Meie missioon

Eesti Antidopingu (EAD) missioon on seista Eestis puhta spordi eest koostöös riigi, ühiskondlike ja rahvusvaheliste organisatsioonidega, kasutades ning arendades erialaseid teadmisi ja oskusi.

 

Missiooni elluviimiseks viib EAD läbi kvaliteetset dopingukontrolli, erinevatele sihtgruppidele mõeldud antidopingu alast haridustööd ja annab oma panuse kohalikku ja rahvusvahelisse antidopingu alasesse koostöösse. Sihtasutuse töös juhindutakse siseriiklikest ja rahvusvahelistest õigusaktidest ja üldtunnustatud antidopingualastest põhimõtetest.

EAD täna FIS lumepäeval! #spordinpuhtalt ... RohkemVähem

Juba jõulutraditsiooniks saanud dopingukontrollipurgid. Piparkoogist. / A small Christmas tradition of EADA - ginger bread sample collection kits. Untampered. ... RohkemVähem

Steroidide kasutamine on tervisele ohtlik ja mõjub potentsile ka halvasti, tuletab meelde Valgevene Antidoping. ... RohkemVähem

Puhas nagu lumi. ... RohkemVähem