Meie missioon

Eesti Antidopingu (EAD) missioon on seista Eestis puhta spordi eest koostöös riigi, ühiskondlike ja rahvusvaheliste organisatsioonidega, kasutades ning arendades erialaseid teadmisi ja oskusi.

 

Missiooni elluviimiseks viib EAD läbi kvaliteetset dopingukontrolli, erinevatele sihtgruppidele mõeldud antidopingu alast haridustööd ja annab oma panuse kohalikku ja rahvusvahelisse antidopingu alasesse koostöösse. Sihtasutuse töös juhindutakse siseriiklikest ja rahvusvahelistest õigusaktidest ja üldtunnustatud antidopingualastest põhimõtetest.

Iga antidopingu agentuur peaks olema uhke selle üle, kui tema testija saab osa suurest spordipeost! Edukat olümpiat! ... RohkemVähem

WUC Beach Volleyball 2016 in Pärnu ... RohkemVähem

WUC Beach Volleyball 2016 Pärnu. Antidoping kohal. #spordinpuhtalt ... RohkemVähem

Eile sai Suusaliidu noortelaagris räägitud puhtast spordist: laagrilised said teha inimskulptuuri spordi vaimu põhimõtetest, sai leida argumente, miks trenni minna või mitte minna. Spordis taandub ju kõik lõpuks tarkadele valikutele ja seda saab õppida, vanusest hoolimata. ... RohkemVähem

Dopingusatiiri: ... RohkemVähem