Uus keelatud ainete nimekiri

Maailma Antidopingu Agentuur avaldas eile, so 29. septembril, uue keelatud ainete nimekirja, mis hakkab kehtima alates 1. jaanuarist 2017. Eesti Antidoping avaldab hetkel ingliskeelsed versioonid. Eestikeelne tõlge valmib järgnevatel nädalatel ning seejärel toimub ka laiem teavitus sportlaste, treenerite, spordialaliitude ja muu spordiavalikkuse seas.

 

Keelatud ainete nimekiri 2017 (inglise keeles)

 

Olulisemate muudatuste kokkuvõte võrreldes 2016. aastaga

 

Keelatud ainete nimekirja seireprogramm 2017

 

Loe WADA pressiteadet WADA pressiteadet keelatud ainete nimekirja avalikustamisest

 

Lisainfo: Elina Kivinukk, elina.kivinukk(att)antidoping.ee, tel 5628 7762

Meldooniumijuhtumid Eestis

2016. aasta esimeses pooles on Eesti Antidoping ja Eesti dopinguvastane distsiplinaarkolleegium pidanud menetlema viit positiivset dopingujuhtumit, mille raames on sportlase organismist leitud meldooniumi. Kõik sportlased olid tarvitanud Lätis toodetud ravimit Mildronaat, kuid väitnud, et nad on tarvitanud ravimit ajal, kui see oli lubatud, so 2015. aastal, viimati vahemikus oktoober-detsember. Puuduvad tõendid, et sportlased oleksid ravimit kasutanud pärast 1. jaanuari, kui meldoonium oli juba keelatud ainete nimekirjas.

 

Proovid võeti ajal, kui WADA ei olnud välja andnud konkreetsemaid juhiseid ning tuli ära oodata WADA poolt tehtavad uuringud meldooniumi organismis püsimise kohta. 30. juunil andis WADA välja eraldi juhise meldooniumijuhtumite käsitlemiseks, mille järgi proovide osas, mis sisaldavad meldooniumi alla 1 μg/ml, võib langetada otsuse, et sportlane ei ole dopingu kasutamises süüdi. Kõikide Eesti sportlaste proovide näidud olid alla 1 μg/ml, mis võimaldas Eesti dopinguvastasel distsiplinaarkolleegiumil otsustada, et sportlased ei ole dopinguvastast reeglit rikkunud – sportlastel ei leitud süüd ega hooletust ning nad ei võinud teada, et meldoonium nii kaua organismis püsib.

 

Kui sportlane süüdi ei mõisteta, siis vastavalt Eesti dopinguvastastele reeglitele ei pea dopinguvastane organisatsioon avalikustama juhtumiga seotud detaile. Avalikustamisel peaks olema dopingu kasutamisele heidutav mõju. Kui on otsustatud, et rikkumist ei ole toimunud, võib otsuse avalikustada üksnes sportlase nõusolekul. Kaitsmaks sportlaste privaatsust, ei avalikusta Eesti Antidoping ühegi sportlase nime ega spordiala.

 

Meldoonium on keelatud ainete nimekirjas hormoonide ja metaboolsete modulaatorite klassifikatsioonis S4 alates 2016. aastast, olles keelatud nii võistlussiseselt kui -väliselt. 2016. aasta jooksul on ilmnenud hulgaliselt meldooniumijuhtumeid, sest selgus, et keelatud ainel on pikk peiteperiood. 24. augusti seisuga on WADA andmetel menetletud 483 meldooniumijuhtumit.

ADAMSi turvalisusest

WADA on kinnitanud, et testimise andmebaasi ADAMS on sisse murdnud Venemaa häkkerirühmitus Tsaar Team (APT28; tuntud ka kui Fancy Bear). WADA sellekohane pressiteade on siin. Täiendavalt on teada, et rünnatud ei ole otse ADAMSit, vaid ligipääs on saadud sportlaste e-posti aadresside kaudu.

 

Eesti Antidoping palub ADAMS-kontot omavatel sportlastel ja alaliitudel pöörata tähelepanu interneti turvalisuse nõuetele ning mitte vastata kirjadele, kus palutakse teada anda oma kasutajakontot puudutavat informatsiooni. Kahtluste korral pöörduda Eesti Antidopingu või ADAMSi kasutajatoe poole.

 

 

EAD kommentaarid meldooniumijuhtumile

Eesti jõutõstja organismist leiti meldooniumi, kuid süüdi ei mõistetud

 

Eesti jõutõstja Margus Silbaum osales 11. märtsil Euroopa meistrivõistlustel Tartus ning andis dopinguproovi, millest leiti meldooniumi. Leitud kogus oli väike ja sportlasele võistluskeeldu ei määratud. Ometi otsustas rahvusvaheline alaliit saavutatud tulemuse tühistada.

 

Eesti jõutõstja Margus Silbaum andis 11. märtsil võistlussiseselt dopinguproovi, millest leiti meldooniumi jälgi. Meldoonium on keelatud ainete nimekirjas hormoonide ja metaboolsete modulaatorite klassifikatsioonis S4 alates 2016. aastast, olles keelatud nii võistlussiseselt kui -väliselt. 2016. aasta jooksul on ilmnenud hulgaliselt meldooniumijuhtumeid, sest selgus, et keelatud ainel on pikk peiteperiood (483 juhtumit 24. augusti seisuga).

 

WADA andis 30. juunil välja eraldi juhise meldooniumijuhtumite käsitlemiseks, mille järgi proovide osas, mis sisaldavad meldooniumi alla 1 μg/ml, võib langetada otsuse, et sportlane ei ole dopingu kasutamises süüdi. Silbaumi proov sisaldas meldooniumi 0,53 μg/ml. Sellest lähtudes otsustas Rahvusvaheline Jõutõsteliit, et kuigi proov oli positiivne, siis dopinguvastase reegli rikkumist ei esinenud – sportlasel ei leitud süüd ega hooletust ning ta ei võinud teada, et meldoonium nii kaua organismis püsib. Kuna tegemist oli võistlussisese dopinguprooviga, otsustas rahvusvahelise alaliidu distsiplinaarkolleegium võistlustulemused tühistada.

 

„Tulemuste haldaja oli rahvusvaheline alaliit ja nii on nende otsustada, kui rangelt nad WADA juhendit järgivad. Paistab, et rahvusvaheline alaliit on otsustanud järgida kõige karmimat joont. See võib tunduda ebaõiglane sportlase suhtes, kuid alaliidu jaoks on see oluline võte, et oma spordiala puhtuse eest seista,“ kommenteerib Eesti Antidopingu juhatuse liige Elina Kivinukk.

 

„Aktsepteerime rahvusvahelise alaliidu otsust ja mingeid lisasanktsioone me Eesti alaliidu poolt rakendada ei kavatse. Loodame, et austatakse sportlase privaatsust,“ selgitab Eesti Jõutõsteliidu president Kaido Leesmann.

 

Eesti Antidopingu täiendavad kommentaarid:

– Juhtumi üksikasju ei ole seni avalikustatud, sest tegemist ei ole karistatud sportlasega.

– Eesti Antidoping teostas dopinguproovi võtmise, kuid tulemuste haldamise, sh kuulamise ja karistuse määramisega tegeles Rahvusvaheline Jõutõsteliit (International Powerlifting Federation).

– Taustainfoks saab lugeda WADA 30. juunil väljaantud meldooniumijuhist.

EAD tegevuste ülevaade

psp_puhas_roomEesti Antidopingu 2016. aasta esimese poolaasta tegevused (jaanuar – juuni) on ülevaatlikult kokku võetud.

 

Nii testimis- kui koolitustegevuses on mahud oluliselt kasvanud.

 

Testimine. Esimesel poolaastal on kokku tehtud 252 testi (eelmisel aastal 355). Kuigi näiliselt on number langenud, tuleneb see WADA uuest statistikanõudest, kus vere- ja uriiniproovid loetakse üheks testiks. Kõiki Rio olümpiasportlasi (sh paraolümpiasportlasi) on enne võistlusi testitud 1-3 korda.

 

Haridus. Koolitusi on läbi viidud kokku 500-le inimesele (2015. aastal oli vastav arv 355), sh tipp- ja noorsportlastele, treeneritele ning kooliõpilastele. Lisaks sellele on tänu puhta spordi saadikutele läbi viidud haridustegevusi spordivõistlustel osalejatele (ligikaudu 420 inimest). Heaks haridusalaseks kogemuseks oli puhta spordi nädala tähistamine.

 

EAD peamisteks ülesanneteks on läbi viia kvaliteetset dopingukontrolli, teha erinevatele sihtgruppidele mõeldud antidopingu alast haridustööd ning arendada antidopingu alast koostööd nii kohalikul kui rahvusvahelisel tasandil.

 

Täpsemalt saab lugeda siit (põhjalikum PDF).

Kutse sügisseminaridele

Spordikoolituse ja –Teabe Sihtasutus plaanib eeloleval sügisel sarja seminare, et anda infot algatatud protsesside arengutest ning neid ühiselt mõjutada parima võimaliku tulemuse nimel.

Palve spordialaliitude ja maakondade/linnade spordiliitude juhtidele:

OSALEGE ISE JA TEAVITAGE NING KUTSUGE OSALEMA OMA MÕJUALA KLUBIDE/KOOLIDE JUHTE!

 

Teisipäev 30.08.2016 TALLINN – Audentese Spordigümnaasiumi suur saal / aadress Tondi 84

Kell 11:00 sihtrühm: spordiliidud, Tallinna, Harjumaa, Järvamaa, Raplamaa spordiklubid ja koolid,

(huvi korral) teiste piirkondade spordiklubid ja –koolid

 

Esmaspäev 05.09.2016 NARVA – Linnavalitsuse saal / aadress Peetri plats 5

Kell 10:00 sihtrühm: Ida-Virumaa, Lääne-Virumaa spordiklubid ja –koolid,

(huvi korral) teiste piirkondade spordiklubid ja –koolid

 

Kolmapäev 07.09.2016 PÄRNU – TÜ Pärnu Kolledži suur lektoorium / aadress Ringi 35

Kell 10:00 sihtrühm: Pärnumaa, Läänemaa, Hiiumaa, Saaremaa, Viljandimaa spordiklubid ja koolid,

(huvi korral) teiste piirkondade spordiklubid ja –koolid

 

Neljapäev 08.09.2016 TARTU – AHHAA Keskuse suures saalis / aadress Sadama 1

Kell 10:00 sihtrühm: Tartumaa, Jõgevamaa, Põlvamaa, Valgamaa, Võrumaa spordiklubid ja koolid,

(huvi korral) teiste piirkondade spordiklubid ja –koolid

Seminaride ajaline kestvus kuni kaks ja pool tundi.

 

Registreerimine:

Osalemiseks SKT SA kevadseminaril palun registreeri end nimeliselt e-posti aadressil: liisa@spordiinfo.ee hiljemalt kolm päeva enne seminari algust!

 

Seminaride teemad:

(1) Spordiorganisatsioonide maksukäitumisest; tulumaksusoodustustega MTÜ/SA nimekirjaga seonduvast; aktuaalsetest maksupoliitika küsimustest.

(2) Treenerite tööjõukulude toetused – kahe aasta kogemused, mõjud, tüüp-eksimused, plaanid 2017. aastaks.

(3) Treenerikutse – üleminek internetipõhisele taotluskeskkonnale.

(4) Ainult Tallinnas: Tallinna Spordikooli kontseptsioon ja tegutsemine; pilootprojekt „Sport Koolis“

(5) Mida on meile dopinguvastases võitluses õpetanud aasta 2016?

(6) Uus spordiportaal www.sport.ee

EAD pressiteade

22.07.2016 

 

Eesti Antidoping toetab ebaausate sportlaste olümpialt eemalejäämist ja taunib pettust spordis

 

Eesti Antidopingu nõukogu mõistab hukka ausa spordi põhimõtete ja neid järgivate sportlaste huvide pikaajalise ning süsteemse kahjustamise. Nädala alguses ilmunud professor McLareni raportist selgunut arvestades nõustub Eesti Antidopingu nõukogu üleskutsega keelata Venemaa sportlastele osavõtt rahvusvahelisest spordist, kuni seal täidetakse ühemõtteliselt riikide vahel kokku lepitud antidopingu reegleid.

 

„Venemaa näitest võib õppida, kuivõrd oluline on riiki esindavate sportlaste huvides omada usaldusväärset ehk tugevat, sõltumatut ja läbipaistvat antidopingu organisatsiooni. Igasugune huvigruppidele allutamine omab pikaajalisi katastroofilisi tagajärgi,“ kommenteerib Kristjan Port, EAD nõukogu liige.

 

Venemaal toimunu ei mõjuta vaid Venemaa sportlasi, vaid on heitnud halba varju kogu antidopingu kogukonnale.

 

„Võtab hulk aega ja eri osapoolte pingutusi, enne kui usaldus antidopingu tegevuste vastu on täielikult taastunud. Selleks peavad eri osapooled, nii sportlased, dopinguvastased organisatsioonid kui spordialaliidud, järgima ranget joont ja oma veendumusi avalikult kinnitama,“ täiendab Elina Kivinukk, EAD juhatuse liige.

 

Eesti Antidopingu missioon on seista Eestis puhta spordi eest koostöös riigi, ühiskondlike ja rahvusvaheliste organisatsioonidega, viies läbi kvaliteetset dopingukontrolli, erinevatele sihtgruppidele mõeldud antidopingu alast haridustööd ning arendades antidopingu valdkonda.

 

 

Lisainfo:

 

Elina Kivinukk

Eesti Antidoping

Juhatuse liige

+372 5628 7762

elina.kivinukk@antidoping.ee

 

EAD sai UNESCOlt toetust

sector_shs_fund_doping_sport_en

SA Eesti Antidopingu projekt sai UNESCOst rahalist toetust

UNESCO haldab spordist dopingu kõrvaldamise fondi, kuhu saab esitada projektitaotlusi. SA Eesti Antidopingu projekt, mille eesmärk on antidopingu valdkonna süsteemsem arendamine ja koostöö tõhustamine, sai fondist toetust 18 790 USD.

 

Uudis vahendatud UNESCO Eesti rahvusliku komisjoni infokirja kaudu.

Ilmunud ajakiri Play True

WADA Issues Latest Edition of Play True Magazine

 

The World Anti-Doping Agency (WADA) today released the latest edition of Play True magazine

 

Every edition of the magazine includes sections on WADA’s main activities: from anti-doping development to athlete outreach, education to compliance, and science to testing.

 

In this edition of Play True Magazine, we acknowledge the tireless work of WADA’s former Director General David Howman, who after 13 years at the Agency, chose not to seek an extension of his mandate in order to return to his native New Zealand. The magazine includes a feature on two truly outstanding Play True Champions who have gone above and beyond in the pursuit of doping free sport, Russian whistleblowers Vitaly and Yuliya Stepanov.

 

You can also read about the latest on WADA’s contributions to testing for gene doping, the Agency’s new power of investigations, a look into the numbers behind all the tests that are performed by WADA laboratories plus much more.

 

The online publication is now available on WADA’s website, and is fully compatible with all digital devices including iPhone, iPad and Android.

 

The new digital-only Play True is released biannually, with the next edition expected at the end of the year.