UNESCO fotokonkurss

6205469009_9fae4e68b4_bUNESCO, üks olulistest organisatsioonidest rahvusvahelises dopinguvastases võitluses, on välja kuulutanud fotokonkursi spordiväärtuste teemal.

Allpool on toodud konkursi ingliskeelne üleskutse.

————————-

We are pleased to inform you that UNESCO is organizing a Photo Contest on the power of sport values.

 

Sport values such as fairness, equity, respect, or inclusion, can equip young people with the knowledge and skills needed to tackle 21st century challenges. Engagement in targeted sport values education programmes contributes to the development of self-confidence, healthy lifestyle choices, life skills, and an understanding of rights.

 

Are you interested in participating?

 

Participants are invited to send one photo (by email to: sportvalues@unesco.org) which captures the power of sport values and their impact on young people within their community, along with a testimony (150-200 words). Selected photos will be published in a UNESCO photo book on sport values and exhibited at the Organization’s Headquarters. Contest winners will also win a DSLR Camera.

 

The deadline for submission is Thursday 3 December 2015.

 

More details concerning the contest and prizes HERE.

 

Spordinpuhtalt.ee kehalise kasvatuse õpetajatele

Spordinpuhtalt.ee kutsub kehalise kasvatuse õpetajaid programmi aktiivselt kasutama

 

Eesti Antidoping on valmis saanud uuendusliku e-õppeprogrammi „Spordin puhtalt“, mis aitab harrastussportlastel end harida nii dopinguvastase võitluse teemadel kui laiemalt tervise ja toitumise alal. Programm pakub häid võimalusi ka kehalise kasvatuse õpetajatele, et sisustada teoreetilisi tunde või pakkuda võimalusi kehalise tunnist vabastatud õpilastele.

 

Programmi sisu on koostatud Eesti erinevate ekspertide poolt: Margus Annuk, Gerd Kanter, Elina Kivinukk, Martin Loo, Kristjan Port, Raul Rebane, Eha Rünne, Eveli Saue, Arnold Tokko. Programmi elavdavad videod tunnustatud sportlastega ning mõtteharjutused, mille kaudu on kasutajal võimalik aktiivselt kaasa mõelda.

 

Kehalise kasvatuse õpetajatel on võimalik materjali soovitada referaadi koostamisel või teoreetilise tunni sisustamisel.

 

Kehalise kasvatuse tunnist vabastatutel on võimalik paluda läbida kodulehel olev test 11ne kontrollküsimusega. Testi läbimist kinnitab diplom, mille võib saata nii kasutaja kui ka kehalise kasvatuse õpetaja e-mailile.

 

Õppeprogrammis on mitmeid mõtteharjutusi ja mille tulemused saab saata nii läbiviijale kui ka õpetajale nii-öelda kontrolliks. Mõtteharjutustena võib näiteks sõlmida ausa spordi lepingu või koostada enda isiklikke vastuargumente levinud dopinguga seotud hoiakutele, kuid harjutusi on e-õppeprogrammis veelgi.

 

Programmi väljatöötamist on toetanud UNESCO dopinguvastase võitluse fond ja Eesti Kultuurkapital.

 

Lisainfo:

Elina Kivinukk

Eesti Antidoping

elina.kivinukk@antidoping.ee

Sportlasel on astma?

 

5950870440_77a79721b4_oAeg-ajalt pöördub meie poole mõni murelik treener või lapsevanem teatega, et sportlasel on diagnoositud astma. Et esimesest murest üle saada, oleme toonud siia mõned juhised, mida WADA on omalt poolt määranud ja mis puudutab Eestis enamlevinud astmaravimeid.

Ravimeid saab kontrollida ka ravimite andmebaasist.

Kui sellest infost jääb väheks, võib alati pöörduda Eesti Antidopingu poole, info(att)antidoping.ee.

 

WADA soovitused

WADA on koostanud TUE-komisjonidele soovitusliku juhendmaterjali astmajuhtudeks. Selle põhjal võib öelda, et alates 2010. aastast ei ole salbutamool ja salmeterool keelatud ainete nimekirjas, kui seda manustatakse inhalatsiooni kaudu. Alates 2013. aastast ei ole ka formoterool keelatud, kui selle manustamine jääb alla 54 mikrogrammi 24 tunni kohta. Kui seda kogust ületatakse, tuleb taotleda TUE ehk raviotstarbeline erand.

Kuna keelatud ainete nimekiri on eri riikides sama, võib soovituste andmisel lähtuda Suurbritannia Antidopingu materjalist, allpool on mõned näited.

 

Toimeaine Ravimi nimetus Staatus WADA poolt Selgitus
Salbutamool Ventolin Lubatud maksimaalselt 1600 mikrogrammi 24 tunni jooksul 1 inhalatsioon võrdub tavaliselt 100 mikrogrammiga (vaadake, et teil on 100-mcg-inhalaator), niisiis on lubatud 16 inhalatsiooni 24 tunni jooksul.
Salmeterool Serevent Inhalatsiooni teel ei ole keelatud Võib kasutada vastavalt ravimitootja juhistele, TUE pole vajalik
Formoterool ja budesoniid Symbicort Formoterool – lubatud maksimaalselt 54mg 24 tunni jooksul; budesoniid – inhalatsiooni teel ei ole keelatud Sõltub konkreetsest inhalaatorist (vt näidet allpool)

 

 

Ventolin

Kliinik.ee andmetel on Eestis saadaval koguni nelja eri vormi Ventolini, toimeaineks salbutamool. Uurige, milline vorm ja millistes doosides on Teie sportlasele välja kirjutatud, nii on hõlpsam tarvitamist jälgida.

Veidi teeb murelikuks, kui ravimi tarvitamisel on öeldud, et „tarvitada vajadusel“. Kindlasti soovitame lähtuda ülaltoodud juhistest ja kui tervislikud asjaolud halvenevad, pöörduda arsti poole.

 

Symbicort

Kliinik.ee andmetel on Eestis saadaval Symbicort Turbuhaler kahes eri koguses, 9 mcg + 320 mcg/annus ja 4,5 mcg + 160 mcg/annus. Toimeained on mõlemal puhul samad (vastavalt formoterool+budesoniid). Täpsustage, millistes doosides ravimit on välja kirjutatud ja millised on manustamisjuhised.

Juhul, kui sportlasele on välja kirjutatud 9 mcg-list Symbicorti 2 doosi 2 korda päevas, peaks maksimaalne manustatav kogus olema 36 mcg 24 tunni kohta, mis on vähem kui 54 mikrogrammi ja raviotstarbelist erandit (TUE) pole tarvis.

 

Kindlasti on vajalik üles märkida ravimi täpne nimetus, doos, manustamisviis ja-sagedus, seda ka dopingukontrollivormil, juhul, kui sportlane valitakse dopingukontrolli.

 

 

 

EAD kommenteerib WADA komisjoni raportit

Eesti Antidopingu kommentaarid WADA sõltumatu komisjoni raporti osas

 

9. novembril 2015 avaldas WADA sõltumatu ekspertkomisjon raporti, kus antakse põhjalik ülevaade kergejõustikule suunatud dopingusüüdistustest, mis esitati Saksa ringhäälingu ARD dokumentaalfilmis „Doping – Top Secret: The Shadowy World of Athletics”.

 

Loe raportit täismahus siit

 

Eesti Antidoping toob omalt poolt neli järeldust, mis raportist lähtuvalt spordiringkonda võib puudutada. Järeldused on toodud tähtsusejärjekorrata ja ühtegi konkreetset Eesti sportlast ega spordiala silmas pidamata.

 

Dopingujuhtumitega kaasneb üksikasjalikum uurimine. 2015. aastal kehtima hakanud koodeks pöörab eraldi tähelepanu dopingujuhtumite uurimisele. Dopingu tarvitamine ei pruugi olla sportlase isiklik otsus, vaid dopingu tarvitamisele võis sportlast kallutada tema treener, arst, toitumisnõustaja vm. Kogu võimalikule kaasaaitajate ringile tuleb pöörata tähelepanu, et vältida hilisemaid juhtumeid.

 

Ebaausad võtted tulevad ilmsiks, varem või hiljem. 2015. aasta koodeksiga seoses võib nii uurimismaterjali kui ka dopinguproove säilitada 10 aastat. Muudatus tehti nimelt seetõttu, et kunagi aset leidnud dopinguvastaste reeglite rikkumised karistatud saaksid.

 

Vihjeid dopingu tarvitamise kohta tuleb asjatundlikult hinnata. Ka Eesti Antidoping, sarnaselt teistele dopinguvastastele organisatsioonidele, võtab arvesse vihjeid, mis aitavad kaasa dopingu tarvitamise avastamisele. Eesti Antidopingu lehel on anonüümne vihjeliin, mille abil on võimalik oma tähelepanekutest teada anda. Lisaks on mitmed sportlased, kes peavad ausat ja puhast sporti oluliseks, andnud omalt poolt kommentaare võimalike kahtlustuste osas. Eesti Antidoping kaalub kõiki vihjeid hoolikalt, samal ajal tagades vihje omaniku konfidentsiaalsuse.

 

Ajakirjanduse rolli ei tohi alahinnata. Kvaliteetne uuriv ajakirjandus võib jälile jõuda olukordadele ja juhtumitele, milleni Eesti Antidoping ega ka teised institutsioonid (politsei, piirivalve, toll jm) ei pruugi nii tõhusalt jõuda. Küll aga saab ajakirjanduse poolt päevavalgele toodud sündmusi võtta tõsiselt ja ette võtta edasisi samme dopinguvastaste reeglite tuvastamiseks ja ka karistamiseks.

Keelatud ainete nimekiri 2016

See the updated information in English – 2016 Prohibited List Released

 

Eesti Antidoping avaldab eestikeelse versiooni 2016. aastal kehtima hakkava keelatud ainete nimekirjast, muudatuste kokkuvõttest ja seireprogrammist.

 

Siinkohal on toodud ka suuremad muudatused.

 

Endiselt on igal ajal keelatud trimetasidiin. Preductali, mis trimetasidiini sisaldab, kasutatakse täiskasvanutel stenokardia raviks kombinatsioonis teiste ravimitega. Sportlaste seas on Preductal tuntud “südamevitamiinina”.

 

Alates 2016. aastast on igal ajal keelatud ka teine laialt levinud südameravim – Mildronaat, mille toimeaine on meldoonium. Juhime tähelepanu, et see on seni olnud vaid seireprogrammis, kuid nüüd on ilmnenud selle kasutamise juhud sportlaste poolt sooritusvõime suurendamiseks.

 

Eesti Antidoping avaldab eestikeelse nimekirja koos omapoolsete kommentaaridega. Kehtima hakkab nimekiri alates 1. jaanuarist, nüüd on sportlastel ja spordiarstidel kaks kuud aega, et leida alternatiivne ravi.

 

Kui tervislikel põhjustel on sportlasel vaja manustada keelatud ainet või kasutada keelatud võtet, tuleb sportlasel hankida nn raviotstarbelise kasutamise erand ehk TUE (therapeutic use exemption).

 

EAD kodulehel on keelatud ainete nimekiri toodud nii PDF-i kui ka eraldi alalehena, nii et keelatud aineid saab otsida kodulehe üldotsingut kasutades.

 

Vaata eestikeelset keelatud ainete nimekirja veebilehena (kommenteeritud)

 

Eestikeelne keelatud ainete ja meetodite nimekiri 2016 (ainult tõlge)

 

Eestikeelne keelatud ainete nimekirja 2016 muudatuste kokkuvõte

 

Eestikeelne keelatud ainete seireprogramm 2016

 

Ingliskeelne keelatud ainete ja meetodite nimekiri (in English)

 

Venekeelne keelatud ainete ja meetodite nimekiri (по-русски)

Kokkuvõte antidopingu hariduskonverentsilt Kanadas

2.-3. oktoobril 2015 toimus Kanadas Ottawas rahvusvaheline konverents, mis keskendus väärtuspõhisele haridusele ja ennetusele antidopingu tegevuses. Konverentsi korraldas Kanada Spordieetika Keskus (tegutseb ka riikliku antidopingu agentuurina Kanadas) koostöös WADAga. Programmis olid kõrgetasemelised ettekanded antidopingu haridustegevuste edendamiseks, sh nii teaduspõhised lähenemised (nt ettekanne Susan Backhouse’ilt teemal “Overview of Global Social Science Research; A Literature Review”) kui ka sportlastelt endilt (ettekanne WADA sportlaskomisjoni esinaiselt Beckie Scottilt).

 

Elina Kivinukk, EAD tegevjuht ka haridusjuhi ülesannetes, hindas konverentsil osalemist väärtuslikuks. „Saime kindlust juurde, et liigume oma haridustegevustes õiges suunas, küll aga oleks vaja rohkem tähelepanu pöörata teadustööle ja läheneda teaduspõhisemalt nii haridus- kui teavitustegevustes.“

 

Konverentsi lõppedes võeti osalejate heakskiidul vastu lõppresolutsioon, mis rõhutas järgmist:
– WADA, riiklikud ja regionaalsed dopinguvastased organisatsioonid peavad pühendama rohkem rahalisi vahendeid ja inimressursse väärtuspõhistele antidopingu haridusprogrammidele
– Teadustööl peab olema teavitamisel ning harimisel märkimisväärne roll
– Nii riiklikud kui rahvusvahelised alaliidud peavad panustama enam väärtuspõhisesse antidopingu haridusse
– Riiklikud ja regionaalsed dopinguvastased organisatsioonid peavad hindama oma antidopingu haridusprogrammide mõju ning tagama, et need peegeldaks väärtustel põhinevat lähenemist

 

Resolutsiooni täisteksti loe siit – 2015 Values-Based Anti-Doping Education Conference Resolutions

 

Konverentsi kokkuvõtet, slaidiesitlusi ja ettekandeid (videos) saab uurida konverentsi kodulehelt.

 

Ravimite andmebaas uuendatud

Eesti Antidopingu ravimite andmebaasi täiendati vastavalt Ravimiameti registri viimasele versioonile. Nüüd on andmebaas uuendatud 18. oktoobri seisuga.

 

Andmebaasi abil saab teada, millised Eestisse toodavad ravimid on igal ajal keelatud, millised vaid võistluste ajal, millised on keelatud teatud spordialadel ja millised vaid meessportlastele. Otsingut saab kasutada nii ravimi nime kui toimeaine järgi. Lubatud ja keelatud staatust näidatakse värvikoodidega.

 

Ravimite otsingut täiendatakse regulaarselt ja viimase versiooni kuupäev on ka kodulehel ära toodud.

 

Eesti Antidoping rõhutab, et kuigi ravimite andmebaas on sportlasele ja tema abipersonalile suureks abiks, siis lõplik vastutus keelatud ainete tarvitamisel lasub alati sportlasel.

 

Vaata andmebaasi

Nimekiri abipersonalist, kellega on keelatud spordialane seotus

Alates 2015. aasta algusest hakkas maailma dopinguvastases koodeksis kehtima uus dopinguvastane reegel – keelatud seotus (koodeksi artikkel 2.10). See tähendab, et sportlane ei tohi teha koostööd juhendajate, treenerite, arstide või muude isikutega, kellele on määratud võistluskeeld dopinguvastase reegli rikkumise tõttu või kes on kriminaalkorras või kutsealase distsiplinaarmenetluse raames mõistetud süüdi dopinguga seotud teos. Sportlase seotus sellise tugiisikuga on dopinguvastase reegli rikkumine, kui sportlasele on antud sõnaselge hoiatus end niisuguse isikuga mitte siduda.

 

WADA on välja andnud nimekirja 114st treenerist, arstist ja muust sportlase abipersonalist, kes on diskvalifitseeritud keelatud seotuse põhimõttel ehk et nendega koostöö võib sportlasele kaasa tuua dopinguvastase reegli rikkumise.

 

Ainsa Eestiga seotud nimena leiab nimekirjast Nikolai Borzovi, kellele on määratud eluaegne treenerina tegutsemise keeld alates 2013. aasta juulist.

 

Nimekirja uuendatakse WADA kodulehel kvartaalselt või vajadusel sagedamini. Eesti Antidoping avaldab ka info karistatud sportlaste ja abipersonali kohta oma kodulehel, et sportlased saaks kontrollida tugipersonali staatust keelatud seotuse mõttes.

 

Vaata WADA ülemaailmset nimekirja diskvalifitseeritud abipersonalist

 

Mis on keelatud seotus? (väljavõte WADA sportlase juhendist)

On mitmeid laia kõlapinda leidnud näiteid olukordade kohta, kus sportlased jätkavad koostööd juhendajatega, kelle tegevus on keelatud, või muude isikutega, kes on kriminaalkorras süüdi mõistetud sportlikku sooritust parandavate ainete andmise eest.

 

Koodeksi 2015. aasta alguses kehtima hakkava uue sätte kohaselt tähendab teie seotus sellise tugiisikuga dopinguvastase reegli rikkumist, kui teile on antud sõnaselge hoiatus end niisuguse isikuga mitte siduda.

 

Näiteks on niisuguseks keelatud seotuseks treenimis-, strateegia-, toitumis- või ravialase nõuande saamine, samuti nõustamise, ravi või retseptide saamine. Lisaks sellele ei tohi selline sportlase tugiisik töötada agendi või esindajana. Keelatud seotusega ei pea kaasnema mis tahes vormis hüvitise maksmist.

 

See säte ei kehti olukorras, kus seotus ei ole kutse- või spordialast tulenev, näiteks vanema-lapse või abikaasadevahelise suhte puhul.

Eesti Antidoping esitles programmi “Spordin puhtalt”

28. septembril esitles Eesti Antidoping e-õppeprogrammi “Spordin puhtalt”. Programm on mõeldud kasutamiseks spordiklubide klientidele, harrastusspordi üritustel osalejatele, kooli kehalise kasvatuse tundides, aga miks mitte ka kõigile harrastussportlastele.

 

“Spordin puhtalt” on ainulaadne e-õppeprogramm, mille kaudu saavad harrastussportlased puhast sporti puudutavat infot. Programmis on kasutatud lühikesi videosid, lihtsaid selgitusi ja praktilist laadi mõtteharjutusi.

 

Esitlusüritusele olid kutsutud Eesti Kulturismi ja Fitnessi Liidu esindajad, suuremate spordiklubide esindajad, Eesti Antidopingu testijad ning antidopingu saadikud. E-õppeprogrammi tutvustamise järel toimus filmi “Programm” ühisvaatamine.

 

Vaata pilte esitlussündmuselt (klõpsis Rasmus Kooskora)

 

Liitu antidopingu huviliste listiga

Kohtame ikka ja jälle antidopingu tõsiseid fanaatikuid – kes on lugenud kümneid CAS-juhtumeid, kes on uurinud kasvuhormooni mõju, kes tahab rohkem teada keelatud ainete nimekirjast. Seepeale oleme otsustanud luua nö avalikku infolisti, mille kaudu teavitame üldhuvitavatest uudistest. Liitudes listiga on kõige kiirem võimalus saada teada uuest keelatud ainete nimekirjast või taustainfost seoses mõne Eesti dopingujuhtumiga.

Uudiskiri ei saa olema väga regulaarne – ilmub siis, kui on uudiseid. Ilmselt mitte tihedamini kui kord kuus.

Lisainfo: Elina Kivinukk, tel 5628 7762, elina.kivinukk@antidoping.ee

 

Liitu antidopingu huviliste listiga

Andmete sisestamisel saate oma e-postile inglisekeelse kinnituskirja, mis tuleb aktsepteerida (vajutades “Yes, subscribe to this list”).
* kohustuslik täita