Hariv dopingujuhtum sulgpallis

Seoses hiljuti toimunud antidopingu koolitusega noortele sulgpalluritele jõudis EADni põnev dopingujuhtum, millest on õppida sportlastel, kes tarvitavad toidulisandeid.

 

Augustis 2014 andis Lee Chong Wei, Malaisia sulgpallur, maailma edetabeli esimene üksikmängijate arvestuses, positiivse dopinguproovi. Proov võeti võistlussiseselt maailmameistrivõistlustel Kopenhaagenis.

 

Uurimisel selgus, et keelatud aine on sportlase organismi sattunud toidulisandite kaudu. Sulgpallur oli manustanud kapsleid, mis said ilmselt saastatud poes, kus töödeldi ka teisi preparaate.

 

Sportlane ütles enda kaitseks järgmist:

– Ta oli kasutanud kapsleid kaheksa aasta vältel ja oli nõu küsinud oma toitumisspetsialistilt, kui hakkas kapsleid kasutama.
– Ta on selle ajaperioodi jooksul andnud korduvalt dopinguproove ja ükski neist pole osutunud positiivseks.
– Sportlane võtab oma kohustusi dopinguvastases võitluses väga tõsiselt, kuigi ta pole ühelgi antidopingu koolitusel osalenud.
– Sportlane pole varasemalt kuulnud hoiatavatest juhtumitest, et toidulisandid või kapslid, millega neid manustatakse, võiksid olla saastunud.

 

Distsiplinaarkolleegium pani sportlasele süüks järgmist:

– Sportlane on olnud kapslite tarvitamisel lohakas (ingliskeelne termin „negligent“).
– Ta on tarvitanud 7 aastat kapsleid, mille kohta puudub tal põhjalik teave, kuidas kapsleid on kasutatud. Kapslitel puudub igasugune märgistus või kvaliteedikontroll. Sportlane on konsulteerinud küll toitumisspetsialistiga, kuid mitu aastat tagasi, mis ei ole piisav.
– Lee Chong Wei on olnud tippsportlane üle kümne aasta. Sellisel prominentsel positsioonil olev sportlane peaks võtma tarvitusele kõikvõimalikud ettevaatusabinõud.
– Asjaolu, et sportlane ei olnud osalenud ühelgi antidopingu koolitusel, on kolleegiumi jaoks murettekitav.
– Toidulisandeid tarvitades seadis sportlane end riskantsesse olukorda, mis poleks olnud vajalik.

 

Juhtumi kokkuvõtteks võib öelda, et sportlane sai võistluskeelu 8 kuud ja tema võistlustulemus tühistati. Loe siit tema juhtumi kohta lähemalt (alla laetud Rahvusvahelise Sulgpalliliidu kodulehelt).

 

Loe EAD soovitusi toidulisandite tarvitamisel

Spordinädalal telli kooli külalistund!

parnu

Spordinädalal on Eesti Antidoping valmis läbi viima külalistunde koolides üle Eesti, et huvilised kooliõpilased saaksid teadlikumaks ausast dopinguvabast spordist, dopingu kasutamise riskidest ja teistest antidopingu teemadest.

 

Tunde on kolme tüüpi eri sihtgruppidele:

 

1. Tavakoolide gümnaasiumiosa õpilasi julgustatakse arutlema väärtustest ning ühiskonna suhtumisest dopingu suhtes.

2. Põhikooliastmele (7.-9. klass) viiakse läbi praktilisi ülesandeid ja aruteluteemasid spordi vaimust ning dopingu ohtudest.

3. Tavakoolide spordiklassidele ja spordikoolidele tutvustatakse sportlase õiguseid ja kohustusi, arutatakse sportlase elus esinevaid väljakutseid, soovi korral tutvustatakse dopingukontrolli läbiviimist.

 

Klassitunnid on aktiivset laadi, tunde viivad läbi Eesti Antidopingu hariduse ja koolituse projektijuht Elina Kivinukk koos antidopingu saadikutega. Antidopingu saadikud on noored endised sportlased, kes on saanud tundide läbiviimiseks spetsiaalse ettevalmistuse rahvusvahelise projekti prePLAY raames. prePLAY üheks prioriteediks on omaealiste õpe, sest noortelt noortele antav info mõjub sageli ehedamalt.

 

Tundide läbiviimise eest tasu ei küsita, mõnikord tuleb ette transpordikulude katmist. Kui spordinädalal läheks külalistundide organiseerimine kiireks, võib antidopingu saadikuid koolidesse kutsuda edaspidigi.

 

Tunni tellimiseks kirjuta elina.kivinukk@antidoping.ee või helista tel 5628 7762

 

2014. aasta kevadel viidi koostöös Eesti Spordimeditsiini klastriga SportEST läbi külalistunde üle 1000-le õpilasele 17st koolist üle Eesti. Vaata projekti kohta lisaks siit.

 

EAD pressiteade – U23 EM kergejõustikus

PRESSITEADE

 

7.07.2015

 

Kergejõustiku U23 EM-il võetakse ca 200 dopinguproovi ja tehakse teavitustööd

 

Eesti Antidoping viib Euroopa U23 meistrivõistlustel Eesti Kergejõustikuliidu tellimusel koostöös Euroopa Kergejõustikuliiduga läbi Eesti spordiajaloo kõige suuremahulisema dopingukontrolli. Samuti avatakse nii võistlejatele kui ka pealtvaatajatele antidopingu teavitustelgid.

 

Eesti Kergejõustikuliidu tellimusel viib Eesti Antidoping koostöös Euroopa Kergejõustikuliiduga läbi Eesti spordiajaloo kõige suuremahulisem dopingukontrolli, mille käigus võetakse sportlastelt üle saja vereproovi ja sama palju uriiniproove. Võrreldavas suurusjärgus proove on seni võetud ainult Tallinnas 2011. aastal korraldatud Euroopa juunioride meistrivõistlustel kergejõustikus.

 

Võistlejatele suunatud haridustelgis harjutusstaadionil saavad sportlased kontrollida oma teadmisi puhta spordi, dopinguvastase võitluse põhimõtete ja keelatud ainete kohta. Huvilistel on võimalik end proovile panna WADA viktoriinis “Mängi ausalt”, teadjamatele on ka auhinnad. Neljapäeval osalevad teavitustegevuste läbiviimises ka Eesti mitmevõistlejad – Euroopa U23 meister Grit Šadeiko ja Euroopa sisemeister Mikk Pahapill.

 

Publikule avab Eesti Antidoping võistluste marketalal oma telgi, mis ootab kõiki huvilisi kogu võistluste vältel neljapäeva hommikust pühapäeva õhtuni. Tutvustatakse harrastussportlastele mõeldud e-õppeprogrammi “Spordin puhtalt”. Kõik, kes asjaga päri, saavad anda oma allkirja lubadusele sportida ainult puhtalt, samuti saab end pildistada “Spordin puhtalt” sümboolikaga. Eesti Antidopingu esindajad annavad vastused küsimustele, mis puudutavad puhast sporti, dopingut ning dopinguvastast võitlust.

 

Eesti Antidopingu haridustegevused viiakse ellu noorte antidopingu-saadikute abiga rahvusvahelise projekti „prePLAY“ raames. „prePLAY“, milles osalevad Sloveenia, Läti, Horvaatia, Malta, Saksamaa ja Eesti noored, on suunatud antidopingu-alasele ennetustööle. Antidopingu saadikud teevad dopinguvastast ennetus- ja teavitustööd oma koduriigis, näiteks võistlustel ja koolides. Eestist osaleb projektis kümme noort. Projekti toetab Erasmus+ programm.

 

Eesti Antidopingu (EAD) missioon on seista Eestis puhta spordi eest koostöös riigi, ühiskondlike ja rahvusvaheliste organisatsioonidega, kasutades ning arendades erialaseid teadmisi ja oskusi. Missiooni elluviimiseks viib EAD läbi kvaliteetset dopingukontrolli, erinevatele sihtgruppidele mõeldud antidopingu alast haridustööd ja annab oma panuse kohalikku ja rahvusvahelisse antidopingu alasesse koostöösse.

 

Lisainfo:

Elina Kivinukk
EAD hariduse ja koolituse projektijuht
tel 5628 7762
e-post elina.kivinukk@antidoping.ee

Antidopingu saadikud Sloveenias!

saadikud„Aga kas te teate, miks anaboolsed steroidid üldse on antidopingu testide statistikas nii kõrgel kohal?“ Lovro Žiberna, Sloveenia Antidopingu ekspert, on suunanud küsimuse 50-le antidopingu saadikule, kes on kogunenud Sloveeniasse, et rohkem puhta spordi teemadel teada saada. Vastust saamata jätkab teadlane ise: „Sest WADA akrediteeritud laborid teevad kõige sagedamini kindlaks just anaboolseid steroide.“

 

Soojal suvenädalal juuni keskel toimub rahvusvaheline seminar 50-le antidopingu saadikule viiest riigist – Lätist, Maltast, Sloveeniast, Horvaatiast ja Eestist. Seminar on üks osa rahvusvahelisest projektist prePLAY, mille raames koolitatakse ja rakendatakse igast osalevast riigist 20 antidopingu saadikut, et teha antidopingu haridustööd spordivõistlustel, koolides ja mujal.

 

Kas nende teadmiste saamiseks peab just Sloveeniasse sõitma? Helery, üks saadikutest, on selle idee õigsuses veendunud: „Kui faktilisi teadmisi oleks saanud lihtsalt ka raamatukogust või internetist ammutada, siis laager andis mulle miskit, mida ei oleks saanud leida kuskilt mujalt – nipid, kuidas mõjuda veenvalt; küsimused, millele tuleks leida vastused enne esinemist ja need ka enda jaoks lahti mõtestada.“

 

Seminaril arutatud teemad olid väga mitmekülgsed: jälgiti dopingukontrolliprotseduuri, tutvuti keelatud ainete nimekirja ja dopinguvastaste reeglite rikkumistega, mõtiskleti dopingu tarvitamise psühholoogiliste tegurite üle. Karolin kommenteerib: „Mulle meeldis väga, et loengud olid nii mitmekülgsed ja samuti ka loengute pidajad. Asjaolu, et igas loengus oli meie ees jälle uus inimene, kes rääkis sootuks uuel teemal, muutis loengud tunduvalt huvitavamaks.“ Klaarika täiendab omalt poolt: „Mulle meeldis, et oli arutelu, kus püüti teemale läheneda teisest küljest – äkki peaks doping olema lubatud.“

 

On sõnadetagi selge, et selline seminar mõjus motiveerivalt kogu saadikute meeskonnale. „Meie tiimis on nii erinevad inimesed, kes hoolimata sellest saavad siiski üllatavalt hästi läbi ning koostöö klapib suurepäraselt,“ imetleb Karolin. Ja viskab naljatades: „Mulle meeldis laager/koolitus niivõrd, et teeksin ettepaneku seda ilusa ilma korral kord kvartalis korraldada.“ Nali naljaks, kuid imemõnus suveilm aitas laagrile ja saadikute rahulolule kõvasti kaasa.

 

Henri jääb siiski professionaalseks ja viitab, et hea oli paika panna saadikute edasine tegevuskava. Nii on järgmine suur saadikute etteaste juba saabuval nädalal kergejõustiku U23 EM-il, kus osad saadikutest saavad harida võistlustel osalevaid sportlasi, osad aga tutvustada Eesti Antidopingu tegevusi võistluste pealtvaatajaile.

 

Antidopingu saadikud on valmis tulema teistelegi spordivõistlustele. Oma huvist võiks teada anda Eesti Antidopingule, elina.kivinukk@antidoping.ee. Projekt prePLAY on rahastatud Erasmus+ programmist, nii et tellijate jaoks on saadikute visiit tasuta.

 

palju_logosid

Teaduskonverents Helsingis

Dopinglinkin_banneri_koduleheleAvatud on registreerimine V Põhjamaade konverentsile teemal „Välimust ja sooritust parandavad ained ning dopinguvastane töö“, mis toimub 24. -25. septembril 2015 Helsingis. Konverentsi korraldab Soome organisatsioon Dopinglinkki. Teaduskonverents pakub uusimaid teadmisi antidopingust harrastusspordis ning avab erinevaid aspekte dopingu tarvitamisest ühiskonnas.

 

Kogu programm on kättesaadav siin

 

Programm hõlmab ettekandeid 14-lt peaesinejalt 8 erinevast riigist, näiteks järgmistel teemadel:

  • Anaboolsed androgeensed steroidid (AAS) harrastusspordis
  • Toidulisandid, välimust ja sooritust parandavad ained
  • Antidopingu ennetustöö Põhjamaades
  • Viimased teadusarengud dopingu tarvitamisest harrastusspordis

 

Registreerimistasu on 275 eurot. Osavõtumaks sisaldab konverentsi programmi, lõunasööke, kohvipause ja kokteiliõhtut 24. septembril.

 

Täpsem info registreerimise ja tasumise kohta

 

Lisaküsimuste korral võtke ühendust dopinglinkki (at) a-klinikka.fi

Tule antidopingu vabatahtlikuks!

maijooks_2015Eesti Antidoping otsib endale appi tublisid vabatahtlikke Euroopa U23 meistrivõistlustele kergejõustikus, mis toimuvad 9.-12. juulil Tallinnas Kadrioru staadionil.

 

Kergejõustiku suvise suursündmuse raames on kavas dopingukontroll (nii vere- kui uriiniproovid) ning antidopingu infotelgid sportlastele ja pealtvaatajatele. Kokku ootame 30-40 tublit inimest, kes on vähemalt 18 aastat vanad ja on valmis sportlasi teavitama dopingukontrollist ning läbi viima erinevaid haridustegevusi.

 

Lisaks hüvedele, mis saavad osaks kõigile U23 EM-i vabatahtlikele (toitlustamine oma vahetuse raames, T-särk jm), pakume head võimalust saada rohkem teada antidopingu valdkonnast, kogeda lähedalt tippspordivõistluse köögipoolt ja olla oluline osa dopinguvastasest võitlusest.

 

Eesti Antidoping on rahvusvaheliselt tunnustatud dopingukontrollide läbiviija. Sul on võimalus olla selle meeskonna liige ja meie kvaliteetsele tööle kaasa aidata!

 

Vaata siit kokkuvõtvalt vabatahtlike infot (mõeldud ainult registreeritud vabatahtlikele).

 

Lisainfo: Elina Kivinukk, SA Eesti Antidoping, elina.kivinukk@antidoping.ee, tel 5628 7762

EAD uus nõukogu esimees

PRESSITEADE
5. juuni 2015

 

Eesti Antidopingu nõukogu esimeheks valiti dr Indrek Oro

 

Teisipäevasel Eesti Antidopingu nõukogu koosolekul valiti uueks nõukogu esimeheks Põhja-Eesti Regionaalhaigla onkoloog dr Indrek Oro.

 

Teisipäeval toimunud SA Eesti Antidopingu nõukogu uue koosseisu esimesel koosolekul valiti nõukogu esimeheks Põhja-Eesti Regionaalhaigla kiiritusravi keskuse vanemarst dr Indrek Oro. Indrek Oro on Eestis tunnustatud onkoloog, panustanud eriala arengusse ja osalenud ühiskondlike organisatsioonide töös.

 

„Pakkumine osaleda EAD nõukogu töös on äärmiselt põnev väljakutse. Loodan, et saan oma teadmisi ja senist kogemust kaasata hea potentsiaaliga organisatsiooni arengusse. Usun, et Eesti Antidopingu arenguedu saab tugineda sõltumatul tegevusel ja ladusal koostööl strateegiliste partneritega,“ lausus Oro.

 

Teise päevakorrapunktina oli Eesti Antidopingu nõukogu arutlusel uue juhatuse liikme valimine, sest senine kauaaegne sihtasutuse juht Kristel Berendsen on esitanud lahkumisavalduse ja tema viimane ametlik tööpäev on 15. juuli käesoleval aastal.

 

Eesti Antidopingu missioon on seista Eestis puhta spordi eest koostöös riigi, ühiskondlike ja rahvusvaheliste organisatsioonidega, kasutades ning arendades erialaseid teadmisi ja oskusi. Missiooni elluviimiseks viib sihtasutus läbi kvaliteetset dopingukontrolli, erinevatele sihtgruppidele mõeldud antidopingu alast haridustööd ja annab oma panuse kohalikku ning rahvusvahelisse antidopingu alasesse koostöösse. Sihtasutuse tegevust kavandab ning järelevalvet teostab neljaliikmeline nõukogu koosseisus dr Indrek Oro, Ants Mailend, Kristjan Port ja Tõnu Seil.

 

Lisainfo:
Kristel Berendsen
Juhatuse liige
Tel 528 9062
E-post kristel.berendsen@antidoping.ee

Konkurss EAD juhatuse liikme ametikohale

logo_kasutamiseks

Eesti Antidopingu missioon on seista Eestis puhta spordi eest koostöös riigi, ühiskondlike ja rahvusvaheliste organisatsioonidega, kasutades ning arendades erialaseid teadmisi ja oskusi. Missiooni elluviimiseks viib sihtasutus läbi kvaliteetset dopingukontrolli, erinevatele sihtgruppidele mõeldud antidopingu alast haridustööd ja annab oma panuse kohalikku ning rahvusvahelisse antidopingu alasesse koostöösse. Sihtasutuse töös juhindutakse siseriiklikest ja rahvusvahelistest õigusaktidest ja üldtunnustatud dopinguvastastest põhimõtetest.

 

SA Eesti Antidoping (EAD) otsib oma meeskonda

 

JUHATUSE LIIGET (TEGEVJUHTI)


Peamised tööülesanded:

 

– Dopinguvastase võitluse koordineerimine Eestis lähtudes Maailma antidopingu agentuuri (WADA) koodeksist ja standarditest;

– EAD tegevuse strateegiline planeerimine ja organisatsiooni igapäevase töö juhtimine;

– Finantsjuhtimine, eelarve planeerimine ja personalitöö;

– Aruandlus EAD nõukogule ja koostöö Eesti spordiorganisatsioonidega;

– Osalemine antidopingu poliitika kujundamisel ja koostöö EAD partneritega nii Eestis kui välismaal;

– EAD komisjonide töö koordineerimine;

– Osalemine EAD töövaldkondade suuremates projektides (testimine ja haridustöö);

– EAD esindamine valdkonna rahvusvahelises tegevuses.

 

Edukaks toimetulekuks on vajalik:

 

– Kõrgharidus, kasuks tuleb hea koostöökogemus juriidilise või meditsiinilise valdkonnaga;

– Vähemalt kolmeaastane organisatsiooni juhtimise kogemus või viieaastane töökogemus inimeste ja protsesside juhtimisel;

– Hea Eesti spordivaldkonna tundmine;

– Rahvusvahelise töö kogemus;

– Teadmised organisatsiooni analüüsimise, arendamise ja planeerimise protsessidest;

– Eesti ja inglise keele väga hea oskus kõnes ja kirjas, vene keele oskus suhtlustasandil;

– Ausus;

– Pingetaluvus.

 

Kasuks tuleb kandidaadi positiivne ellusuhtumine, uuendusmeelsus, otsustus- ja vastutusvõime, nii protsessidele kui ka inimsuhetele orienteeritus, suurepärane läbirääkimis- ja suhtlemisoskus, sealhulgas oskus suhelda avalikkusega ja tahtmine Eesti spordikeskkonda paremaks muuta.

 

Vastavalt sihtasutuse põhikirjale sõlmitakse juhatuse liikme leping kolmeks aastaks.

 

Omalt poolt pakume:

 

– Väljakutsete rohket ja vaheldusrikast tööd;

– Head eneseteostusvõimalust;

– Professionaalset meeskonda ning kaasaegset töökeskkonda.

 

Kandideerimiseks palun saatke oma CV, motivatsioonikiri, palgasoov ja koopia kõrgharidust tõendavast dokumendist e-mailile info@antidoping.ee hiljemalt 03.07.2015.

 

Siit võib alla laadida kuulutuse PDF-failina

Eesti Antidoping Maijooksul

Eesti Antidoping oli laupäeval 23. mail esindatud SEB Maijooksul. Peamiselt naistele orienteeritud liikumisharrastuse tähtsündmus toimus juba kahekümne kaheksandat korda, Eesti Antidoping oli oma telgiga esimest korda esindatud.

 

Eesti Antidopingu tegevused osutusid väga populaarseteks. Kõik möödujad said endale kleebised, mis tutvustasid uut harrastussportlaste e-õpet “Spordin puhtalt”. Spordivõistlusel osalejad said anda oma allkirja kinnitamaks enda tõekspidamisi puhtast spordist ning samuti sai end pildistada “Spordin puhtalt” logoga.

 

Lisaks Eesti Antidopingu töötajatele Kristel Berendsenile ja Elina Kivinukile esindasid Eesti Antidopingut kolm antidopingu saadikut Henri Ruul, Karolin Kivimäe ja Tuulikki Uluots. Saadikutele oli see esmakordne võimalus puhta spordi põhimõtteid tutvustada ja kogu kogemus jättis väga positiivse mulje, mis annab hea kindluse edaspidigi võistlustel väljapanekutega kaasa aidata.

 

Järgmine suurem Eesti Antidopingu haridusalane väljapanek leiab aset Euroopa U23 Meistrivõistlustel kergejõustikus juulikuus.