Otsime uusi antidopingu saadikuid!

saadikud

Oled veendunud, et sporti saab puhtalt teha?

 

Oled valmis ise puhta spordi sõnumeid jagama?

 

Oled huvitatud rahvusvahelisest tööst ja esinemiskogemusest?

 

Siis see kuulutus on sulle, sest …

 

Eesti Antidoping kuulutab välja teise vooru antidopingu saadikute leidmiseks!

Täida vorm siin 15. septembriks!

Eesti Antidoping koos partneritega Sloveeniast, Horvaatiast, Lätist ja Maltalt on alustanud kaheaastase projektiga, kus koolitatakse antidopingu saadikuid ja viiakse Eestis ellu mitmeid antidopingu ennetustegevusi – loenguid koolides, väljapanekuid spordivõistlustel jne.

Tänaseks tegutsevad Eesti Antidopingu juures kümmekond ülitoredat saadikut, kes on aidanud kaasa Euroopa U23 meistrivõistlustel kergejõustikus, SEB Maijooksul ja mujal. Et uuel hooajal tekib tegutsemisvõimalusi aina juurde, ootame antidopingu saadikute sekka uusi särasilmseid inimesi.

Tingimused saadikutele:

 • Kuulumine spordialaliidu juurde
 • Vanus soovitavalt 18-22 aastat
 • Endised või praegused sportlased
 • Endised sportlased, kes on suundunud treeneritööle või muule pedagoogilisele tööle
 • Hea suhtlemis- ja esinemisoskus
 • Hea meeskonnatöö- ja organiseerimisoskus
 • Kõrge motivatsioon ja huvi töötada vabatahtlikuna

Kui mõni neist tingimustest on täitmata, aga huvi projekti vastu suur, registreeri end siiski!

Omalt poolt pakume:

 • Rahvusvaheliselt tunnustatud antidopingualast koolitust
 • Häid töötingimusi
 • Põnevaid esinemiskogemusi Eesti koolides ja suurematel spordivõistlustel
 • Toredaid ja asjatundlikke töökaaslasi

Võimalik, et aja jooksul lisandub motivaatoreid veelgi.

Täida vorm siin 15. septembriks!

Lisainfo: Elina Kivinukk, Eesti Antidopingu hariduse ja koolituse projektijuht, elina.kivinukk@antidoping.ee, tel 5628 7762.

 

Pressiteade: koostöö SEB Tallinna Maratoniga

maijooks_2015_02EAD PRESSITEADE

 

21. august 2015

 

SEB Tallinna Maratonil võetakse dopinguproove ja tehakse haridustööd

 

Eesti suurimal jooksusündmusel SEB Tallinna Maratonil 12.-13. septembril
viib Eesti Antidoping koostöös MTÜ Spordiürituste Korraldamise Klubiga läbi dopingukontrolli ning avab osalejate ning pealtvaatajate jaoks antidopingu haridustelgi.

 

Dopingukontroll viiakse läbi kõigil distantsidel, sportlaste valimine dopingukontrolli toimub kooskõlas WADA koodeksi ja standarditega. Dopinguproove analüüsitakse vastavalt käesoleval hetkel kehtivale keelatud ainete nimekirjale, millega on võimalik tutvuda Eesti Antidopingu kodulehel. Samal kodulehel on toodud ka ülevaatlik info, mida harrastussportlased meeles peavad pidama.

 

„Juba mõnda aega on viidatud, et dopingu tarvitamine on Eesti harrastussportlaste seas laialt levinud. Dopingukontrolli läbiviimine maratonil on üks võimalustest hinnata tegelikku olukorda,“ selgitab Eesti Antidopingu haridusjuht Elina Kivinukk. „Sportlane peab meeles pidama nö numbripõhimõtet: kui ta paneb numbri selga ja läheb starti, peab ta arvestama dopinguvastaste reeglitega ja võimalusega sattuda dopingukontrolli.“

 

Eesti Antidopingu haridustelgis on võimalik oma teadmisi proovile panna puhta spordi, dopinguvastase võitluse põhimõtete ja keelatud ainete kohta. Eesti Antidopingu esindajad annavad vastused küsimustele, mis puudutavad puhast sporti, dopingut ning dopinguvastast võitlust.

 

Dopingukontrolli viiakse läbi Eesti Kultuurkapitali toetusel.

 

Eesti Antidopingu (EAD) missioon on seista Eestis puhta spordi eest koostöös riigi, ühiskondlike ja rahvusvaheliste organisatsioonidega, kasutades ning arendades erialaseid teadmisi ja oskusi. Missiooni elluviimiseks viib EAD läbi kvaliteetset dopingukontrolli, erinevatele sihtgruppidele mõeldud antidopingu alast haridustööd ja annab oma panuse kohalikku ja rahvusvahelisse antidopingu alasesse koostöösse.

 

Lisainfo:
Elina Kivinukk
EAD hariduse ja koolituse projektijuht
tel 5628 7762
e-post elina.kivinukk@antidoping.ee

Spordinädalal telli kooli külalistund!

parnu

Spordinädalal on Eesti Antidoping valmis läbi viima külalistunde koolides üle Eesti, et huvilised kooliõpilased saaksid teadlikumaks ausast dopinguvabast spordist, dopingu kasutamise riskidest ja teistest antidopingu teemadest.

 

Tunde on kolme tüüpi eri sihtgruppidele:

 

1. Tavakoolide gümnaasiumiosa õpilasi julgustatakse arutlema väärtustest ning ühiskonna suhtumisest dopingu suhtes.

2. Põhikooliastmele (7.-9. klass) viiakse läbi praktilisi ülesandeid ja aruteluteemasid spordi vaimust ning dopingu ohtudest.

3. Tavakoolide spordiklassidele ja spordikoolidele tutvustatakse sportlase õiguseid ja kohustusi, arutatakse sportlase elus esinevaid väljakutseid, soovi korral tutvustatakse dopingukontrolli läbiviimist.

 

Klassitunnid on aktiivset laadi, tunde viivad läbi Eesti Antidopingu hariduse ja koolituse projektijuht Elina Kivinukk koos antidopingu saadikutega. Antidopingu saadikud on noored endised sportlased, kes on saanud tundide läbiviimiseks spetsiaalse ettevalmistuse rahvusvahelise projekti prePLAY raames. prePLAY üheks prioriteediks on omaealiste õpe, sest noortelt noortele antav info mõjub sageli ehedamalt.

 

Tundide läbiviimise eest tasu ei küsita, mõnikord tuleb ette transpordikulude katmist. Kui spordinädalal läheks külalistundide organiseerimine kiireks, võib antidopingu saadikuid koolidesse kutsuda edaspidigi.

 

Tunni tellimiseks kirjuta elina.kivinukk@antidoping.ee või helista tel 5628 7762

 

2014. aasta kevadel viidi koostöös Eesti Spordimeditsiini klastriga SportEST läbi külalistunde üle 1000-le õpilasele 17st koolist üle Eesti. Vaata projekti kohta lisaks siit.

 

WADA kiirustab kergejõustiku dopingusüüdistuste uurimisega

20150324_164611WADA kinnitas täna, et agentuuri juurde loodud sõltumatu komisjon uurib kiiremas korras kergejõustikule suunatud dopingusüüdistusi, mis esitati Saksa ringhäälingu ARD dokumentaalfilmis „Doping – Top Secret: The Shadowy World of Athletics”. Filmis on kasutatud IAAFile kuuluvat, aga meediale lekkinud andmebaasi, mis sisaldab üle 12000 vereanalüüsi ligikaudu 5000-lt sportlaselt ajavahemikus 2001-2012.

 

“WADA on võtnud endale kohustuse kaitsta sportlaste konfidentsiaalsust ja seetõttu palunud uurimise alustamist kiiremas korras,” ütles WADA president Sir Craig Reedie. “Oleme kindlad, et IAAF kui koodeksi allakirjutaja teeb komisjoniga koostööd ning on samamoodi uurimisele pühendunud.”

 

“WADA taunib viisi, kuidas need andmed saadi, meediasse lekitati ja neid analüüsidti,” jätkas Reedie. „Süüdistada sportlast, kelle andmed on andmebaasis, dopingu tarvitamises või isegi ainult vihjata sellisele tegevusele, on vastutustundetu ja laimav. Palun, et iga sportlane ja dopinguvastane organisatsioon, kes tajub oma õiguste rikkumist, pöörduks WADA sõltumatu komisjoni poole.“

 

Komisjoniga saab ühendust WADA vormi Report Doping kaudu.

 

Osa andmebaasi infot tuleb ajaperioodist, kui sportlase bioloogilise passi meetodit polnud täiel määral rakendatud. Neid andmeid ei saa pidada dopingu tarvitamiseks. Samuti ei saa nimetada dopinguks kõiki atüüpilisi leide perioodist 2009-2012.

 

Sportlase bioloogilise passi tugevus seisneb selles, et jälgitakse teatud bioloogilisi näitajaid pikema perioodi jooksul, mis viitab kaudselt dopingu mõjule organismis (kaudne mõju väljendub selles, et sportlane ei pruugi anda positiivset dopinguproovi – EAD kommentaar). WADA bioloogilise passi juhised tagavad, et sportlase bioloogilise passi näitajaid analüüsitakse põhjalikult ja õiglaselt ning seda kinnitab kolme eksperdi ühine arvamus.
Loe WADA pressiteadet siit.

EAD pressiteade – uus juhatuse liige

elc_esitlusPRESSITEADE

 

31.07.2015

 

Eesti Antidopingu uueks juhatuse liikmeks valiti senine haridusjuht Elina Kivinukk

 

Eile toimunud SA Eesti Antidoping nõukogu koosolekul valiti sihtasutuse uueks juhatuse liikmeks Elina Kivinukk. Juhatuse liikme volitused hakkavad kehtima 1. septembrist 2015, seni on Elina Kivinukk juhatuse liikme kohusetäitja endise juhataja Kristel Berendseni asemel.

 

Sihtasutuse nõukogu kuulutas välja avaliku konkursi juhatuse liikme ametikohale 4. juunil, konkursile laekus 15 avaldust.

 

Elina Kivinukk töötas seni SA Eesti Antidoping hariduse ja koolituse projektijuhina. Tal on sporditeaduste topeltmagistrikraad Jyväskylä ning Leipzigi ülikoolist, varasemalt on ta tegutsenud vabakutselise koolitajana ning vabaühenduste liidu EMSL koolitusjuhina.

 

Eesti Antidopingu missioon on seista Eestis puhta spordi eest koostöös riigi, ühiskondlike ja rahvusvaheliste organisatsioonidega, kasutades ning arendades erialaseid teadmisi ja oskusi. Missiooni elluviimiseks viib sihtasutus läbi kvaliteetset dopingukontrolli, erinevatele sihtgruppidele mõeldud antidopingu alast haridustööd ja annab oma panuse kohalikku ning rahvusvahelisse antidopingu alasesse koostöösse. Sihtasutuse töös juhindutakse siseriiklikest ja rahvusvahelistest õigusaktidest ja üldtunnustatud dopinguvastastest põhimõtetest.

 

Lisainfo:

 

Indrek Oro
SA Eesti Antidoping nõukogu esimees
tel 501 1121

Hariv dopingujuhtum sulgpallis

Seoses hiljuti toimunud antidopingu koolitusega noortele sulgpalluritele jõudis EADni põnev dopingujuhtum, millest on õppida sportlastel, kes tarvitavad toidulisandeid.

 

Augustis 2014 andis Lee Chong Wei, Malaisia sulgpallur, maailma edetabeli esimene üksikmängijate arvestuses, positiivse dopinguproovi. Proov võeti võistlussiseselt maailmameistrivõistlustel Kopenhaagenis.

 

Uurimisel selgus, et keelatud aine on sportlase organismi sattunud toidulisandite kaudu. Sulgpallur oli manustanud kapsleid, mis said ilmselt saastatud poes, kus töödeldi ka teisi preparaate.

 

Sportlane ütles enda kaitseks järgmist:

– Ta oli kasutanud kapsleid kaheksa aasta vältel ja oli nõu küsinud oma toitumisspetsialistilt, kui hakkas kapsleid kasutama.
– Ta on selle ajaperioodi jooksul andnud korduvalt dopinguproove ja ükski neist pole osutunud positiivseks.
– Sportlane võtab oma kohustusi dopinguvastases võitluses väga tõsiselt, kuigi ta pole ühelgi antidopingu koolitusel osalenud.
– Sportlane pole varasemalt kuulnud hoiatavatest juhtumitest, et toidulisandid või kapslid, millega neid manustatakse, võiksid olla saastunud.

 

Distsiplinaarkolleegium pani sportlasele süüks järgmist:

– Sportlane on olnud kapslite tarvitamisel lohakas (ingliskeelne termin „negligent“).
– Ta on tarvitanud 7 aastat kapsleid, mille kohta puudub tal põhjalik teave, kuidas kapsleid on kasutatud. Kapslitel puudub igasugune märgistus või kvaliteedikontroll. Sportlane on konsulteerinud küll toitumisspetsialistiga, kuid mitu aastat tagasi, mis ei ole piisav.
– Lee Chong Wei on olnud tippsportlane üle kümne aasta. Sellisel prominentsel positsioonil olev sportlane peaks võtma tarvitusele kõikvõimalikud ettevaatusabinõud.
– Asjaolu, et sportlane ei olnud osalenud ühelgi antidopingu koolitusel, on kolleegiumi jaoks murettekitav.
– Toidulisandeid tarvitades seadis sportlane end riskantsesse olukorda, mis poleks olnud vajalik.

 

Juhtumi kokkuvõtteks võib öelda, et sportlane sai võistluskeelu 8 kuud ja tema võistlustulemus tühistati. Loe siit tema juhtumi kohta lähemalt (alla laetud Rahvusvahelise Sulgpalliliidu kodulehelt).

 

Loe EAD soovitusi toidulisandite tarvitamisel

EAD pressiteade – U23 EM kergejõustikus

PRESSITEADE

 

7.07.2015

 

Kergejõustiku U23 EM-il võetakse ca 200 dopinguproovi ja tehakse teavitustööd

 

Eesti Antidoping viib Euroopa U23 meistrivõistlustel Eesti Kergejõustikuliidu tellimusel koostöös Euroopa Kergejõustikuliiduga läbi Eesti spordiajaloo kõige suuremahulisema dopingukontrolli. Samuti avatakse nii võistlejatele kui ka pealtvaatajatele antidopingu teavitustelgid.

 

Eesti Kergejõustikuliidu tellimusel viib Eesti Antidoping koostöös Euroopa Kergejõustikuliiduga läbi Eesti spordiajaloo kõige suuremahulisem dopingukontrolli, mille käigus võetakse sportlastelt üle saja vereproovi ja sama palju uriiniproove. Võrreldavas suurusjärgus proove on seni võetud ainult Tallinnas 2011. aastal korraldatud Euroopa juunioride meistrivõistlustel kergejõustikus.

 

Võistlejatele suunatud haridustelgis harjutusstaadionil saavad sportlased kontrollida oma teadmisi puhta spordi, dopinguvastase võitluse põhimõtete ja keelatud ainete kohta. Huvilistel on võimalik end proovile panna WADA viktoriinis “Mängi ausalt”, teadjamatele on ka auhinnad. Neljapäeval osalevad teavitustegevuste läbiviimises ka Eesti mitmevõistlejad – Euroopa U23 meister Grit Šadeiko ja Euroopa sisemeister Mikk Pahapill.

 

Publikule avab Eesti Antidoping võistluste marketalal oma telgi, mis ootab kõiki huvilisi kogu võistluste vältel neljapäeva hommikust pühapäeva õhtuni. Tutvustatakse harrastussportlastele mõeldud e-õppeprogrammi “Spordin puhtalt”. Kõik, kes asjaga päri, saavad anda oma allkirja lubadusele sportida ainult puhtalt, samuti saab end pildistada “Spordin puhtalt” sümboolikaga. Eesti Antidopingu esindajad annavad vastused küsimustele, mis puudutavad puhast sporti, dopingut ning dopinguvastast võitlust.

 

Eesti Antidopingu haridustegevused viiakse ellu noorte antidopingu-saadikute abiga rahvusvahelise projekti „prePLAY“ raames. „prePLAY“, milles osalevad Sloveenia, Läti, Horvaatia, Malta, Saksamaa ja Eesti noored, on suunatud antidopingu-alasele ennetustööle. Antidopingu saadikud teevad dopinguvastast ennetus- ja teavitustööd oma koduriigis, näiteks võistlustel ja koolides. Eestist osaleb projektis kümme noort. Projekti toetab Erasmus+ programm.

 

Eesti Antidopingu (EAD) missioon on seista Eestis puhta spordi eest koostöös riigi, ühiskondlike ja rahvusvaheliste organisatsioonidega, kasutades ning arendades erialaseid teadmisi ja oskusi. Missiooni elluviimiseks viib EAD läbi kvaliteetset dopingukontrolli, erinevatele sihtgruppidele mõeldud antidopingu alast haridustööd ja annab oma panuse kohalikku ja rahvusvahelisse antidopingu alasesse koostöösse.

 

Lisainfo:

Elina Kivinukk
EAD hariduse ja koolituse projektijuht
tel 5628 7762
e-post elina.kivinukk@antidoping.ee

Antidopingu saadikud Sloveenias!

saadikud„Aga kas te teate, miks anaboolsed steroidid üldse on antidopingu testide statistikas nii kõrgel kohal?“ Lovro Žiberna, Sloveenia Antidopingu ekspert, on suunanud küsimuse 50-le antidopingu saadikule, kes on kogunenud Sloveeniasse, et rohkem puhta spordi teemadel teada saada. Vastust saamata jätkab teadlane ise: „Sest WADA akrediteeritud laborid teevad kõige sagedamini kindlaks just anaboolseid steroide.“

 

Soojal suvenädalal juuni keskel toimub rahvusvaheline seminar 50-le antidopingu saadikule viiest riigist – Lätist, Maltast, Sloveeniast, Horvaatiast ja Eestist. Seminar on üks osa rahvusvahelisest projektist prePLAY, mille raames koolitatakse ja rakendatakse igast osalevast riigist 20 antidopingu saadikut, et teha antidopingu haridustööd spordivõistlustel, koolides ja mujal.

 

Kas nende teadmiste saamiseks peab just Sloveeniasse sõitma? Helery, üks saadikutest, on selle idee õigsuses veendunud: „Kui faktilisi teadmisi oleks saanud lihtsalt ka raamatukogust või internetist ammutada, siis laager andis mulle miskit, mida ei oleks saanud leida kuskilt mujalt – nipid, kuidas mõjuda veenvalt; küsimused, millele tuleks leida vastused enne esinemist ja need ka enda jaoks lahti mõtestada.“

 

Seminaril arutatud teemad olid väga mitmekülgsed: jälgiti dopingukontrolliprotseduuri, tutvuti keelatud ainete nimekirja ja dopinguvastaste reeglite rikkumistega, mõtiskleti dopingu tarvitamise psühholoogiliste tegurite üle. Karolin kommenteerib: „Mulle meeldis väga, et loengud olid nii mitmekülgsed ja samuti ka loengute pidajad. Asjaolu, et igas loengus oli meie ees jälle uus inimene, kes rääkis sootuks uuel teemal, muutis loengud tunduvalt huvitavamaks.“ Klaarika täiendab omalt poolt: „Mulle meeldis, et oli arutelu, kus püüti teemale läheneda teisest küljest – äkki peaks doping olema lubatud.“

 

On sõnadetagi selge, et selline seminar mõjus motiveerivalt kogu saadikute meeskonnale. „Meie tiimis on nii erinevad inimesed, kes hoolimata sellest saavad siiski üllatavalt hästi läbi ning koostöö klapib suurepäraselt,“ imetleb Karolin. Ja viskab naljatades: „Mulle meeldis laager/koolitus niivõrd, et teeksin ettepaneku seda ilusa ilma korral kord kvartalis korraldada.“ Nali naljaks, kuid imemõnus suveilm aitas laagrile ja saadikute rahulolule kõvasti kaasa.

 

Henri jääb siiski professionaalseks ja viitab, et hea oli paika panna saadikute edasine tegevuskava. Nii on järgmine suur saadikute etteaste juba saabuval nädalal kergejõustiku U23 EM-il, kus osad saadikutest saavad harida võistlustel osalevaid sportlasi, osad aga tutvustada Eesti Antidopingu tegevusi võistluste pealtvaatajaile.

 

Antidopingu saadikud on valmis tulema teistelegi spordivõistlustele. Oma huvist võiks teada anda Eesti Antidopingule, elina.kivinukk@antidoping.ee. Projekt prePLAY on rahastatud Erasmus+ programmist, nii et tellijate jaoks on saadikute visiit tasuta.

 

palju_logosid

Teaduskonverents Helsingis

Dopinglinkin_banneri_koduleheleAvatud on registreerimine V Põhjamaade konverentsile teemal „Välimust ja sooritust parandavad ained ning dopinguvastane töö“, mis toimub 24. -25. septembril 2015 Helsingis. Konverentsi korraldab Soome organisatsioon Dopinglinkki. Teaduskonverents pakub uusimaid teadmisi antidopingust harrastusspordis ning avab erinevaid aspekte dopingu tarvitamisest ühiskonnas.

 

Kogu programm on kättesaadav siin

 

Programm hõlmab ettekandeid 14-lt peaesinejalt 8 erinevast riigist, näiteks järgmistel teemadel:

 • Anaboolsed androgeensed steroidid (AAS) harrastusspordis
 • Toidulisandid, välimust ja sooritust parandavad ained
 • Antidopingu ennetustöö Põhjamaades
 • Viimased teadusarengud dopingu tarvitamisest harrastusspordis

 

Registreerimistasu on 275 eurot. Osavõtumaks sisaldab konverentsi programmi, lõunasööke, kohvipause ja kokteiliõhtut 24. septembril.

 

Täpsem info registreerimise ja tasumise kohta

 

Lisaküsimuste korral võtke ühendust dopinglinkki (at) a-klinikka.fi