Meie missioon

Eesti Antidopingu (EAD) missioon on seista Eestis puhta spordi eest koostöös riigi, ühiskondlike ja rahvusvaheliste organisatsioonidega, kasutades ning arendades erialaseid teadmisi ja oskusi.

 

Missiooni elluviimiseks viib EAD läbi kvaliteetset dopingukontrolli, erinevatele sihtgruppidele mõeldud antidopingu alast haridustööd ja annab oma panuse kohalikku ja rahvusvahelisse antidopingu alasesse koostöösse. Sihtasutuse töös juhindutakse siseriiklikest ja rahvusvahelistest õigusaktidest ja üldtunnustatud antidopingualastest põhimõtetest.

WADA käest küsiti soovitusi, kes väikestest antidopingu agentuuridest võiks rääkida oma bioloogilise passi programmist. Eesti on väga tubli, olevat vastus olnud. Eile lõppes rahvusvaheline seminar, kus EAD ekspert Sergei Iljukov tutvustaski, kuidas Eestis sportlase bioloogilise passi programm alguse sai ning kuhu on plaan edasi liikuda. / EADA had a nice opportunity to present its ABP-programme at the international conference organised by iNADO. ... RohkemVähem

Täna on Sloveeniasse kogunenud 50 puhta spordi saadikut üle Euroopa, et tõmmata joon alla ennetusprojektile prePLAY. On olnud au. / The final event of the prePLAY-project has started in Bled, Slovenia. It has been such a privilege to work with these people. #preplay ... RohkemVähem

Tähelepanekuid strateegilise dokumendi "Spordipoliitika põhialused aastani 2030" lugemiselt/aruandest: ... RohkemVähem

Eesti Antidoping - EAD uuendas oma kaanefotot. ... RohkemVähem