Eesti Antidoping esitles programmi “Spordin puhtalt”

28. septembril esitles Eesti Antidoping e-õppeprogrammi “Spordin puhtalt”. Programm on mõeldud kasutamiseks spordiklubide klientidele, harrastusspordi üritustel osalejatele, kooli kehalise kasvatuse tundides, aga miks mitte ka kõigile harrastussportlastele.

 

“Spordin puhtalt” on ainulaadne e-õppeprogramm, mille kaudu saavad harrastussportlased puhast sporti puudutavat infot. Programmis on kasutatud lühikesi videosid, lihtsaid selgitusi ja praktilist laadi mõtteharjutusi.

 

Esitlusüritusele olid kutsutud Eesti Kulturismi ja Fitnessi Liidu esindajad, suuremate spordiklubide esindajad, Eesti Antidopingu testijad ning antidopingu saadikud. E-õppeprogrammi tutvustamise järel toimus filmi “Programm” ühisvaatamine.

 

Vaata pilte esitlussündmuselt (klõpsis Rasmus Kooskora)

 

EAD koolitab Rio olümpiasportlasi

koolituseks_valmisEesti Antidopinguni on jõudnud Rio Olümpiamängude dopinguvastased reeglid. See on alaliitude jaoks hea võimalus korraldada kõigile oma sportlastele ja treeneritele antidopingu koolitus, kusjuures eraldi osa võib pühendada võimalikele olümpiasportlastele.

 

Näidiskava võib olla alljärgnev:

 

I osa (1,5h) – kõigile sportlastele tutvustatakse antidopingu üldisi põhimõtteid, dopinguvastaste reeglite rikkumisi, dopingukontrolli protseduuri, vastatakse küsimustele.

 

II osa (30min) toimub ainult olümpiasportlastele, kus keskendutakse Rio Olümpiamängude dopinguvastastele reeglitele.

 

Loomulikult oleme ajakava ning teemade osas paindlikud, pakutud kava on soovitatav ning tugineb varasematele kogemustele. Koolitused on alaliitude jaoks tasuta, vahel võib ette tulla transpordikulude katmist.

 

Lisainfo ja koolituste tellimine: Elina Kivinukk, elina.kivinukk@antidoping.ee või tel 5628 7762.

 

Liitu antidopingu huviliste listiga

Kohtame ikka ja jälle antidopingu tõsiseid fanaatikuid – kes on lugenud kümneid CAS-juhtumeid, kes on uurinud kasvuhormooni mõju, kes tahab rohkem teada keelatud ainete nimekirjast. Seepeale oleme otsustanud luua nö avalikku infolisti, mille kaudu teavitame üldhuvitavatest uudistest. Liitudes listiga on kõige kiirem võimalus saada teada uuest keelatud ainete nimekirjast või taustainfost seoses mõne Eesti dopingujuhtumiga.

Uudiskiri ei saa olema väga regulaarne – ilmub siis, kui on uudiseid. Ilmselt mitte tihedamini kui kord kuus.

Lisainfo: Elina Kivinukk, tel 5628 7762, elina.kivinukk@antidoping.ee

 

Liitu antidopingu huviliste listiga

Andmete sisestamisel saate oma e-postile inglisekeelse kinnituskirja, mis tuleb aktsepteerida (vajutades “Yes, subscribe to this list”).
* kohustuslik täita


EOK pressiteade apellatsioonikolleegiumi otsuste kohta

14. september 2015

 

Eesti dopinguvastane apellatsioonikolleegium tegi otsused seoses Nikolajevi ja Vedehini karistustega

 

Eesti dopinguvastane apellatsioonikolleegium tegi otsused Ilja Nikolajevi ja Nikolai Vedehini karistuste kohta dopinguvastaste reeglite rikkumise eest. Kolleegium otsustas jätta jõusse Nikolajevile määratud kaheaastase võistluskeelu, Vedehini oma lühendati neljalt aastalt kahele.

 

Maikuus määras Eesti dopinguvastane distsiplinaarkolleegium karistused jooksjatele Ilja Nikolajevile ja Nikolai Vedehinile antidopingu reeglite rikkumise eest. Ilja Nikolajevil tuvastati rikkumine seoses ebanormaalsete muutustega sportlase hematoloogilises profiilis (verepassis) ning distsiplinaarkolleegium määras talle kaheaastase võistluskeelu 2013. aastal kehtinud maailma dopinguvastase koodeksi alusel. Tema kaheaastane võistluskeeld jäi apellatsioonkolleegiumi otsuse kohaselt muutmata, sest apellandi toodud tõendid ei olnud piisavad, et sportlase bioloogilise passi pädevust kahtluse alla seada. Karistus hakkas kehtima alates 3. veebruarist 2015.

 

Nikolai Vedehin sai 2015. aastast jõustunud uue koodeksi alusel nelja-aastase võistluskeelu seoses halva analüütilise leiu ilmnemisega võistlusvälises dopinguproovis. Vedehin oli tarvitanud ravimit Preductal, mis sisaldab keelatud ainet trimetasidiini. Apellatsioonikolleegium leidis, et tegemist ei olnud sportlasepoolse tahtliku petmisega, küll aga olulisel määral hooletusega. Kolleegium tühistas Vedehinile määratud nelja-aastase võistluskeelu ning tegi uue otsuse, millega määras jooksjale kaheaastase võistluskeelu alates 23. märtsist 2015.

 

„Meie omalt poolt tunnustame apellatsioonikolleegiumi tööd ja tehtud otsuseid. Loomulikult on sportlastel õigus otsus edasi kaevata ja seda 21 päeva jooksul järgmisesse instantsi, s.o Spordi Arbitraažikohtusse,“ kommenteeris Elina Kivinukk Eesti Antidopingust.

 

Otsused tegi Eesti dopinguvastane apellatsioonikolleegium koosseisus Paul Varul, Erki Nool, Mart Siimann ja Margus Viigimaa. Sõltumatu kolleegiumi liikmed nimetab ametisse Eesti Olümpiakomitee. Kolleegium arutab ja menetleb kaebusi distsiplinaarkolleegiumi otsuste peale.

 

Lisainfo:

Elina Kivinukk
Eesti Antidoping
Tel 5628 7762
elina.kivinukk@antidoping.ee

EAD lööb kaasa Euroopa spordinädalal

IMGP051507.09.2015

 

Spordinädalal viib Eesti Antidoping läbi külalistunde Tartumaal, Tallinnas ja Paldiskis kokku ligi 400-le õpilasele nii põhikoolist kui gümnaasiumist.

 

7. septembril külastas Eesti Antidopingu haridusjuht Elina Kivinukk Ülenurme Gümnaasiumi Tartumaal. Tunni raames tutvustati õpilastele dopinguvastase võitluse põhimõtteid ja pakuti temaatilisi juhtumeid diskussiooniks. Nii näiteks arutasid õpilased tippsportlase vastutuse ja väärtuste üle ning kaua kanep inimese organismis püsib.

 

„Võib küll arvata, et meie peamine sihtgrupp peaks olema tippsportlased, et nad keelatud ainetega spordivõistlustel vahele ei jääks, aga puhas sport on ka oluline rahvatervise küsimus ja nii ei tohiks kooliõpilaste harimist alahinnata,“ kommenteeris Eesti Antidopingu haridusjuht Elina Kivinukk. „Lisaks on kooliõpilased oma arvamustes väga vahetud ja peegeldavad niiviisi Eesti ühiskonna arvamust.“

 

„Pean oluliseks, et spordi teemadega, sh antidopinguga, tegeldakse,“ lisas Olev Saluveer, Ülenurme Gümnaasiumi direktor. „Juhime koolis tervikuna inimese arengut ja seega on sport alati tähtsal kohal olnud. Terves rahvas on terve vaim.“

 

Esmakordselt tähistatav üleeuroopaline spordinädal toimub 07.-13. septembril. Nädala peamiseks sihtgrupiks on Eestis kooliealised noored. Liikumist, tervist ja sporti väärtustava kampaaniaga on liitunud üle poole Eesti üldhariduskoolidest. Spordinädala eesmärgiks on pakkuda võimalikult paljudele Eestimaa noortele toredaid ja positiivseid liikumisega seotud kogemusi.

 

EAD ja spordialaliitude koostööst

Eesti Antidoping peab spordialaliite – nii olümpia- kui mitte-olümpia spordialadelt – olulisteks partneriteks. Suurematest muudatustest antidopingu valdkonnas teavitatakse just spordialaliite, samuti organiseeritakse koolitus- ja teavitustööd spordialaliitude kaudu. On see seni vilja kandnud? Kuidas spordialaliidud oma rolli dopinguvastases võitluses näevad? Selle selgitamiseks koostas Eesti Antidoping väikese küsimustiku.

 

Hea spordialaliit, täida küsimustik hiljemalt 15. septembriks!

Otsime uusi antidopingu saadikuid!

saadikud

Oled veendunud, et sporti saab puhtalt teha?

 

Oled valmis ise puhta spordi sõnumeid jagama?

 

Oled huvitatud rahvusvahelisest tööst ja esinemiskogemusest?

 

Siis see kuulutus on sulle, sest …

 

Eesti Antidoping kuulutab välja teise vooru antidopingu saadikute leidmiseks!

Uued saadikud leitud! Suur tänu kõigile kandideerijatele!

 

Eesti Antidoping koos partneritega Sloveeniast, Horvaatiast, Lätist ja Maltalt on alustanud kaheaastase projektiga, kus koolitatakse antidopingu saadikuid ja viiakse Eestis ellu mitmeid antidopingu ennetustegevusi – loenguid koolides, väljapanekuid spordivõistlustel jne.

Tänaseks tegutsevad Eesti Antidopingu juures kümmekond ülitoredat saadikut, kes on aidanud kaasa Euroopa U23 meistrivõistlustel kergejõustikus, SEB Maijooksul ja mujal. Et uuel hooajal tekib tegutsemisvõimalusi aina juurde, ootame antidopingu saadikute sekka uusi särasilmseid inimesi.

 

Tingimused saadikutele:

– Kuulumine spordialaliidu juurde

– Vanus soovitavalt 18-22 aastat

– Endised või praegused sportlased

– Endised sportlased, kes on suundunud treeneritööle või muule pedagoogilisele tööle

– Hea suhtlemis- ja esinemisoskus

– Hea meeskonnatöö- ja organiseerimisoskus

– Kõrge motivatsioon ja huvi töötada vabatahtlikuna

Kui mõni neist tingimustest on täitmata, aga huvi projekti vastu suur, registreeri end siiski!

 

Omalt poolt pakume:

– Rahvusvaheliselt tunnustatud antidopingualast koolitust

– Häid töötingimusi

– Põnevaid esinemiskogemusi Eesti koolides ja suurematel spordivõistlustel

– Toredaid ja asjatundlikke töökaaslasi

Võimalik, et aja jooksul lisandub motivaatoreid veelgi.

 

 

Lisainfo: Elina Kivinukk, Eesti Antidopingu hariduse ja koolituse projektijuht, elina.kivinukk@antidoping.ee, tel 5628 7762.

 

Pressiteade: koostöö SEB Tallinna Maratoniga

maijooks_2015_02

Vaata siit, mida harrastussportlane peaks SEB Tallinna Maratoniks ettevalmistumisel meeles pidama

 

EAD PRESSITEADE

 

21. august 2015

 

SEB Tallinna Maratonil võetakse dopinguproove ja tehakse haridustööd

 

Eesti suurimal jooksusündmusel SEB Tallinna Maratonil 12.-13. septembril
viib Eesti Antidoping koostöös MTÜ Spordiürituste Korraldamise Klubiga läbi dopingukontrolli ning avab osalejate ning pealtvaatajate jaoks antidopingu haridustelgi.

 

Dopingukontroll viiakse läbi kõigil distantsidel, sportlaste valimine dopingukontrolli toimub kooskõlas WADA koodeksi ja standarditega. Dopinguproove analüüsitakse vastavalt käesoleval hetkel kehtivale keelatud ainete nimekirjale, millega on võimalik tutvuda Eesti Antidopingu kodulehel. Samal kodulehel on toodud ka ülevaatlik info, mida harrastussportlased meeles peavad pidama.

 

„Juba mõnda aega on viidatud, et dopingu tarvitamine on Eesti harrastussportlaste seas laialt levinud. Dopingukontrolli läbiviimine maratonil on üks võimalustest hinnata tegelikku olukorda,“ selgitab Eesti Antidopingu haridusjuht Elina Kivinukk. „Sportlane peab meeles pidama nö numbripõhimõtet: kui ta paneb numbri selga ja läheb starti, peab ta arvestama dopinguvastaste reeglitega ja võimalusega sattuda dopingukontrolli.“

 

Eesti Antidopingu haridustelgis on võimalik oma teadmisi proovile panna puhta spordi, dopinguvastase võitluse põhimõtete ja keelatud ainete kohta. Eesti Antidopingu esindajad annavad vastused küsimustele, mis puudutavad puhast sporti, dopingut ning dopinguvastast võitlust.

 

Dopingukontrolli viiakse läbi Eesti Kultuurkapitali toetusel.

 

Eesti Antidopingu (EAD) missioon on seista Eestis puhta spordi eest koostöös riigi, ühiskondlike ja rahvusvaheliste organisatsioonidega, kasutades ning arendades erialaseid teadmisi ja oskusi. Missiooni elluviimiseks viib EAD läbi kvaliteetset dopingukontrolli, erinevatele sihtgruppidele mõeldud antidopingu alast haridustööd ja annab oma panuse kohalikku ja rahvusvahelisse antidopingu alasesse koostöösse.

 

Lisainfo:
Elina Kivinukk
EAD hariduse ja koolituse projektijuht
tel 5628 7762
e-post elina.kivinukk@antidoping.ee

Spordinädalal telli kooli külalistund!

parnu

Spordinädalal on Eesti Antidoping valmis läbi viima külalistunde koolides üle Eesti, et huvilised kooliõpilased saaksid teadlikumaks ausast dopinguvabast spordist, dopingu kasutamise riskidest ja teistest antidopingu teemadest.

 

Tunde on kolme tüüpi eri sihtgruppidele:

 

1. Tavakoolide gümnaasiumiosa õpilasi julgustatakse arutlema väärtustest ning ühiskonna suhtumisest dopingu suhtes.

2. Põhikooliastmele (7.-9. klass) viiakse läbi praktilisi ülesandeid ja aruteluteemasid spordi vaimust ning dopingu ohtudest.

3. Tavakoolide spordiklassidele ja spordikoolidele tutvustatakse sportlase õiguseid ja kohustusi, arutatakse sportlase elus esinevaid väljakutseid, soovi korral tutvustatakse dopingukontrolli läbiviimist.

 

Klassitunnid on aktiivset laadi, tunde viivad läbi Eesti Antidopingu hariduse ja koolituse projektijuht Elina Kivinukk koos antidopingu saadikutega. Antidopingu saadikud on noored endised sportlased, kes on saanud tundide läbiviimiseks spetsiaalse ettevalmistuse rahvusvahelise projekti prePLAY raames. prePLAY üheks prioriteediks on omaealiste õpe, sest noortelt noortele antav info mõjub sageli ehedamalt.

 

Tundide läbiviimise eest tasu ei küsita, mõnikord tuleb ette transpordikulude katmist. Kui spordinädalal läheks külalistundide organiseerimine kiireks, võib antidopingu saadikuid koolidesse kutsuda edaspidigi.

 

Tunni tellimiseks kirjuta elina.kivinukk@antidoping.ee või helista tel 5628 7762

 

2014. aasta kevadel viidi koostöös Eesti Spordimeditsiini klastriga SportEST läbi külalistunde üle 1000-le õpilasele 17st koolist üle Eesti. Vaata projekti kohta lisaks siit.

 

WADA kiirustab kergejõustiku dopingusüüdistuste uurimisega

20150324_164611WADA kinnitas täna, et agentuuri juurde loodud sõltumatu komisjon uurib kiiremas korras kergejõustikule suunatud dopingusüüdistusi, mis esitati Saksa ringhäälingu ARD dokumentaalfilmis „Doping – Top Secret: The Shadowy World of Athletics”. Filmis on kasutatud IAAFile kuuluvat, aga meediale lekkinud andmebaasi, mis sisaldab üle 12000 vereanalüüsi ligikaudu 5000-lt sportlaselt ajavahemikus 2001-2012.

 

“WADA on võtnud endale kohustuse kaitsta sportlaste konfidentsiaalsust ja seetõttu palunud uurimise alustamist kiiremas korras,” ütles WADA president Sir Craig Reedie. “Oleme kindlad, et IAAF kui koodeksi allakirjutaja teeb komisjoniga koostööd ning on samamoodi uurimisele pühendunud.”

 

“WADA taunib viisi, kuidas need andmed saadi, meediasse lekitati ja neid analüüsidti,” jätkas Reedie. „Süüdistada sportlast, kelle andmed on andmebaasis, dopingu tarvitamises või isegi ainult vihjata sellisele tegevusele, on vastutustundetu ja laimav. Palun, et iga sportlane ja dopinguvastane organisatsioon, kes tajub oma õiguste rikkumist, pöörduks WADA sõltumatu komisjoni poole.“

 

Komisjoniga saab ühendust WADA vormi Report Doping kaudu.

 

Osa andmebaasi infot tuleb ajaperioodist, kui sportlase bioloogilise passi meetodit polnud täiel määral rakendatud. Neid andmeid ei saa pidada dopingu tarvitamiseks. Samuti ei saa nimetada dopinguks kõiki atüüpilisi leide perioodist 2009-2012.

 

Sportlase bioloogilise passi tugevus seisneb selles, et jälgitakse teatud bioloogilisi näitajaid pikema perioodi jooksul, mis viitab kaudselt dopingu mõjule organismis (kaudne mõju väljendub selles, et sportlane ei pruugi anda positiivset dopinguproovi – EAD kommentaar). WADA bioloogilise passi juhised tagavad, et sportlase bioloogilise passi näitajaid analüüsitakse põhjalikult ja õiglaselt ning seda kinnitab kolme eksperdi ühine arvamus.
Loe WADA pressiteadet siit.