

 

Edukaks toimetulekuks on vajalik:

 

– Kõrgharidus, kasuks tuleb hea koostöökogemus juriidilise või meditsiinilise valdkonnaga;

– Vähemalt kolmeaastane organisatsiooni juhtimise kogemus või viieaastane töökogemus inimeste ja protsesside juhtimisel;

– Hea Eesti spordivaldkonna tundmine;

– Rahvusvahelise töö kogemus;

– Teadmised organisatsiooni analüüsimise, arendamise ja planeerimise protsessidest;

– Eesti ja inglise keele väga hea oskus kõnes ja kirjas, vene keele oskus suhtlustasandil;

– Ausus;

– Pingetaluvus.

 

Kasuks tuleb kandidaadi positiivne ellusuhtumine, uuendusmeelsus, otsustus- ja vastutusvõime, nii protsessidele kui ka inimsuhetele orienteeritus, suurepärane läbirääkimis- ja suhtlemisoskus, sealhulgas oskus suhelda avalikkusega ja tahtmine Eesti spordikeskkonda paremaks muuta.

 

Vastavalt sihtasutuse põhikirjale sõlmitakse juhatuse liikme leping kolmeks aastaks.

 

Omalt poolt pakume:

 

– Väljakutsete rohket ja vaheldusrikast tööd;

– Head eneseteostusvõimalust;

– Professionaalset meeskonda ning kaasaegset töökeskkonda.

 

Kandideerimiseks palun saatke oma CV, motivatsioonikiri, palgasoov ja koopia kõrgharidust tõendavast dokumendist e-mailile info@antidoping.ee hiljemalt 03.07.2015.

 

Siit võib alla laadida kuulutuse PDF-failina

Eesti Antidoping Maijooksul

Eesti Antidoping oli laupäeval 23. mail esindatud SEB Maijooksul. Peamiselt naistele orienteeritud liikumisharrastuse tähtsündmus toimus juba kahekümne kaheksandat korda, Eesti Antidoping oli oma telgiga esimest korda esindatud.

 

Eesti Antidopingu tegevused osutusid väga populaarseteks. Kõik möödujad said endale kleebised, mis tutvustasid uut harrastussportlaste e-õpet “Spordin puhtalt”. Spordivõistlusel osalejad said anda oma allkirja kinnitamaks enda tõekspidamisi puhtast spordist ning samuti sai end pildistada “Spordin puhtalt” logoga.

 

Lisaks Eesti Antidopingu töötajatele Kristel Berendsenile ja Elina Kivinukile esindasid Eesti Antidopingut kolm antidopingu saadikut Henri Ruul, Karolin Kivimäe ja Tuulikki Uluots. Saadikutele oli see esmakordne võimalus puhta spordi põhimõtteid tutvustada ja kogu kogemus jättis väga positiivse mulje, mis annab hea kindluse edaspidigi võistlustel väljapanekutega kaasa aidata.

 

Järgmine suurem Eesti Antidopingu haridusalane väljapanek leiab aset Euroopa U23 Meistrivõistlustel kergejõustikus juulikuus.

 

Nikolajevi ja Vedehini karistused

Eesti dopinguvastane distsiplinaarkolleegium määras jooksjatele Ilja Nikolajevile ja Nikolai Vedehinile antidopingu reeglite rikkumise eest karistused. Nikolajev sai 2013. aastal kehtinud maailma dopinguvastase koodeksi alusel kaheaastase ja Vedehin 2015. aastast jõustunud uue koodeksi alusel nelja-aastase võistluskeelu.

 

Toome allpool ära Eesti dopinguvastase distsiplinaarkolleegiumi otsuste täistekstid (isikuandmed eemaldatud).

 

Loe siit distsiplinaarkolleegiumi otsust Nikolajevi juhtumi kohta

 

Loe siit distsiplinaarkolleegiumi otsust Vedehini juhtumi kohta

 

Allpool ka pressiteade.

 

12. mai 2015, Eesti Olümpiakomitee

 

Eesti dopinguvastane distsiplinaarkolleegium määras jooksjatele Ilja Nikolajevile ja Nikolai Vedehinile antidopingu reeglite rikkumise eest karistused. Nikolajev sai 2013. aastal kehtinud maailma dopinguvastase koodeksi alusel kaheaastase ja Vedehin 2015. aastast jõustunud uue koodeksi alusel nelja-aastase võistluskeelu.

 

Kuigi mõlema jooksja kaasuseid arutati ja karistus määrati samal ajal, on tegu erinevate juhtumitega erinevatest aastatest. Eesti dopinguvastane distsiplinaarkolleegium analüüsis Rahvusvahelise Kergejõustikuliidu (IAAF) esitatud tõendusmaterjale ning kuulas ära mõlema jooksja täiendavad selgitused, otsustades seejärel süüdistuste tõendatuse üle ja määrates karistused.

 

Ilja Nikolajevi suhtes algatas IAAF uurimise vereprofiili alusel, mis oli koostatud 2013. aastal 16. aprillist 28. novembrini võetud seitsme võistlusvälise vereproovi põhjal ning mis oli IAAFi adaptiivmudeli põhjal vähemalt 99,9 protsendilise tõenäosusega ebanormaalne. IAAFi ekspertpaneeli hinnangul oli ebanormaalse vereprofiili põhjuseks keelatud aine või meetodi kasutamine. Ilja Nikolajev antidopingu reeglite rikkumist ei tunnistanud.

 

Eesti dopinguvastane distsiplinaarkolleegium mõistis Nikolajevi süüdi 2013. aastal kehtinud maailma dopinguvastase koodeksi 2009. aasta redaktsiooni artiklis 2.2 ja IAAF-i (2012-2013) reeglis 32.2(b) sätestatud dopinguvastase reegli rikkumises, mis tähendab keelatud aine või meetodi kasutamist või kasutamise katset. Kuigi IAAF taotles Nikolajevile pikemat karistust 2015. aastast jõustunud uue dopinguvastase koodeksi järgi, pidas Eesti dopinguvastane distsiplinaarkolleegium seda põhjendamatuks. Kolleegium määras jooksjale kaheaastase võistluskeelu alates 3. veebruarist 2015. Samuti kuuluvad tühistamisele Nikolajevi kõik võistlustulemused alates 16. aprillist 2013, sealhulgas Frankfurdi maratonil joostud isiklik tippmark ning neli poodiumikohta Eesti meistrivõistlustelt aastail 2013-2014.

 

Nikolai Vedehin andis käesoleva aasta 5. veebruaril Keenias positiivse dopinguproovi, millest leiti hormooni- ja metaboolsete modulaatorite klassi kuuluvat trimetasidiini, lisaks süüdistati teda dopinguprooviga manipuleerimises või manipuleerimise katses. Vedehin tunnistas trimetasidiini kasutamist teadmatusest, et tegu on võistlusvälisel perioodil keelatud ainega, ning loobus B-proovi avamisest. Samas eitas Vedehin dopinguprooviga manipuleerimist või manipuleerimise katset.

 

Vedehin mõisteti süüdi maailma dopinguvastase koodeksi 2015. aasta redaktsiooni artiklis 2.1 ja IAAF-i reeglis 32.2(a) sätestatud dopinguvastase reegli rikkumises, mis tähendab keelatud aine sisaldumist sportlase proovis. IAAFi reegli 32.2(e) väidetava rikkumise suhtes, mis tähendab dopingukontrolli mistahes osaga manipuleerimist või manipuleerimise katset, puudus kolleegiumi hinnangul vajadus võtta seisukoht, kuna see ei takistanud proovi õiget käitlemist ega dopingu kasutamise tuvastamist ning sellise rikkumise tuvastamine või mittetuvastamine ei muudaks Vedehini karistust, mis on ette nähtud positiivse dopinguproovi eest.

 

Eesti dopinguvastane distsiplinaarkolleegium määras Vedehinile nelja-aastase võistluskeelu alates 23. märtsist 2015. Samuti kuuluksid tühistamisele Vedehini kõik võistlustulemused alates 5. veebruarist 2015, kui ta oleks sel perioodil võistelnud.

 

Mõlemal sportlasel on otsuse vaidlustamiseks õigus esitada apellatsioonikaebus Eesti dopinguvastasele apellatsioonikolleegiumile 21 päeva jooksul otsuse kättesaamisest.

 

Otsused langetas Eesti dopinguvastane distsiplinaarkolleegium koosseisus Margus Mugu, Rein Haljand, Marek Kaleta, Siim Schneider ja Toomas Tõnise. Sõltumatu Eesti dopinguvastase distsiplinaarkolleegiumi nimetab ametisse Eesti Olümpiakomitee. Kolleegiumil on volitused ärakuulamiste korraldamiseks ja otsuste vastuvõtmiseks ükskõik millises asjas, mis Eesti Antidopingu või rahvusvaheliste alaliitude dopinguvastaste reeglite põhjal kolleegiumile menetlemiseks esitatakse.

EAD aastaaruanne

2014. aasta kokkuvõtteks oleme koostanud aastaaruande, kust saab täpsemat infot peamiste tegevuste kohta: testide arvu võrdluses 2013. aastaga, ülevaadet haridus- ja teavitustegevusest ning rohkesti positiivseid koostöönäiteid nii meilt kui mujalt.

 

Uue WADA koodeksi 2015 tulekuga kaasnes uue versiooni tõlkimine, rahvusvaheliste standardite tõlkimine, täiendav teavitus- ja haridustegevus. Alustati Eesti dopinguvastaste reeglite koostamist, mis on kooskõlas WADA koodeksi ning Eesti seadusandlusega.

 

2014. aasta oli riiklikul tasandil muutusi toonud aasta, kuna joon tõmmati alla Bernatski-juhtumile, täiendati karistusseadustikku, toimus Eesti Spordi Kongress ja võeti vastu spordipoliitika arengustrateegia.

 

Nii võib 2014. aastat pidada Eesti Antidopingu jaoks tegusaks ja sündmusterohkeks aastaks, mis annab hea hoo 2015. aastal tegevuste jätkamiseks.

 

Loe aastaaruannet siit

 

Lisainfo: Kristel Berendsen, SA Eesti Antidopingu juhataja, kristel.berendsen(att)antidoping.ee

Tule antidopingu koolitusele!

viimsiAntidopingu info paremaks levitamiseks korraldab Eesti Antidoping avatud koolitused sportlastele ja treeneritele. Koolitused on mõeldud kõigile sportlastele, eri tasemel ning spordialadel. Koolitused viiakse läbi Tallinnas ja Tartus ning kestavad ligikaudu poolteist tundi. Koolituste läbiviija on Eesti Antidopingu hariduse ja koolituse projektijuht Elina Kivinukk.

 

Koolitus sportlastele „Antidopingu ABC“

* Millised on dopinguvastaste reeglite rikkumised?

* Millised on sportlase õigused ja kohustused dopinguvastases võitluses?

* Kuidas dopinguvastaste organisatsioonidega koostööd teha?

* Kuidas käib dopingukontrolli protseduur?

 

Koolitus treeneritele „Kuidas arendada enda anti-dopingu radarit?“

* Milline on treeneri roll dopinguvastases võitluses?

* Millised on keelatud ainete tarvitamisele vastuvõtlikumad riskirühmad?

* Kuidas sportlasega antidopingu teemadel rääkida?

* Mida dopingukontrolli juures tähele panna?

 

Mõlemal koolitusel antakse ka üldised teadmised antidopingust, samuti on võimalik kohapeal esitada küsimusi.

Koolituste toimumisajad ja -kohad

- Treeneritele – esmaspäev 11. mai kl 14 Audentese Spordigümnaasiumis

- Sportlastele Tartus – teisipäev 12. mai kl 10 Tartu Ülikooli Spordihoones

- Sportlastele Tartus – teisipäev 12. mai kl 17 Tartu Ülikooli Spordihoones

- Sportlastele Tallinnas – kolmapäev 13. mai kl 10 Audentese Spordigümnaasiumis

- Sportlastele Tallinnas – esmaspäev 18. mai kl 18

NB! Esmaspäevane koolitus jääb ära! Kui planeerisite tulla, võtke ühendust elina.kivinukk@antidoping.ee või telefonil 5628 7762.

 

TÜ spordihoone

TÜ spordihoone

 

Kohtumine kestab ligikaudu poolteist tundi.

 

 

Endiselt soovitame tellida koolitusi alaliitude kaudu, sest nii on võimalik rääkida dopinguvastastest reeglitest konkreetsest spordialast lähtudes, saab anda konkreetsemaid näpunäiteid, samuti üle vaadata rahvusvahelise alaliidu dopinguvastased reeglid. Oleme valmis koolitama igal tasemel sportlasi neile sobival ajal ja kohas.

 

Lisainfo: Elina Kivinukk, Eesti Antidopingu hariduse ja koolituse projektijuht, elina.kivinukk@antidoping.ee

Telli külalistund kooli!

parnuEesti Antidoping on valmis kevadperioodil läbi viima külalistunde koolides üle Eesti.

 

Tunde on kolme tüüpi:

 

1. Tavakoolide gümnaasiumiosa õpilasi julgustatakse arutlema väärtustest ning ühiskonna suhtumisest dopingu suhtes.

2. Põhikooliastmele (7.-9. klass) viiakse läbi praktilisi ülesandeid ja aruteluteemasid spordi vaimust ning dopingu ohtudest.

3. Tavakoolide spordiklassidele ja spordikoolidele tutvustatakse sportlase õiguseid ja kohustusi, arutatakse sportlase elus esinevaid väljakutseid, soovi korral tutvustatakse dopingukontrolli läbiviimist.

 

Klassitunnid on aktiivset laadi, tunde viivad läbi Eesti Antidopingu hariduse ja koolituse projektijuht Elina Kivinukk koos antidopingu saadikutega.

 

Tundide läbiviimise eest tasu ei küsita, mõnikord tuleb ette transpordikulude katmist.

 

Tunni tellimiseks kirjuta elina.kivinukk@antidoping.ee või helista tel 5628 7762

 

2014. aasta kevadel viidi koostöös Eesti Spordimeditsiini klastriga SportEST läbi külalistunde üle 1000-le õpilasele 17st koolist üle Eesti.

 

Vaata lisaks