Seminar “Targalt toidulisanditest”

Seminar “Targalt toidulisanditest”

31. augustil kell 11.00-16.00

Technopolises (Ülemiste Lõõtsa 6)

 

Registreeri end siin

 

Toidulisandite reguleerimine on rahvusvahelisel tasandil järjest aktuaalsem teema. Küsimusi tekitab toidulisandite reguleerimine mitmes mõttes: kuidas toidulisandeid analüüsitakse, kuidas tagatakse toidulisandite ohutus sportlaste jaoks, kas on võimalik välja töötada ühtseid standardeid, seda nii Eestis kui Euroopas.

 

Sel puhul korraldab Eesti Antidoping toidulisandite seminari, mille eesmärgiks on:

– käivitada teaduspõhine arutelu toidulisandite teemal Eesti spordiasjatundjate seas;

– kaardistada Eesti olukord seoses toidulisandite maaletoomise ning standardimisega;

– tuua antud teemal kokku erinevad osapooled.

 

Oodatud on toidulisandite reguleerimisega seotud asutuste, toidulisandite maaletoojate, spordialaliitude ning teiste asjassepuutuvate organisatsioonide esindajad. Toonitame, et seminar ei ole mõeldud toidulisandite lõpptarbijale.

 

Hea meel on teada anda, et seminari jaoks on Eestisse tulemas Ronald Maughan, kes on Loughborough ülikooli professor ning spetsialiseerunud sporditoitumisele. Ta on Rahvusvahelise Olümpiakomitee sporditoitumise töörühma eestvedaja ning viib läbi samas organisatsioonis sporditoitumise kursust.

Vaata lühiintervjuud Ron Maughaniga:

 

Seminar on osalejate jaoks tasuta. Omalt poolt pakume kohvipause, lõunapaus on osalejate enda kanda Dvigateli kohvikus.

 

Täpsem info saabub registreerunutele e-posti teel.

 

 

Esialgne ajakava

10.30 – Kogunemine, alguskohv

11.00 – Sportlaste vaatenurk – Eesti sportlaste toitumiskavade põhjal teeb ülevaate Margus Silbaum, omalt poolt kommenteerib sportlaste vaatenurka kergejõustiklane Tiidrek Nurme

11.45 – Ronald Maughan (Loughborough ülikool, UK) tutvustab toidulisandite reguleerimist ning arengusuundi rahvusvahelisel tasandil (ettekanne on inglise keeles)

13.00 – lõunapaus (osavõtjate omal kulul)

13.45 – ettekanne Eesti Toidu- ja Veterinaarameti esindajalt tutvustamaks toidulisandite analüüsi ning peamisi väljakutseid Eestis

14.15 – ettekanne Eesti Standardikeskuse esindajalt toidulisandite standardimisest

15.30 – kokkuvõte ja lõpetus

 

Vabatahtlikul osavõtul

Kell 16-18 toimub huvilistele ajurünnak, et koostada sportlaste jaoks uuenduslik ja kasulik toidulisandite materjal. Registreerimine seminariga samas vormis.

 

Registreeri end siin

 

Lisainfo Elina Kivinukk, elina.kivinukk@antidoping.ee, tel 5628 7762.

Mis on bigoreksia?

7.-9. juunini toimus Oslos (Norra) rahvusvaheline konverents dopinguteemadest rahvatervises, ingliskeelse nimetusega „Doping and Public Health“. Osales ligikaudu 200 inimest eri riikidest ning organisatsioonidest. Esindatud olid nii antidopingu agentuurid kui avaliku sektori asutused, kes keelatud ainete tarvitamise valdkonnaga kokku puutuvad.

 

Esinejate valik oli mitmekülgne, kaetud olid erinevad teemad dopingu esinemisest rahvatervise valdkonnas, käsitleti dopingu tarvitamist jõusaalides, jagati uuemaid uuringuid anaboolsete steroidide tuvastamisest, keelatud ainete maaletoomisest ning dopingu tarvitamisest eri sihtgruppide seas (nt tudengid, kinnipeetavad jne), eraldi käsitleti toidulisandite tarvitamise tavasid ning kogukondlikku lähenemist dopingu vastu võitlemisel.

 

Allpool on toodud mõned teemade kaupa pidepunktid (sulgudes on ettekandja perekonnanimi).

 

Steroidide manustamine

– Steroidide manustamine mõjub eriti ülakehale (Pope’i ettekanne)

– Bigorexia on steroidikasutajate seas levinud kehaimidžihäire, mida tekitab mure, et inimese keha pole piisavalt atraktiivne ning seetõttu peab ta ainete tarvitamist jätkama. (Pope)

– Erinevalt levinud arusaamisele, et steroidid tekitavad agressiivsust, väidab esineja Pope, et enamikul steroidikasutajatest agressiivsust siiski ei esine, aga kui on erandeid, on see väga mingil põhjusel ekstreemses vormis

– Steroidide kasutamine mõjub halvasti nägemismälule. (Pope)

– Steroidide kasutamine tõstab vähirakkude arvu. (Thornby)

 

Valitsussektori roll

* Vajalikud on tähenduslikud karistused keelatud ainete maaletoomise eest (Niggli)

* Oluline on reguleerida riiklikul tasandil infovahetust, jälitustegevuse läbiviimist ning võidelda dopingainete maaletoomise vastu (sh väljaspool spordivaldkonda)

 

Toidulisandite tarvitamine

* Toidulisandid võivad sisaldada dopingaineid

– deklareeritult (nt higenamiin, oktopamiin, DHEA)

– varjatult (nt geranamiin)

– sihilikult (meelega lisatud keelatud aineid, aga pole sildile märgitud)

– saastunult (pole meelega lisatud, aga pole ka sildile märgitud) (deHon)

* Soovitus, et tuleb kindlasti eemale hoida esimesest ja teisest kategooriast ning toodetest, mis tunduvad liiga hea, et tõsi olla (too good to be true) (deHon)

* Levinud on arusaam, et toidulisandite tarvitamine võib olla ukseavajaks keelatud ainete tarvitamisele, aga tuleb ka meeles pidada vastupidist efekti: see võib ka eemale hoida, et tarvitataks keelatud aineid (deHon)

* Huvitav koduleht Hollandi Antidopingu agentuurilt

* Vaid 31% uuritutest teadis riskist, et toidulisandites võib olla keelatud aineid (Backhouse)

* 38% uuritutest uskus, et antidopingu agentuuril on nimekiri toidulisanditest, mida on lubatud tarvitada (Backhouse)

 

Huvitav “motivatsioonimudel” keelatud ainete tarvitamiseks

Ning lõpuks mõtlemapanev lähenemine antidopingu ennetustöö tegemiseks. Inimeste käitumist määravat ära tema motivatsioon ning võimalused ja seda nii isiklikul, sotsiaalsel kui ka struktuurilisel tasandil. Nii võiks koolitusmoodulite väljatöötamisel arvesse võtta erinevaid tegureid sportlase otsuse tegemisel.

 

Kuna osalemine konverentsil sai osaliselt toetust Unesco rahastatud poliitika kujundamise projektist, on allpool toodud ka otsesed seosed antud projekti tegevustega:

– Konverentsil rõhutati järjepidevalt valdkondadevahelist koostööd ning vajalikku valitsussektori toetust dopinguvastasele võitlusele

– Karistused keelatud ainete maaletoomise eest tuleb muuta asjakohasemaks (keelatud ainete vahendaja ei pruugi ise sportlasena tegutseda ning võistluskeeld ei oma tema jaoks tähendust)

– Toidulisandite reguleerimise teema oluline, temaatilised slaidid saadeti ka toidu- ja veterinaarameti esindajatele

– Keelatud ainete maaletoomisega seotud materjal edastati prokuratuurile

 

Täpsemalt saab lugeda konverentsi kodulehelt

 

Konverentsil käimist toetas Eesti Kultuurkapital ning UNESCO dopingu vastu võitlemise fond.

Vahekokkuvõte EAD 2017. aasta I poolest

Vahekokkuvõte Eesti Antidopingu (EAD) tegevustest 2017. aasta I poolel

 

EAD peamisteks ülesanneteks on läbi viia kvaliteetset dopingukontrolli ning erinevatele sihtgruppidele mõeldud antidopingu alast haridustööd, samuti kujundada valdkondlikku poliitikat olles koostööpartneriks nii kohalikul kui ka rahvusvahelisel tasandil. Allpool on toodud vahekokkuvõte nimetatud tegevustes 2017. aasta I poolaastal (juulini).

 

Testimine

Esimesel poolaastal on kokku tehtud 193 testi (eelmisel aastal 225). Testide arv on jagunenud järgmiselt:

  • EAD võistlusvälised vere- ja uriinitestid – 85
  • EAD verepassitestid – 36
  • EAD võistlussisesed uriinitestid – 72 (sh ka Eesti spordialaliitude poolt tellitud)
  • Rahvusvaheliste alaliitude võistlussisesed testid – 30
  • Rahvusvaheliste alaliitude võistlusvälised testid – 22

 

Aasta esimesel poolel on testide arv vähenenud seoses testimisbaasi ümberkorraldustega, et vastata WADA nõudmistele. Varasema kolme taseme asemel muutus EAD testimisbaas ühetasemeliseks, kuhu kuulub ligikaudu 60 sportlast. Testimisbaasi sportlastele tuletatakse meelde nende kohustust seoses asukohateabega iga kvartali lõpus, samuti kontrollitakse info õigsust ja antakse puhveraeg info täiendamiseks. Sel aastal on asukohateabega seotud möödalaskmisi olnud kahel korral. EAD juures tegutseb 13 dopingukontrolliametnikku ja -assistenti, kellest kolm on litsentseeritud verevõtjad. Lisaks on alates maikuust EAD töötajaskonnaga liitunud poole kohaga testimiskoordinaator.

 

Haridus ja koolitus 

Seni on 2017. aastal läbi viidud haridustegevusi kokku 1199-le inimesele (2016. aastal oli vastav arv 500), sh tipp- ja noorsportlastele, treeneritele ning kooliõpilastele. Rahvusvahelise projekti prePLAY raames kaasatud puhta spordi saadikud on 2017. aastal asunud tööle käsunduslepingu alusel, nii on EAD meeskonnaga liitunud kümme haridustegevuste läbiviijat, kes on külastanud spordivõistlusi ja koole ning koolitanud ligikaudu 1015 Inimest. Olulise teavituskampaaniana toimus Eestis teistkordselt puhta spordi nädal.

 

Koolitustegevustes on kaasa löönud järgmised spordialaliidud: kergejõustikuliit, suusaliit, kulturismi ja fitnessi liit, rulluisuliit, jõutõsteliit, korvpalliliit, võrkpalliliit, vibuliit, ujumisliit ning kurtide spordiliit.

 

Antidopingu valdkonna kujundamine kohalikul ja rahvusvahelisel tasandil

Kuna sihtasutus Eesti Antidoping loodi 2007. aastal, tähistatakse 2017. aastal EAD kümnendat sünnipäeva. Sünnipäeva-aasta on hea võimalus pöörata tähelepanu laiemalt erinevatele antidopinguga seotud valdkondadele, nii on kutsutud väliskülalisi ning meeles peetud ka kohalikke koostööpartnereid.

 

2016. aastal käivitus UNESCO-lt rahastuse saanud poliitika kujundamise projekt, mille raames on arendatud koostööd EOK sportlaskomisjoniga ning erinevate valdkonnaga seotud riiklike institutsioonidega.

 

Rahvusvahelisel tasandil osales Eesti Antidopingu esindaja 2017. aasta alguses riiklike dopinguvastaste organisatsioonide kohtumisel Dublinis, et arutada võimalike antidopingu reformide üle. Lisaks on toimunud pidev suhtlus väliskolleegidega, et koordineerida testimistegevust, hallata dopingujuhtumeid ning jagada kogemusi erinevates valdkondades.

 

2017. aasta teises pooles täidab Eesti Euroopa Liidu nõukogu eesistuja rolli ning sellega seoses on Eesti Antidopingul vajalik kursis olla puhta spordi teemade arenguga Euroopa Liidus.

 

Kokkuvõte on koostatud juulis 2017.

Uus rahvusvaheline standard

Eesti Antidopingu seisukohad seoses väljatöötatava rahvusvahelise standardiga „International Standard for Code Compliance by Signatories“

Esimene konsultatsioonietapp on läbi.

 

Loe kogu juttu PDFina (koostatud esimese versioonina 24. juulil)

 

Vaata WADA kodulehelt, millistest dokumentidest jutt käib

 

Miks uus rahvusvaheline standard?

2016. aastal tulid ilmsiks mitmed kitsaskohad antidopingu süsteemis – Venemaal oli toimunud mitmeid möödalaskmisi, Hispaanias ei vastanud regulatsioon antidopingu koodeksi (edaspidi koodeks) nõudmistele. Töö käigus ilmnes, et põhimõtted, mille alusel WADA nõudmistele ja koodeksile vastavust hinnatakse, ei ole ühesed ega arusaadavad. Nii otsustas WADA kiirkorras välja töötada uue rahvusvahelise standardi.

 

2017. aasta juuni alguses avaldati koodeksi allakirjutanutele (nt rahvusvahelised spordialaliidud, riiklikud antidopingu agentuurid, aga ka riiklikud olümpiakomiteed) esimene versioon uuest rahvusvahelisest standardist „International Standard for Code Compliance by Signatories“. Tegemist on 60-leheküljelise dokumendiga, mis sisaldab nii põhimõttelisi kui tehnilisi üksikasju kirjeldamaks süsteemi, kuidas mingit organisatsiooni kuulutada WADA nõudmistele mittevastavaks (ing.k non-compliant). Standard puudutab peamiselt organisatsioonide juhtimis- ning riiklikku tasandit (standardis ei ole puudutatud näiteks sportlaste üksikisikuna tehtud vigu või testijate eksimusi).

 

Millist sõnumit standard kannab?

Mõned üldised põhimõtted:

– Tegemist ei ole esmajoones karistamisega, vaid eeldatakse, et koodeksile vastavus on iga dopinguvastase organisatsooni vabatahtlik pingutus ja et nõudmistele vastavuse saavutamine on dialoog WADA ja koodeksi allakirjutanu vahel

– Kui ka leitakse, et santsioonid on möödapääsmatud, peavad need olema selged ja proportsionaalsed (nagu on ingliskeelses seletuskirjas: „graded, proportionate and predictable“)

 

Standard käsitleb nii põhimõtteid, mille alusel mittevastavaks tunnistatakse, kui erinevaid vahendeid, mis WADA käsutuses on (nt nõudmistele vastavuse küsimustik, auditeerimisprotsess jne), sõltumatu tribunali moodustamine ja ka taastamisprotsess (kuidas organisatsioon või riik oma nõudmistele vastavuse saab ennistada). Samuti on standardil kolm lisa, et määratleda rikkumiste kategooriad (määratud on kolm eri taset rikkumiste tõsiduse osas), nende tagajärjed ning ka rahatrahvide suurused.

 

Allpool on toodud skeem, mis kirjeldab protsessi, kuidas organisatsiooni (mitte)vastavust menetletakse. Põhimõte on üldjoontes samasugune, nagu indiviidide dopingujuhtumite menetlemisel (inimesel on õigus omapoolselt asjaolusid selgitada, toimub õiglane ärakuulamine, tehakse otsus, olukord ennistatakse, kui pole järgnevaid rikkumisi).

 

Milline on standardi valmimise ajakava ja kuidas veel saab kaasa rääkida?

WADA püüab standardi välja töötada kiiresti ning ka konsultatsioon osapooltega toimub kiirprotsessina. Konsultatsiooni ajakava näeb ette esimese versiooni kommenteerimist juulikuu lõpuni, seejärel avalikustatakse kõik kommentaarid, augustis toimub olemasoleva dokumendi revideerimine ning seejärel on võimalik teises voorus täiendavalt kommenteerida vahemikus 1. september kuni 14. oktoober. Praeguse plaani kohaselt peaks standard vastu võetama WADA eestseisuse koosolekul novembri keskpaigas, et see saaks hakata kehtima 1. jaanuarist 2018.

 

Miks on EAD-le see dokument oluline?

EAD jaoks on dokumendil kaks tähendust. Esiteks on EAD alati toetanud põhimõtet, et organisatsioonid peaks eri riikides vastama sarnaselt koodeksi nõudmistele, tehes teste, koolitusi ja muid antidopingu tegevusi, et dopinguvastane võitlus oleks tõhus ja paistaks usaldusväärne ka väljapoole. Teiseks on vaja Eesti Antidopingul hoida arengutel silma peal seetõttu, et kogu protsess langeb Eesti EL nõukogu eesistumise ajale ning seega on oluline vajadusel kaasa rääkida ka Euroopa Liidu tasandil.

 

Mida siis EAD arvab?

Allpool on EAD seisukohad uuele standardile (koostanud Elina Kivinukk, EAD juhatuse liige, 24. juuli 2017 seisuga kommenteerimiseks EAD nõukogule ning asjassepuutuvatele ekspertidele). EAD ei ole teostanud juriidilist analüüsi, vaid on lähtunud Eesti Antidopingu ja Eesti dopinguvastase võitluse igapäevareaalsusest. Arvesse on võetud asjaolu, et EAD on väike antidopingu agentuur, mis seab piirangud nii rahalistele kui inimressurssidele. Peamised seisukohad kokkuvõetuna: EAD ei toeta rahalisi sanktsioone (riikidele, kus napib raha testide läbiviimiseks, on liiga karm sätestada täiendavad rahalised meetmed), EAD toetab läbipaistvamat protsessi (näiteks võiks avalikustada ka konkreetse allakirjutanu vastused WADA järelpärimistele või võiks avaldada kogu protsessist kokkuvõtte, kus on nii WADA ettekirjutused kui allakirjutanu vastused sellele). Üldjoontes aga EAD toetab antud rahvusvahelise standardi väljatöötamist ja vajalikkust.

 

Kuna konsultatsioon on inglise keeles ja EAD-l ei ole kavatsust uut standardit eesti keelde tõlkida, on allpool EAD kommentaarid inglise keeles.

 

Tulenevalt WADA konsultatsioonikeskkonna eripärast on allpool toodud märkused tabelina. EAD-poolsed seisukohad on inglise keeles, sulgudes olevad eestikeelsed kommentaarid on taustaks Eesti lugejale ning lõpuks WADA-le ei edastata). Kuna EAD-le ühtki sisulist kommentaari ei tulnud, esitati 30. juulil WADA konsultatsioonikeskkonnas allolevad kommentaarid (sisuliselt samad, mis avalikustati 24. juulil, kohati saanud keelelise kohenduse).

 

Lisainfo: Elina Kivinukk (elina.kivinukk@antidoping.ee)

 

Tekst WADA standardi projektis EAD seisukoht inglise keeles, vajadusel selgitav kommentaar eesti keeles
Üldine kommentaar kogu standardile In general, EADA strongly supports the transparent system of dealing with non-conformities to maintain and enhance the integrity of sport.

EADA also stresses the importance of having proportionate sanctions, considering the different realities of the countries.

Defintion „Corrective Action Plan“, p 20. Term „Corrective Action Plan“ could be edited by adding „measurable“ or „specific“. It could be considered to provide a template format for the action plan (as an annex, maybe).

 

7.2.1 „…In accordance with Article 12.2.1.4, WADA is entitled to request reimbursement from the Signatory for costs incurred for WADA activities that go beyond WADA’s routine Code compliance monitoring activities.“

 

„The routine code compliance monitoring activities“ should be described (probably not in the standard).
8.7.10 „WADA may publish on its website a list of Signatories that will be undergoing or have undergone a Compliance Audit. Once the audit is complete, and the Signatory has received the final audit report, WADA may publish a summary of the audit outcomes.“

 

10.2.4 „The formal notice sent to the Signatory or a summary thereof shall also be publicly reported on WADA’s website once that notice has been received by the Signatory.“

 

10.4.4 „At the end of the hearing, or as soon as practicable thereafter, the Independent Tribunal shall issue a written, dated and signed decision with reasons. That decision shall be publicly reported.“

 

For the sake of transparency, the publishing of the process should also include the comments or arguments of the Signatory.
8.2 Prioritization Between Different Signatories Siin oluline tähelepanek, et erinevad allakirjutanud võivad saada WADA-lt erinevat tähelepanu (võib tähendada, et näiteks mõnes riigis või mõnel aastal pööratakse rohkem  tähelepanu olümpiakomiteede tegevusele, mõnel puhul on olulisemal kohal riiklikud antidopingu agentuurid)

 

11.1.1.1 „consequences (referred to collectively as WADA Privileges)“ Could be considered if the condition should be retrospective, similarly to the prohibited association. In that case, signatories, having had issues with compliance, should be re-considered, if they’re eligible for WADA privileges.

 

12.2.1.4 „Signatory has paid in full the following costs and expenses upon demand”

 

It could be considered to set a payment schedule for the Signatory.
Annex A. „Categories of Non-Compliance“ For the sake of readability, the consequences should be re-ordered, starting from the “critical”, followed by “high priority” and “important”.

(sama ettepanek on ka Euroopa Nõukogu anti-dopingu töörühma mitteametliku grupi kohtumise kokkuvõttes)

 

Annex B and C about the financial sanctions Being a small NADO with limited resources, EADA does not support the fines as a sanction. With limited funding for anti-doping activities, it does not seem viable to put additional pressure to the Signatory to pay the fines.

(sama ettepanek on ka Euroopa Nõukogu anti-dopingu töörühma mitteametliku grupi kohtumise kokkuvõttes)

 

Üldine kommentaar As a general comment, could there be a hypothetical situation, where it is not clear, whether the non-conformity comes from the activities/non-activities of the NADO or the International Federation?

 

 

Skeem „Procedures Followed Upon Identification of Non-Conformity“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lisainfo ning ettepanekud: Elina Kivinukk, elina.kivinukk(att)antidoping.ee, 5628 7762

Ravimite andmebaas uuendatud

Eesti Antidopingu ravimite andmebaasi täiendati vastavalt Ravimiameti registri viimasele versioonile.
Nüüd on andmebaas uuendatud 12. juuli 2017 seisuga.

 

Andmebaasi abil saab teada, millised Eestisse toodavad ravimid on igal ajal keelatud, millised vaid võistluste ajal, millised on keelatud teatud spordialadel ja millised vaid meessportlastele. Otsingut saab kasutada nii ravimi nime kui toimeaine järgi. Lubatud ja keelatud staatust näidatakse värvikoodidega.

 

Ravimite otsingut täiendatakse regulaarselt ja viimase versiooni kuupäev on ka kodulehel ära toodud. Andmebaas ei sisalda infot toidulisandite ega taimsete preparaatide kohta, samuti on andmebaasis info vaid nende ravimite kohta, millel on Eestis müügiluba (sel põhjusel ei leia otsingust nt Mildronaati).

 

Eesti Antidoping rõhutab, et kuigi ravimite andmebaas on sportlasele ja tema abipersonalile suureks abiks, siis lõplik vastutus keelatud ainete tarvitamisel lasub alati sportlasel. Soovitame otsingu kasutamisel teha ekraanitõmmis otsingu tulemustest (jättes pildile ka andmebaasi viimaste uuenduste kuupäeva, mis asub all paremal nurgas).

 

Vaata andmebaasi

Eesti Antidoping tegi rekordarvu dopinguproove

Värskelt avaldatud Eesti Antidopingu (EAD) aastaaruanne näitab, et 2016. aastal saavutati testimiste arvus uus rekord, mis sai võimalikuks tänu rahastajate varasemast suuremale toetusele.

 

Sihtasutus Eesti Antidoping juhatuse liikme Elina Kivinuki sõnul sõltub võistlussiseste testide arv olulisel määral alaliitude tellimustest. ,,Testide tellimisel kehtib Eestis põhimõte, et EAD teeb võistlusväliseid teste ja alaliidud tellivad võistlussiseseid. Mida rohkem ja sihipärasemalt saame sportlasi testida, seda suurem on lootus kaitsta puhtaid sportlasi,” rääkis Kivinukk.

 

2016. aasta jooksul viidi läbi 453 testi (2015. aastal 375) ning testide arvu kasv on tulenenud peamiselt võistlusväliste ja verepassi testide arvu suurenemisest. Võistlussiseselt testiti Eesti spordialadest kõige enam jalgpallis, mis on ka rahvusvahelisel tasandil kõige enam testitud spordiala, ning võistlusväliselt testiti kõige enam kergejõustiklasi. Kokku tegeles EAD kaheksa positiivse dopinguprooviga, vaid ühel juhul tuvastati dopinguvastase reegli rikkumine.

 

2016. ja 2017. aastal pööratakse rohkem tähelepanu antidopingu valdkonna arendamisele laiemalt kui senine testimis- ja teavitustöö. Käimas on UNESCO rahastatud poliitika kujundamise projekt, mille raames on võimalik parandada koostööd riigiasutuste ja EAD vahel, täiendada Eesti dopinguvastaseid reegleid, arendada dopinguvastaseks võitluseks tehtavat koostööd sportlastega ning hinnata õiguslikke küsimusi, sh isikuandmete kaitset puudutavaid asjaolusid.

 

Eesti Antidopingu (EAD) missioon on seista Eestis koostöös riigi, ühiskondlike ja rahvusvaheliste organisatsioonidega puhta spordi eest, kasutades ning arendades erialaseid teadmisi ja oskusi. Asutusel on kolm tegevussuunda: dopingukontrollide tegemine, dopinguvastane koolitus- ja teavitustöö ning kohalik ja rahvusvaheline dopinguvastane koostöö.

 

EAD tegevusaruanne 2017 (PDF parandatud juulikuu seisuga)

 

2016. aasta tegevuste kokkuvõte inglise keeles 

 

2016. aasta tegevuste kokkuvõte vene keeles

 

Lisainfo:

Elina Kivinukk

Juhatuse liige

Eesti Antidoping

elina.kivinukk@antidoping.ee

+372 5628 7762

 

Eesti Antidoping tähistab kergejõustikunädalat

Sel ja järgmisel nädalal tähistatakse puhta spordi nädalat kergejõustikus 

 

8.-14. maini 2017 korraldab IAAF ülemaailmse kergejõustikunädala, seda tähistatakse ka Eestis. Selle raames käivad Eesti Antidopingu puhta spordi saadikud tegemas külalistunde mitmes Eestimaa koolis. Külalistunnid toimuvad:

12.05.2017 Kullamaa Keskkoolis
15.05.2017 Türi Põhikoolis
17.05.2017 Oru Põhikoolis
02.06.2017 Kirivere Koolis

 

Tarvastu Gümnaasiumisse ja Mõniste Kooli saadeti materjalid, et kehalise kasvatuse õpetajad saaksid ise õpilasi harida.

 

Vaata ka Eesti Kergejõustikuliidu uudist Kergejõustikunädalal jookseb, hüppab ja heidab ligi 7000 last ja noort

Käsiraamat saadikute kaasamiseks

Rahvusvahelise projekti prePLAY raames oleme välja andnud abimaterjali organisatsioonidele, kes sooviks oma tegevustesse kaasata vabatahtlikke. Kuigi materjal on koostatud puhta spordi saadikuid silmas pidades, siis on võimalik juhendit laiendada ka teistele tegevusvaldkondadele, kus on oluline teavitustegevuste meeskonna laiendamine või soodustada omaealiste õpet. Käsiraamat on inglise keeles ning annab ülevaate nii teoreetilistest kui praktilistest asjaoludest: kuidas saadikute programmi oma organisatsiooni muude tegevustega ühildada, kuidas saadikuid värvata ja koolitada, milliseid lepinguid sõlmida jne.

 

Eesti Antidopingu kontorisse on jõudnud kümmekond eksemplari käsiraamatuid, mida heal meelel laiali jagame.

 

Eesti Antidoping võib omalt poolt jagada kogemusi, kuidas vabatahtlikke saadikuid värvata Eesti kontekstis.

 

Lisainfo: Elina Kivinukk, elina.kivinukk(att)antidoping.ee

 

Käsiraamatu väljaandmist toetas Erasmus+ spordiprogramm.

iNADO töötuba ja WADA sümpoosion 2017

Kokkuvõte iNADO töötoast ja WADA sümpoosionist märtsikuus Lausanne’is

 

Iga aasta märtsikuus toimub Lausanne’is antidopingu valdkonna suursündmus – WADA sümpoosion. Seda võib nimetada lausa tippkohtumiseks, kus tõstetakse lauale valdkonna kõige olulisemad küsimused, toimub arutelu erinevate antidopinguga seotud osapoolte vahel, antakse konkreetseid nõuandeid. Eesti Antidopingu jaoks on sündmus olnud alati olulise tähendusega, et kohtuda partneritega, saada nõu oma erialal, vajadusel arutada konkreetsete juhtumite üle. 2017. aastal olid sümpoosionile oodatud lisaks regulaarsetele külalistele (antidopingu agentuurid, rahvusvahelised spordialaliidud, WADA, iNADO jne) sportlaste ning avaliku sektori esindajad. Vaata WADA kokkuvõtlikku pressiteadet.

 

Päev enne seda toimub iNADO – riiklike dopinguvastaste organisatsioonide katusorganisatsiooni – töötuba, kus keskendutakse konkreetsemalt antidopingu agentuuride jaoks põletavatele küsimustele, samuti arutatakse valdkondlikku poliitikat ja edasisi arengusuundi. Ka iNADO töötoas oli sel aastal keskmes sportlastega koostöö. Vaata täpsemalt töötoa programmi.

 

Lisaks oli hea meel, et Eesti Antidopingu meditsiiniline ekspert Sergei Iljukov sai võimaluse iNADO töötoas teha ettekande uuenduslikust suunast antidopingus, kus testimise õigeaegsust hinnatakse võistlustulemuste põhjal. Ettekanne keskendus ideele, et sportlasele luuakse nö performance profile, kus jälgitakse tema sportlikke tulemusi ning selle alusel luuakse individuaalne testimisstrateegia.

 

Allpool on toodud mõned olulised momendid erinevatest ettekannetest, hõlmates nii iNADO töötoas räägitut kui WADA sümpoosioni programmi (EAD-d esindasid Sergei Iljukov ja Elina Kivinukk).

 

Koostöö sportlastega. Kogu antidopingu valdkond tegeleb ühe eesmärgi nimel: kaitsta puhtaid sportlasi. Seetõttu on oluline, et sportlased oleksid kaasatud valdkonna arengutesse. Nii iNADO kui WADA on oma aruteludes hoidnud sportlasi tähtsal kohal ning igati soodustanud koostöö suurendamist sportlastega. iNADO töötoas oli miniseminar Saksamaa sportlaskomisjoni rollist dopinguvastases võitluses, mis on üllatavalt suur: osaletakse riikliku antidopingu agentuuri nõukogu töös, antakse nõu erinevates antidopingu töörühmades. WADA sümpoosionil tulid sportlased välja ideega luua sportlaste harta keskendumaks sportlaste õigustele ja kohustustele antidopingu maailmas.

 

Koostöö avaliku sektoriga. Muutuste esiletoomiseks ei piisa vaid tublist antidopingu agentuurist, vaid vajalik on riigisektori panus, et kujundada riiklikku poliitikat, vajadusel luua seadusandlust. WADA sümpoosionil toodi näiteid koostöölepetest agentuuride ja riigisektori vahel, et dopinguvastast võitlust tõhusamalt reguleerida. Ilmselt asjaolu, et avaliku sektori esindajad olid kohtumisele teretulnud ning et paljud seda võimalust kasutasid, räägib enda eest.

 

Andmekaitse. Teatavasti hakkab 2018. aastal Euroopa Liidus kehtima uus andmekaitsedirektiiv. Antidopingu valdkonnas toob see mitmeid väljakutseid: esiteks töödeldakse antidopingu agentuuride poolt sportlaste delikaatseid isikuandmeid (terviseandmeid) ning see toob kaasa kohustuse läbi viia mõjuanalüüsi, sealjuures vajaduse kaasata andmekaitsealast oskusteavet väljastpoolt organisatsiooni (suuremad antidopingu agentuurid peavad ilmselt palkama eraldi andmekaitsespetsialisti). Teiseks jagatakse antidopingus infot üle Euroopa Liidu piiride ja see toob kaasa täiendavaid probleeme, et eri riikide sportlaste andmeid käsitletaks samadel alustel.

 

Küberrünnakuoht. Kanada riikliku dopinguvastase organisatsiooni näitel arutati võimalusi küberrünnakuriskide maandamiseks. Antidopingu agentuuridel soovitati välja töötada tegevusplaan küberrünnakute vastu astumiseks.

 

Vilepuhujate (whistleblowing) poliitika. Järjest olulisemaks on muutunud vihjed, mida antakse dopingainete levimise kohta. Venemaal toimunud sündmused on andnud aluse rääkida nende sportlaste kaitsest, kes on andnud olulist informatsiooni dopingu tarvitamise kohta. WADA on välja töötanud rakenduse SpeakUp, mille kaudu saab infot anda. Selle taustaks on välja antud poliitikadokument. Huvipakkuv on portaal Sports Leaks.

 

Hea valitsemine. Nii Venemaal toimunu kui korruptsioonikahtlused rahvusvahelistes spordialaliitudes on tõstatanud spordiorganisatsioonide selgema juhtimise ning läbipaistvuse teemad. Nii WADA-le kui Rahvusvahelisele Olümpiakomiteele on avaldatud survet, et nende juhtimine oleks selgem (vaata iNADO pöördumist) Huvitav on spordivalitsemise valvur Sports Governance Observer.

 

EAD pressiteade puhta spordi nädalast

Pressiteade
3. aprill 2017

 

Eesti Antidopingu 10. sünnipäevale annab avapaugu puhta spordi nädal

 

3.-10. aprillini toimub Eestis teist aastat puhta spordi nädal, et tutvustada puhta spordi põhimõtteid ning dopinguvastase võitluse olulisust. Puhta spordi nädalaga algavad aasta lõpuni toimuvad tegevused, millega tähistatakse sihtasutus Eesti Antidopingu kümnendat tegutsemisaastat.

 

Eesti Antidopingu juhatuse liikme Elina Kivinuki sõnul soovitakse organisatsiooni 10. sünnipäeva raames tõstatada igal kuul üks antidopingu valdkonda puudutav teema, mille tutvustamiseks on plaanis korraldada avalikke loenguid ja kutsuda esinema lektoreid nii Eestist kui ka välismaalt. ,,Iga sportlane võib rikkuda dopinguvastaseid reegleid tahtmatult, seega on järjest olulisem selgitada puhta spordi põhimõtteid ka harrastussportlaste seas. Näiteks on aktuaalsemaks muutunud toidulisandite reguleerimine, mis puudutab spordihuvilisi laiemalt,” tõi Kivinukk näite teemadest, millele tähelepanu pööratakse.

 

Antidopingu alast teavitustööd alustatakse puhta spordi nädala raames erinevatel spordiüritustel ja –võistlustel, kus jagatakse antidopingu kohta taustainfot ja harivaid materjale. Nädal sai alguse 1. aprillil Pärnus toimunud Spa&Sport CUP 2017 lahtistel karikavõistlustel kulturismis ja fitnessis algajatele. Täpsem ülevaade Eesti Antidopingu kodulehel

 

Puhta spordi nädal lõpeb 10. aprillil toimuva puhta spordi päevaga, mis sai alguse rahvusvahelise projekti prePLAY raames. Idee pärineb Lõuna-Ameerika riikidelt, kus koostöös WADAga on sellist päeva varemgi tähistatud, et juhtida tähelepanu ausale ja puhtale spordile. Nii harrastussportlastele kui ka teistele huvilistele on alustuseks hea võimalus puhta spordi põhimõtetega tutvumiseks portaalis Spordin Puhtalt.

 

Lisainfo:
Elina Kivinukk
Juhatuse liige
Eesti Antidoping
elina.kivinukk@antidoping.ee
+372 5628 7762