Meie missioon

Eesti Antidopingu (EAD) missioon on seista Eestis puhta spordi eest koostöös riigi, ühiskondlike ja rahvusvaheliste organisatsioonidega, kasutades ning arendades erialaseid teadmisi ja oskusi.

 

Missiooni elluviimiseks viib EAD läbi kvaliteetset dopingukontrolli, erinevatele sihtgruppidele mõeldud antidopingu alast haridustööd ja annab oma panuse kohalikku ja rahvusvahelisse antidopingu alasesse koostöösse. Sihtasutuse töös juhindutakse siseriiklikest ja rahvusvahelistest õigusaktidest ja üldtunnustatud antidopingualastest põhimõtetest.

Did we forget to send you the Christmas Greetings? ... RohkemVähem

10. juubelit tähistav Eesti Antidoping kingib organisatsioonidele antidopingu teemalisi raamatuid. Kokku kingitakse 16 rahvusvaheliselt tunnustatud erialast raamatut, millega soovitakse toetada antidopingu alaseid teadustöid. / EADA provides sports-related libraries with quality textbooks to support up-to-date research in the field of anti-doping in Estonia. Vt www.antidoping.ee/ead-kingib-raamatuid/ ... RohkemVähem

10. juubelit tähistav Eesti Antidoping kingib organisatsioonidele antidopingu teemalisi raamatuid. Kokku kingitakse 16 rahvusvaheliselt tunnustatud erialast raamatut, millega soovitakse toetada antid...

Sel nädalal toimus Balti antidopingu agentuuride tippkohtumine Tallinnas, ühest valdkonna eestkõnelejast Joseph de Pencier'ist rääkimata. ... RohkemVähem

iNADO Meets Baltic NADOs in Tallinn Yesterday and today, highly successful meeting of the Baltic NADOs in Tallinn, hosted by #iNADO Member the Estonia Anti-Doping Agency. We discussed NADO independe...