EAD tegevusaruanne 2015

Eelmisel nädalal kinnitas Eesti Antidopingu nõukogu sihtasutuse 2015. aasta majandusaasta aruande. Sellega koos valmis põhjalikum tegevuste ülevaade, kust saab aimu EAD igapäevategevustest, peamistest väljakutsetest ja muudatustest 2015. aastal. Aruandest saab lugeda, kui palju teste 2015. aastal läbi viidi, millised spordialaliidud teste tellisid ja kui palju sportlasi osales koolitustel. Lisaks on toodud väike sissevaade EAD kohalikku ning rahvusvahelisse koostöösse. Aruandes on läbivalt toodud võtmepartnerid, kes 2015. aastal sihtasutuse tegevusse olulise jälje jätnud.

Ava ning lae alla PDF

Aruannet võib ka allpool sirvida:

 

 

 

Lisainfo: Elina Kivinukk, elina.kivinukk@antidoping.ee, 5628 7762

Ilmunud eestikeelne sportlase juhend

Teatavasti hakkas alates 2015. aastast kehtima uus maailma dopinguvastane koodeks. Koodeksi mõistmise hõlbustamiseks on WADA välja andnud sportlase juhendi, mis annab lihtsamas keeles ülevaate peamistest sportlase õigustest ja kohustustest ning dopinguvastase võitluse põhimõtetest.

 

Lisaks on toodud dopingukontrolliprotseduur (sh ka alaealisi ja puudega sportlasi silmas pidades) ning B-proovi avamisega seonduv.

 

Nüüd oleme tõlkinud sportlase juhendi eesti keelde ja tõstnud veebis loetavasse mugavasse vormi.

 

Vaata sportlase juhendit eraldi lehelt siit

 

 

Dopinguvastaste reeglite rikkumiste aruanne 2014

WADA toob ära dopinguvastaste reeglite rikkumise statistika 2014. aastast nii riikide kui spordialade lõikes.

 

• Aruanne toob esile 1693 dopinguvastase reegli rikkumist (ADRV – anti-doping rule violations) 2014. aasta jooksul, mis hõlmab 109 rahvust ja 83 spordiala.
• 1462 rikkumist tuli halbadest analüütilisest leidudest (vastab koodeksis rikkumisele 2.1 ehk keelatud aine või selle metaboliitide või markerite sisaldumine sportlase proovis), 231 tõendus- ja luurepõhistest mitte-analüütilistest tulemustest (vastab 2009. a koodeksis rikkumistele 2.2-2.8 ja 2015. a koodeksis rikkumistele 2.2-2.10)
• 2014. aastal registreeritud 2287 halvast analüütilisest leiust lõppes 1462 rikkumisega, mis on 64%
• 231st mitte-analüütilisest rikkumisest panid 185 toime sportlased ja 46 sportlase abipersonal.
• Aruanne on viimane, mis on koostatud 2009. aasta koodeksi põhjal.

 

Allpool WADA edastatud ingliskeelsed dokumendid.

 

Loe ja lae statistikat 2014. aastast

 

Loe taustainfot, kuidas raportist paremat ülevaadet saada

 

Loe enamlevinud küsimusi raporti ja WADA testimisstatistika kohta

Puhta spordi nädala kokkuvõtteks

12970550_1097791373606046_975799187_o

10. aprillil tähistati Eestis esmakordselt Eesti Antidopingu eestvõttel puhta spordi päeva. Puhta spordi päeva juhatasid sisse haridustegevused 10. aprillile eelneval nädalal ning lõppakord toimus 16. aprillil sulgpalli GP-sarjal Tartus, kui puhta spordi saadikud tutvustasid spordipublikule ausa mängu põhimõtteid.

 

Puhta spordi nädalal jõuti spordihuvilisteni erinevate kanalite kaudu – toimus sotsiaalmeediakampaania, anti külalistunde koolides, jagati kleebiseid spordipoodides ning spordiklubides, spordivõistlustel olid avatud Eesti Antidopingu hariduspunktid publiku jaoks. Hariduspunktides sai igaüks kontrollida oma teadmisi dopinguvastase võitlusest ning sai teada, millised ravimid on spordis keelatud.

 

„Kuigi algatus oli esmakordne, on hea meel, et nii palju erinevaid organisatsioone ideest kinni haarasid,“ kommenteerib Eesti Antidopingu juhataja Elina Kivinukk. „See andis hea tõuke ja veendumuse, et paljud huvirühmad peavad puhta spordi sõnumeid oluliseks ning et järgmisel aastal on võimalik ideed veelgi laiahaardelisemalt tutvustada.“

 

Puhta spordi nädala partneriteks olid spordiklubid MyFitness ja Golden Club, Eesti Korvpalliliit, Eesti Ujumisliit, Eesti Võrkpalliliit, Eesti Sulgpalliliit, elamusspordikeskus Spot of Tallinn ja Sportlandi kauplused Tallinnas ja Tartus.

 

Puhta spordi päeva tähistatakse rahvusvahelise projekti prePLAY raames ja 2016. aastal kokku viies riigis: Eesti, Läti, Malta, Sloveenia ja Horvaatia. Idee on tulnud Lõuna-Ameerika riikidelt, kus koostöös WADAga on sellist päeva varemgi tähistatud. prePLAY projekt on suunatud antidopingu ennetustööle omaealiste õppe kaudu, kus 20 noort puhta spordi saadikut teevad antidopingu haridustööd erinevatel spordisündmustel ning koolides.

 

Puhta spordi nädala tegevused:

 • Haridusväljapanek Tallinna Teletorni trepijooksul 3. aprillil
 • Haridusväljapanek korvpalli Eesti-Läti naisteliiga mängudel 8. ja 9. aprillil
 • Haridusväljapanek rahvusvahelisel ujumisvõistlusel Tartu Kevad 10. aprillil
 • Väljapanek meeste võrkpalli poolfinaalide mängul Pärnus 10. aprillil
 • Väljapanek elamusspordikeskuses Spot of Tallinn
 • Kleebiseid ja puhast sporti tutvustavaid materjale on võimalik saada MyFitness-spordiklubidest
 • Kleebiseid ja puhast sporti tutvustavaid materjale on võimalik saada spordiklubist Golden Club
 • Puhta spordi materjale jagati 10. aprillil Sportlandi kauplustes nii Tallinnas Rocca al Mares kui Tartus Lõunakeskuses.
 • Nädala viimane haridusväljapanek toimus sulgpalli GP-l Tartus 16. aprillil.

Lisaks toimus Facebookis sotsiaalmeediakampaania Puhta spordi jooks ja igaühel oli võimalus endale valida sobiv puhta spordi ideed toetav slogan: hoian oma tervist, sohk ei sobi mulle, tean, kuhu sihin, tunnen spordist puhast rõõmu. Samuti võis valida ingliskeelse slogani „I have the right to participate in clean sport“.

 

Eestis toimunud puhta spordi nädal numbrites:

• 20st puhta spordi saadikust oli nädala jooksul rakendatud 15.
• Jagati üle 2000 kleebise „Spordin puhtalt“
• Spordivõistlustel oli otsekontakt vähemalt 300 spordihuvilisega
• Puhta spordi nädalat tähistati kolmes Eesti linnas Tallinnas, Tartus ja Pärnus, samuti Arizona Flagstaffis USAs (aitäh, Kaur Kivistik!) ja Liina Tšernovi ning Roman Fosti treeningpaigas (täpseid asukohti ei suutnud sotsiaalmeedias tuvastada).
• Eesti Antidopingu Facebook-lehe külastatavus suurenes nädala jooksul kordades
• Portaali spordinpuhtalt.ee külastas nädala jooksul 230 inimest, neli neist väljastasid endale elektroonilise diplomi e-õppeprogrammi läbimise eest.

 

Lisainfo: Elina Kivinukk, EAD juhatuse liige, elina.kivinukk@antidoping.ee, 5628 7762.

Otsime tublit inimest

tyhi_toolSA Eesti Antidoping (EAD) otsib oma töötajate sekka

 

kontori- ja infohaldurit,

 

kelle ülesandeks on abistada Eesti Antidopingu töötajaid igapäevastes ülesannetes, hallata kontorit, assisteerida koosolekutel ja EAD dokumentatsiooni (sh kirjade) koostamisel. Vajadusel täiendada EAD infokanaleid (kodulehekülge, Facebook-lehte, uudiskirju jm) ning korraldada (koolitus)sündmusi.

 

Edukaks toimetulekuks on vajalik:
– Asjakohane haridustase;
– Eesti ja inglise keele väga hea oskus kõnes ja kirjas;
– Eesti spordivaldkonna tundmine;
– Hea suhtlemisoskus;
– Korrektsus;
– Ausus, kohusetundlikkus ja vastutusvõime;
– Arvuti kasutamise oskus;

 

Kasuks tuleb kandidaadi positiivne ellusuhtumine ja algatus- ja õpivõime, autojuhiload ning vene keele oskus.

 

Töö asukoht on Tallinn, eeldatavalt täistööajaga.

 

Omalt poolt pakume:
– Väljakutsete rohket ja vaheldusrikast tööd ning võimalust end kurssi viia ainulaadse valdkonnaga;
– Head eneseteostusvõimalust;
– Professionaalset meeskonda ning kaasaegset rahvusvahelist töökeskkonda;
– Enesetäiendusvõimalust;

 

Kandideerimiseks saata oma trükivigadeta CV, haarav motivatsioonikiri, palgasoov ja koopia kõrgharidust tõendavast dokumendist e-postile info@antidoping.ee hiljemalt 30.04.2016.

 

Lisaküsimused on teretulnud:

Elina Kivinukk, Eesti Antidopingu juhatuse liige, elina.kivinukk@antidoping.ee, tel 5628 7762.

 

Eesti Antidopingu missioon on seista Eestis puhta spordi eest koostöös riigi, ühiskondlike ja rahvusvaheliste organisatsioonidega, kasutades ning arendades erialaseid teadmisi ja oskusi. Missiooni elluviimiseks viib sihtasutus läbi kvaliteetset dopingukontrolli, erinevatele sihtgruppidele mõeldud antidopingu alast haridustööd ja annab oma panuse kohalikku ning rahvusvahelisse antidopingu alasesse koostöösse. Sihtasutuse töös juhindutakse siseriiklikest ja rahvusvahelistest õigusaktidest ja üldtunnustatud dopinguvastastest põhimõtetest.

 

Osale puhta spordi päeval!

saadikud

Puhta spordi nädal Eestis on lõppenud. Vaata siit järelkokkuvõtet.

 

10. aprillil 2016 toimub Eestis esimest korda puhta spordi päev. Ürituse peamine idee on tutvustada avalikkusele puhta spordi põhimõtteid ning dopinguvastase võitluse olulisust.

 

Algatusega on liitunud mitmed spordialaliidud ja spordiorganisatsioonid, kes soovivad oma sihtgrupile puhta spordi ideed laiemalt tutvustada.

 

Puhta spordi päeva juhatavad sisse haridustegevused 10. aprillile eelneval nädalal. Avalöök toimub 3. aprillil Tallinna Teletorni juures, kus toimub Tallinna teletorni trepijooks. Avatud on Eesti Antidopingu hariduspunkt, kus huvilistel on võimalik oma teadmisi proovile panna ning saada uut infot dopinguvastase võitluse kohta. Terve nädala jooksul on igaühel võimalik osaleda sotsiaalmeedia kampaanias, näidates oma toetavat suhtumist puhtasse sporti.

 

Osale puhta spordi jooksul endale sobival ajal ja kohas, vt infot Facebookist

 

Puhta spordi päeva raames, 10. aprillil, on Eesti Antidopingu haridusväljapanekud järgmistel võistlustel:

 1. Korvpalli Eesti-Läti naisteliiga mängudel (seda 8. ja 9. aprillil) Audentese spordiklubis.
 2. Haridusväljapanek rahvusvahelisel ujumisvõistlusel Tartu Kevad Tartus Aura veekeskuses
 3. Meeste võrkpalli poolfinaalide mäng Pärnu spordihoones kl 16.00
 4. Väljapanek on ka elamusspordikeskuses Spot of Tallinn kl 12.00-16.00
 5. Lisaks on MyFitness-spordiklubidest ning spordiklubist Golden Club võimalik saada kleebiseid ja puhast sporti tutvustavaid materjale.
 6. Puhta spordi materjale jagatakse 10. aprillil Sportlandi kauplustes nii Tallinnas Rocca al Mares kui Tartus Lõunakeskuses.

 

 

Nädala viimane väljapanek toimub sulgpalli GP-l Tartus 16. aprillil.

 

Täname spordiklubisid MyFitness ning Golden Club, Eesti Korvpalliliitu, Eesti Ujumisliitu, Eesti Võrkpalliliitu, Eesti Sulgpalliliitu, elamusspordikeskust Spot of Tallinn ja Sportlandi toreda koostöö eest!

 

Miks sina pooldad puhast sporti?

 

Vali endale meelepärane sõnum, miks sina puhast sporti eelistad. Võid pildi lisada Facebook-postitusse ‪#‎spordinpuhtalt‬ ‪#‎playtrueday‬ ning jagada seda oma sõprade ja trennikaaslaste seas!

 

 

 

Spordime puhtalt! #spordinpuhtalt

 

Lisainfo: Elina Kivinukk, elina.kivinukk@antidoping.ee, tel 5628 7762.

materjalid

Vaata üleskutset organisatsioonidele

 

Puhta spordi päeva tähistatakse rahvusvahelise projekti prePLAY raames ja 2016. aastal kokku viies riigis: Eesti, Läti, Malta, Sloveenia ja Horvaatia. Idee on tulnud Lõuna-Ameerika riikidelt, kus koostöös WADAga on sellist päeva varemgi tähistatud. Vt Puhta Spordi päeva ingliskeelset kodulehte.  

TUE-taotluse korda täiendatud

TUE on ingliskeelne lühend sõnast “therapeutic use exemption” ja eestikeelne vaste on raviotstarbeline erand. Kuna TUE on aga antidopingu kogukonnas rahvusvaheliselt tunnustatud mõiste, kasutatakse Eestiski ingliskeelset lühendit.

 

Raviotstarbelist erandit peab sportlane taotlema juhul, kui sportlasel on vajalik tervislikel põhjustel tarvitada keelatud ainet või võtet. TUE saamiseks peab olema täidetud mitu tingimust: keelatud aine (või meetodi) kasutamine peab olema sportlase tervisele vajalik, selle kasutamise tulemusena ei tohi sportlik sooritusvõime muutuda paremaks, kui see oleks tervisliku seisundi taastumisel, ning olemas ei ole muud mõistlikku ravi, mida saaks rakendada keelatud aine või meetodi asemel.

 

TUE-t väljastab riiklik dopinguvastane organisatsioon (Eesti Antidoping), aga ka rahvusvahelised alaliidud. Nüüd on Eesti Antidoping täpsustanud TUE taotlemise korda oma kodulehel. Lisaks on selgitatud, millistel juhtudel, millise taseme sportlased ja millistel spordialadel tuleb TUE-t taotleda etteulatuvalt ning millistel juhtudel piisab, et taotlus esitatakse tagantjärele. Mõlemal juhul peab sportlane tagama, et tal on esitada haiguslugu ja nõutavad dokumendid ravi vajalikkuse tõestamiseks.

 

Loe TUE-korda siit

 

Lisainfo:

Elina Kivinukk
info@antidoping.ee

3. aprillil algab puhta spordi nädal

PRESSITEADE

3. aprill 2016

Pühapäeval algab puhta spordi nädal

20160403_11231510. aprillil tähistatakse Eestis esmakordselt puhta spordi päeva, millega tutvustatakse puhta spordi põhimõtteid ning dopinguvastase võitluse olulisust.
Sellele eelneval nädalal on mitmed spordiorganisatsioonid ning -alaliidud korraldamas ettevõtmisi, et puhta spordi põhimõtteid tutvustada oma sportlastele ning võistluste pealtvaatajatele. Haridustegevusi viivad läbi puhta spordi saadikud, noored spordihuvilised, kes on saanud spetsiaalse ettevalmistuse antidopingu küsimustes.

 

Puhta spordi nädal saab avalöögi pühapäeval 3. aprillil Tallinna Teletornis, kus toimub Tallinna Teletorni trepijooks. Võistlustel jagavad Teletornis infot Eesti Antidopingu puhta spordi saadikud kl 10-14.

 

“Puhta spordi päeva mõte on pakkuda igale sportlasele, nii tipule kui harrastajale, võimalust ausat sporti toetavat suhtumist välja näidata. Dopinguvastane võitlus on tõhusam, kui puhta spordi ideed ei jaga mitte ainult Eesti Antidoping, vaid igaüks, kes spordiga kokku puutub,” selgitab Elina Kivinukk, Eesti Antidopingu juhatuse liige.

 

Puhta spordi päeva tähistatakse rahvusvahelise projekti prePLAY raames ja 2016. aastal kokku viies riigis: Eesti, Läti, Malta, Sloveenia ja Horvaatia. Idee on tulnud Lõuna-Ameerika riikidelt, kus koostöös WADAga on sellist päeva varemgi tähistatud. prePLAY projekt on suunatud antidopingu ennetustööle omaealiste õppe kaudu, kus 20 noort puhta spordi saadikut teevad antidopingu haridustööd erinevatel spordisündmustel ning koolides.

Tutvu puhta spordi nädala tegevustega Eestis

 

Lisainfo:
Elina Kivinukk
Juhatuse liige
Eesti Antidoping
elina.kivinukk@antidoping.ee
+372 5628 7762

Kas noored tarvitavad valgulisandeid üleliia?

17515059144_7159edbbb1_kNorra Tarbijakaitseamet on hiljaaegu avaldanud uuringu, mis näitab, et ligi veerand 16-18-aastastest noormeestest kasutavad valgulisandeid. Norra riigiasutus on asjaolust häiritud ning kutsub üles spordiajakirjandust, -blogijaid ja spordiavalikkust appi, et kujundada toidulisandite kasutamisse mõistlikumat suhtumist.

 

Valgulisandid on muutumas noorte seas järjest populaarsemaks, väidab Norra Tarbijakaitseameti vastvalminud uuring. Kõige enam on valgutooted levinud noormeeste seas, kel vanust üle 16 eluaasta. 15% nendest kasutavad valgujooke igapäevaselt, 2% neist lausa mitu korda päevas.

 

Põhilised motiivid valgupulbrite kasutamiseks on seotud treeningu tõhustamise ja sooviga kasvatada lihasmassi. 76% 16-18-aastastest noormeestest kinnitavad, et võtavad valgulisandeid lihasmassi kasvatamiseks. Seda väidavad peamiselt noormehed, kes treenivad regulaarselt ja keskmisest suurema koormusega.

 

Norra Tarbijakaitseamet väidab, et osaliselt on valgutoodete kasutamisele kaasa aidanud ajakirjad, spordiblogijad ning teised eeskujud, kes avaldavad ühekülgset infot, et keha vajab lihasmassi kasvatamiseks lisavalku. Norra ametnikud on sellise suuna üle väga nördinud, rõhutades, et tervislik eluviis algab eelkõige heast ja tasakaalustatud toitumisest, eriti noores eas. Ülemääraste valkude tarbimine on enamiku inimeste puhul lihtsalt raharaiskamine, samuti võib see kaasa tuua kaalutõusu ja olulise puudujäägi mõningate vitamiini ja mineraalide osas, mida valgupulbritest kätte ei saa.

 

Kui lisandeid kasutada tavatoidule lisaks, talletab keha valku rasvana ning põhjustab kehakaalu tõusu. Norra Tarbijakaitseamet näeb seda tõsise probleemina, kuna 16-17% Norra 15-16-aastastest on ülekaalulised.

 

Uuring viidi läbi intervjuudena 1000 lapse ja noore seas vanuses 10-18 eluaastat, moodustades seeläbi esindusliku valimi. Valgulisandite uuring on osa suuremast teadustööst, kus uuritakse energia- ja spordijookide, energiabatoonide ja muude toidulisandite tarvitamist noorte seas.

 

Uuringu tulemused kokkuvõtlikult:

– Valgulisandite tarvitamisprotsent 10-18-aastaste seas – 9%

– Tarvitamisprotsent 10-15-aastaste seas – 3-5%

– Tarvitamisprotsent 16-18-aastaste seas – kuni 17%

– Kõikides vanusegruppides kasutavad poisid valgutooteid rohkem kui tüdrukud, vastavalt 13% ja 5%.

– Vanusegrupis 16-18 eluaastat tarvitavad valgulisandeid 25% poistest ja 9% tüdrukutest.

 

Vaata norrakeelset lehte, kust uuring pärineb

 

Loe ka Priit Simsoni arvamuslugu Jõumeeste puder, sohitegijate valik 15. veebruari Delfis

EAD WADA komisjoni raportist

Eesti Antidopingu kommentaarid WADA sõltumatu komisjoni raporti II osale

14. jaanuaril 2016 avaldas WADA sõltumatu ekspertkomisjon teise osa raportist, kus antakse põhjalik ülevaade kergejõustikule ja IAAFile suunatud dopingusüüdistustest. Süüdistused pärinevad Saksa ringhäälingu ARD dokumentaalfilmist „Doping – Top Secret: The Shadowy World of Athletics” ning mitmest meediakanalist, kelle abil tulid avalikuks dopinguproovide andmebaasid ajavahemikus 2001-2012.

 

Eesti Antidoping on seisukohal, et spordiringkonnas on jätkuvalt oluline seista sihipäraselt organisatsioonide läbipaistvuse eest ja võtta ette tõhusaid meetmeid korruptsiooni vastu. Dopinguvastased organisatsioonid peavad sisse seadma nii liikmetele kui avalikkusele arusaadavad toimimispõhimõtted, sealhulgas rangelt järgima organisatsioonide dopinguvastaseid reegleid.

 

Mis puudutab ARD ja mitme teise meediakanali poolt 2015. aasta augustikuus avaldatud vereproovide näitusid, siis raport kinnitab, et selles ilmunud andmed ei ole täielikud ning nende põhjal ei ole võimalik järeldada dopinguvastaste reeglite rikkumist ebatüüpiliste verenäitude (verepassi) alusel. Andmed pärinesid ühe rahvusvahelise dopingukontrolli delegaadi isiklikust andmebaasist, mitte dopinguvastase organisatsiooni ametlikust infokanalist.

 

Esitatud süüdistustel, miks IAAF kahtlaste verenäitude infole ei reageerinud ega menetlust alustanud, ei ole alust. Sportlase bioloogilise passi alusel dopingujuhtumite menetlemine on aja jooksul täpsustunud ja WADA poolt teaduspõhiselt täiendatud ning vereproovide andmed ajavahemikus 2001-2012 ei ole olulisel määral kahtlased, et süüdistada IAAFi meelega viivitamises või dopingujuhtumite kahtlustuse mitteesitamises.

 

Sellest tulenevalt ei kommenteeri ega spekuleeri Eesti Antidoping võimalike Eesti sportlaste üle, kelle nimed IAAFist lekkinud andmebaasis võisid esineda.

Vaata täielikku raporti teksti

 

Vaata ka Eesti Antidopingu kommentaare raporti esimesele osale 2015. aasta novembris 

 

Lisainfo:

Elina Kivinukk

tel 5628 7762

elina.kivinukk@antidoping.ee